Θέσεις Εργασίας - Ενημερωθείτε! 
STS Franchise - Ενημερωθείτε!
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

Απολύμανση Νερού με Ψυχρή Σύντηξη

Απολύμανση Νερού με Ψυχρή Σύντηξη

Η Smart Technical Solutions έχει αναλάβει την αποκλειστική διάθεση αυτής της επαναστατικής μεθόδου απολύμανσης νερού για την Ελλάδα και τις βαλκανικές χώρες.

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πρόβλημα αν αφαιρεθούν όλα τα μεταλλικά στοιχεία και άλλα χρήσιμα συστατικά του νερού, η μέθοδος της ψυχρής σύντηξης θα είναι σύντομα στη διάθεσή μας για την απολύμανση του νερού μέσω βρασμού-εξάτμισης και συμπύκνωσης (απόσταξη) με μηδαμινό κόστος ανά κυβικό μέτρο νερού. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Εναλλακτικά, άλλες ενεργοβόρες μέθοδοι απολύμανσης νερού μπορούν να ηλεκτροδοτούνται με ενέργεια πολύ χαμηλού κόστους που προέρχεται από αντιδραστήρες ψυχρές σύντηξης.

Επίσης, σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις απολύμανσης νερού μπορεί να γίνει μετατροπή, ώστε να χρησιμοποιηθεί η ψυχρή σύντηξη ως η μοναδική πηγή ενέργειας.


Σημείωση:
Αυτή η σελίδα ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 07/08/2013 ώρα 17:46.
Στην ενότητα Νέα Θέματα, ή κάνοντας Αναζήτηση (πάνω δεξιά) με τις κατάλληλες λέξεις, είναι πολύ πιθανό να βρείτε και άλλες καταχωρήσεις σχετικές με το θέμα που παρουσιάζει αυτή η σελίδα.
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ενημερωθείτε για τυχόν νεότερες εξελίξεις και αλλαγές, που ίσως δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα.