Θέσεις Εργασίας - Ενημερωθείτε! 
STS Franchise - Ενημερωθείτε!
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

Συστήματα Προστασίας Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού

Συστήματα Προστασίας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
και Ηλεκτρολογικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

 1. Blitz Electric Protection
  Προϊόντα και Υπηρεσίες Προστασίας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων & Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού: αντικεραυνική προστασία, προστασία έναντι κρουστικών φορτίων, προστασία έναντι υπερτάσεων, αντιμετώπιση υποτάσεων, σταθεροποίηση τάσης, UPS, προστασία έναντι παρασίτων και αρμονικών, μετασχηματιστές απομόνωσης κ.ά. είδη προστασίας
 2. Σύστημα EFC (Electrostatic Fluid Cleaner) του γερμανικού οίκου FRIESS
  Ηλεκτροστατικός καθαρισμός λαδιού σε μετασχηματιστές και πυκνωτές μέσης και υψηλής τάσης και σε υδραυλικές πρέσες με την τροχήλατη συσκευή EFC που συνδέεται παράλληλα και λειτουργεί χωρίς διακοπή της παραγωγής με πολλά πλεονεκτήματα έναντι των συστημάτων διαχωρισμού σωματιδίων με φυγοκέντριση και των κοινών φίλτρων λαδιού.
 3. Συσκευή Απώθησης Τρωκτικών Electric Cat
  (Αυτή η σελίδα ανήκει σε άλλη ενότητα και γι’ αυτό το λόγο ανοίγει σε ξεχωριστό παράθυρο ή καρτέλα.)
  Για την προστασία των καλωδιώσεων από βραχυκυκλώματα εξαιτίας της φθοράς που προξενούν τα ποντίκια, οι αρουραίοι και άλλα τρωκτικά, σε βιομηχανίες, κτίρια, υπαίθριες εγκαταστάσεις κτλ.

Σημείωση:
Αυτή η σελίδα ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 20/02/2015 ώρα 11:10.
Στην ενότητα Νέα Θέματα, ή κάνοντας Αναζήτηση (πάνω δεξιά) με τις κατάλληλες λέξεις, είναι πολύ πιθανό να βρείτε και άλλες καταχωρήσεις σχετικές με το θέμα που παρουσιάζει αυτή η σελίδα.
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ενημερωθείτε για τυχόν νεότερες εξελίξεις και αλλαγές, που ίσως δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα.