Θέσεις Εργασίας - Ενημερωθείτε! 
STS Franchise - Ενημερωθείτε!
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

Υδροβολή Σωληνώσεων (Υδροδυναμικός Καθαρισμός) Δικτύων Αποχέτευσης

Υδροβολή Σωληνώσεων (Υδροδυναμικός Καθαρισμός)
Δικτύων Αποχέτευσης

Σχετικά με αυτή τη μέθοδο καθαρισμού εκτεταμένων δικτύων αποχέτευσης από στερεοποιημένες επικαθίσεις (πουρί) δείτε τη σελίδα Καθαρισμός σωληνώσεων και αγωγών με υδροβολή (νεροβολή) που ανήκει σε άλλη ενότητα αλλά αφορά ακριβώς το ίδιο θέμα.

Αυτή η μέθοδος αποτελεί πολλές φορές μονόδρομο, όταν για κάποιους λόγους είναι αδύνατος ο καθαρισμός με τα αποφρακτικά μηχανήματα.


Σημείωση:
Αυτή η σελίδα ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 28/12/2012 ώρα 19:51.
Στην ενότητα Νέα Θέματα, ή κάνοντας Αναζήτηση (πάνω δεξιά) με τις κατάλληλες λέξεις, είναι πολύ πιθανό να βρείτε και άλλες καταχωρήσεις σχετικές με το θέμα που παρουσιάζει αυτή η σελίδα.
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ενημερωθείτε για τυχόν νεότερες εξελίξεις και αλλαγές, που ίσως δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα.