Θέσεις Εργασίας - Ενημερωθείτε! 
STS Franchise - Ενημερωθείτε!
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

1. Νερό κ.ά. Υγρά

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη και στα: Αγγλικά

Νερό κ.ά. Υγρά

Στο αριστερό μενού θα βρείτε ταξινομημένες σε κατηγορίες όλες τις καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές προτάσεις της Smart Technical Solutions που αφορούν την επεξεργασία νερού, αποβλήτων και άλλων υγρών, καθώς και τη συντήρηση των αντίστοιχων εγκαταστάσεων διακίνησης και αποθήκευσης αυτών των υγρών.

Για θέματα που αφορούν αυτόν τον τομέα και που τυχόν δεν καλύπτονται από τις σελίδες αυτής της ενότητας επικοινωνήστε μαζί μας. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε να σας προτείνουμε κάποια καινοτόμο και οικολογική λύση με μικρότερο κόστος από τις συμβατικές, που δεν έχει έρθει ακόμα η σειρά της να αναρτηθεί σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

 


Σημείωση:
Αυτή η σελίδα ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 11/02/2013 ώρα 13:17.
Στην ενότητα Νέα Θέματα, ή κάνοντας Αναζήτηση (πάνω δεξιά) με τις κατάλληλες λέξεις, είναι πολύ πιθανό να βρείτε και άλλες καταχωρήσεις σχετικές με το θέμα που παρουσιάζει αυτή η σελίδα.
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ενημερωθείτε για τυχόν νεότερες εξελίξεις και αλλαγές, που ίσως δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα.