Θέσεις Εργασίας - Ενημερωθείτε! 
STS Franchise - Ενημερωθείτε!
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

Ναυτιλιακές Εφαρμογές της Τεχνολογίας Merus

Ναυτιλιακές εφαρμογές της τεχνολογίας Merus

Προστασία από τις επικαθίσεις αλάτων και τη σκουριά.

Τουλάχιστον 30 ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εφαρμόσει σε πλοία τους την τεχνολογία επεξεργασίας νερού με μικρομοριακές ταλαντώσεις MERUS για την αποτροπή επικαθίσεων αλάτων σε εβαπορέτες και στην ψύξη της κύριας μηχανής, καθώς και για την αποφυγή της οξείδωσης των δικτύων πυρόσβεσης και fresh water.

Μερικές ενδεικτικές εφαρμογές της τεχνολογίας MERUS στη ναυτιλία θα βρείτε στο Αριστερό Μενού.

Όλες οι περιγραφές εφαρμογών αποτελούνται από τρία μέρη:

  1. αναλυτική περιγραφή του τεχνικού προβλήματος που αντιμετώπιζε ο πελάτης και ανάλυση των αρνητικών συνεπειών του, από τεχνική και οικονομική άποψη,
  2. παρουσίαση της λύσης που εφαρμόστηκε μετά από εισήγηση της Smart Technical Solutions και ανάλυση του σκεπτικού της πρότασης,
  3. παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο ο πελάτης διαπίστωσε τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής, δηλαδή την επίλυση του προβλήματός του, και σύντομη αναφορά στα τεχνικά, οικονομικά και άλλα οφέλη και ευκολίες που απολαμβάνει μέχρι και σήμερα χάρη στη θετική παρέμβαση της Smart Technical Solutions.

Περισσότερες περιγραφές εφαρμογών για το συγκεκριμένο θέμα θα αναρτηθούν σταδιακά. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για την περιγραφή ενός είδους εφαρμογής  που δεν αναφέρεται στο Αριστερό Μενού, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας το στείλουμε με email.


Σημείωση:
Αυτή η σελίδα ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 17/08/2012 ώρα 07:53.
Στην ενότητα Νέα Θέματα, ή κάνοντας Αναζήτηση (πάνω δεξιά) με τις κατάλληλες λέξεις, είναι πολύ πιθανό να βρείτε και άλλες καταχωρήσεις σχετικές με το θέμα που παρουσιάζει αυτή η σελίδα.
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ενημερωθείτε για τυχόν νεότερες εξελίξεις και αλλαγές, που ίσως δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα.