Θέσεις Εργασίας - Ενημερωθείτε! 
STS Franchise - Ενημερωθείτε!
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

7. Ηλεκτρολογικά – Ηλεκτρονικά – ΠΕ

Ηλεκτρολογικά – Ηλεκτρονικά

Περιγραφές Εφαρμογών

Δείτε στο Αριστερό Μενού τις μέχρι τώρα αναρτημένες περιγραφές εφαρμογών των καινοτόμων και οικολογικών τεχνολογιών της Smart Technical Solutions που αφορούν ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά θέματα.

Όλες οι περιγραφές εφαρμογών αποτελούνται από τρία μέρη:

  1. αναλυτική περιγραφή του τεχνικού προβλήματος που αντιμετώπιζε ο πελάτης και ανάλυση των αρνητικών συνεπειών του, από τεχνική και οικονομική άποψη
  2. παρουσίαση της λύσης που εφαρμόστηκε μετά από εισήγηση της Smart Technical Solutions και ανάλυση του σκεπτικού της πρότασης
  3. παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο ο πελάτης διαπίστωσε τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής, δηλαδή την επίλυση του προβλήματός του, και σύντομη αναφορά στα τεχνικά, οικονομικά και άλλα οφέλη και ευκολίες που απολαμβάνει μέχρι και σήμερα χάρη στη θετική παρέμβαση της Smart Technical Solutions.

Περισσότερες περιγραφές εφαρμογών με θέματα αυτής της κατηγορίας θα αναρτηθούν σταδιακά. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για περιγραφές εφαρμογών κάποιας τεχνικής πρότασης της εταιρείας που δεν αναφέρεται στο Αριστερό Μενού, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας τις στείλουμε με email.


Σημείωση:
Αυτή η σελίδα ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 18/02/2015 ώρα 16:30.
Στην ενότητα Νέα Θέματα, ή κάνοντας Αναζήτηση (πάνω δεξιά) με τις κατάλληλες λέξεις, είναι πολύ πιθανό να βρείτε και άλλες καταχωρήσεις σχετικές με το θέμα που παρουσιάζει αυτή η σελίδα.
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ενημερωθείτε για τυχόν νεότερες εξελίξεις και αλλαγές, που ίσως δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα.