Θέσεις Εργασίας - Ενημερωθείτε! 
STS Franchise - Ενημερωθείτε!
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

FACTOR – Οι Ετικέτες των Συσκευασιών


Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού, Απολύμανσης και Προστασίας Επιφανειών

Οι Ετικέτες των Συσκευασιών

Στο Αριστερό Μενού θα βρείτε τα κείμενα που εμφανίζονται στις ετικέτες των συσκευασιών των προϊόντων του συστήματος FACTOR. Η ταξινόμηση των προϊόντων έχει γίνει με αλφαβητική σειρά.

Στα κείμενα αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυριότερα οφέλη που προσφέρουν τα προϊόντα σε διάφορα είδη εφαρμογών. Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικές οδηγίες χρήσης των προϊόντων. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με:

  • τα προϊόντα του συστήματος FACTOR,
  • τις ποικίλες εφαρμογές τους στους διάφορους κλάδους της αγοράς,
  • τα οφέλη που προσφέρουν και τα πλεονεκτήματα που έχουν σε σύγκριση με τα συμβατικά καθαριστικά και απολυμαντικά υλικά της αγοράς,
  • τις τιμές, τις συσκευασίες και τα οικονομικά πακέτα προσφορών,
  • τις πληροφορίες αραίωσης και κατανάλωσης για μέγιστη οικονομία κατά τη χρήση τους
  • και διάφορα άλλα θέματα συνεργασίας όπως εγγυήσεις, δίκτυο αντιπροσώπων και δοκιμαστικές εφαρμογές

μπορείτε να βρείτε στις διάφορες ενότητες που εμφανίζονται στο Αριστερό Μενού της κεντρικής σελίδας FACTOR.

Σημείωση:

Τα κείμενα των ετικετών που θα βρείτε στις σελίδες του Αριστερού Μενού είναι τα αρχικά κείμενα που δημιουργήθηκαν όταν έγινε για πρώτη φορά εκτύπωση των ετικετών. Από τότε έχουν γίνει κάποιες μικρές αλλαγές, συμπληρώσεις και βελτιώσεις στα κείμενα αυτά.


Σημείωση:
Αυτή η σελίδα ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 25/11/2015 ώρα 17:39.
Στην ενότητα Νέα Θέματα, ή κάνοντας Αναζήτηση (πάνω δεξιά) με τις κατάλληλες λέξεις, είναι πολύ πιθανό να βρείτε και άλλες καταχωρήσεις σχετικές με το θέμα που παρουσιάζει αυτή η σελίδα.
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ενημερωθείτε για τυχόν νεότερες εξελίξεις και αλλαγές, που ίσως δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα.