Θέσεις Εργασίας - Ενημερωθείτε! 
STS Franchise - Ενημερωθείτε!
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

FACTOR AQUA – Η Ετικέτα της Συσκευασίας


Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού, Απολύμανσης και Προστασίας Επιφανειών

FACTOR AQUA – Η Ετικέτα της Συσκευασίας

Ακολουθεί πιο κάτω το κείμενο της ετικέτας αυτού του προϊόντος. Σε αυτό το κείμενο παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυριότερα οφέλη που προσφέρει αυτό το προϊόν σε διάφορα είδη εφαρμογών. Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικές οδηγίες χρήσης του. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με:

  • τις ποικίλες εφαρμογές του προϊόντος στους διάφορους κλάδους της αγοράς,
  • τα οφέλη που προσφέρει και
  • τα πλεονεκτήματα που έχει σε σύγκριση με τα συμβατικά καθαριστικά και απολυμαντικά υλικά της αγοράς

μπορείτε να βρείτε στη σελίδα παρουσίασης του προϊόντος.

Το κείμενο της ετικέτας είναι το εξής:

FACTOR AQUA
Οικολογικό Υπερσυμπυκνωμένο Βελτιωτικό Πρόσθετο για το Νερό
για την Προστασία των Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Προστατεύει την υγεία και το περιβάλλον
Αυτό το προϊόν είναι εντελώς αβλαβές για τον άνθρωπο και τα ζώα, για τις εγκαταστάσεις όπου εφαρμόζεται και για το περιβάλλον (θάλασσα και υδροφόρος ορίζοντας). Έχει διακριτική, ήπια και ευχάριστη οσμή, δεν προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα και στα μάτια και είναι βιοδιασπώμενο. Δεν αφήνει τοξικά κατάλοιπα.

Βελτιωτικό νερού πολλαπλής δράσης
Το FACTOR AQUA είναι ένα βελτιωτικό νερού πολλαπλής δράσης, το οποίο, όταν προστίθεται στο νερό, επιτυγχάνει τα εξής:
1. Μειώνει την ανάγκη για χρήση απολυμαντικών μέσων, όπως είναι το χλώριο, το ενεργό οξυγόνο, τα ιόντα χαλκού, η προσθήκη ιόντων χαλκού και αργύρου, η υπεριώδης ακτινοβολία και άλλα.
2. Εξασφαλίζει προστασία της υδραυλικής εγκατάστασης από τις επικαθίσεις αλάτων.
3. Εξολοθρεύει την άλγη και την απομακρύνει από τα τοιχώματα των σωληνώσεων και άλλων σημείων της εγκατάστασης.
4. Σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους, βοηθάει στην αντιμετώπιση της λεγεωνέλλας σε πύργους ψύξης, καθώς καθαρίζει την εγκατάσταση από το “βιοϋμένιο” (γλίτσα) όπου φωλιάζει το συγκεκριμένο βακτήριο.
5. Σε ναυτιλιακές εφαρμογές αποτρέπει την ανάπτυξη της στρειδώνας και τις επικαθίσεις αλάτων σε κλειστά κυκλώματα όπου εφαρμόζεται.
6. Καθαρίζει τις εγκαταστάσεις από τη σκουριά που οφείλεται στην οξείδωση των μετάλλων από την επαφή τους με το νερό και με το οξυγόνο που περιέχει η εγκατάσταση.
7. Γενικά, συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων που προξενεί η επικάθιση διαφόρων ουσιών και η ανάπτυξη μικροοργανισμών μέσα στις υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Νομικοί περιορισμοί στη χρήση του προϊόντος
Το FACTOR AQUA είναι εντελώς οικολογικό και αβλαβές για τον άνθρωπο και τα ζώα, όμως δεν έχει ακόμα λάβει άδεια από τον ΕΟΦ για χρήση σε πόσιμο νερό, σε ζεστό και κρύο νερό χρήσης και σε πισίνες. Συνεπώς, διατίθεται νόμιμα μόνο για εφαρμογή σε κλειστά και ημίκλειστα κυκλώματα ψύξης και θέρμανσης, σε οικιακές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Η εφαρμογή του FACTOR AQUA γίνεται με ή χωρίς δοσομετρητή σε κυκλώματα ψύξης και θέρμανσης, πύργους ψύξης, εναλλάκτες θερμότητας, λέβητες, κυκλώματα θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων, και γενικά σε κάθε κλειστό ή ημίκλειστο κύκλωμα νερού.
Αρχική εφαρμογή:
Η προτεινόμενη δοσολογία είναι από 0,1% έως 1% επί του συνολικού όγκου του νερού, ανάλογα με το είδος της κάθε εφαρμογής. Συμβουλευτείτε μας, για να σας προτείνουμε την κατάλληλη δοσολογία για τη δική σας εφαρμογή και να σας βοηθήσουμε να υπολογίσετε το κόστος.
Συντήρηση:
Επειδή μία ποσότητα του FACTOR AQUA μπορεί να χαθεί από σημεία διαρροής ή έκπλυσης της εγκατάστασης και επειδή μία ποσότητά του καταναλώνεται αναπόφευκτα για την εξουδετέρωση των οργανικών ή ανόργανων ρύπων που εισέρχονται ή δημιουργούνται μέσα σε μία εγκατάσταση, χρειάζεται κατά καιρούς συμπλήρωση του υλικού. Οδηγίες για τη δοσολογία κατά τη συμπλήρωση δίνονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε εφαρμογής.

Προφυλάξεις
Να αποθηκεύεται σε χώρους μακριά από παιδιά.
Δεν απαιτούνται προφυλάξεις κατά τη χρήση του.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777


Σημείωση:
Αυτή η σελίδα ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 11/08/2015 ώρα 08:16.
Στην ενότητα Νέα Θέματα, ή κάνοντας Αναζήτηση (πάνω δεξιά) με τις κατάλληλες λέξεις, είναι πολύ πιθανό να βρείτε και άλλες καταχωρήσεις σχετικές με το θέμα που παρουσιάζει αυτή η σελίδα.
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ενημερωθείτε για τυχόν νεότερες εξελίξεις και αλλαγές, που ίσως δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα.