Θέσεις Εργασίας - Ενημερωθείτε! 
STS Franchise - Ενημερωθείτε!
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

Ρύθμιση του pH στις πισίνες για την καλύτερη απόδοση των απολυμαντικών μέσων

Ρύθμιση του pH στις πισίνες
για την καλύτερη απόδοση των απολυμαντικών μέσων

Η ρύθμιση του pH στο νερό της πισίνας είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου τα χρησιμοποιούμενα απολυμαντικά μέσα να μπορούν να αποδώσουν. Συγκεκριμένα:

Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες της Μεσογείου, κατά κανόνα το pH έχει την τάση να ανεβαίνει, συνεπώς το υλικό που απαιτείται για τη ρύθμισή του πρέπει να είναι όξινο.

Η Smart Technical Solutions προτείνει εναλλακτικά τους εξής τρόπους για τη ρύθμιση του pH:

  1. Με τα προϊόντα pH minus και pH plus (όξινο και αλκαλικό, αντίστοιχα)
  2. Με το OXONE PS16, που πέρα από τις άλλες ευεργετικές δράσεις του μειώνει και την τιμή του pH.
  3. Με τις συσκευές MAX GROW, που παράλληλα με τα άλλα οφέλη που προσφέρουν στις πιοίνες σταθεροποιούν και την τιμή του pH αρκετά κοντά στην τιμή 7,2.

Σημείωση:
Αυτή η σελίδα ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 19/06/2014 ώρα 07:42.
Στην ενότητα Νέα Θέματα, ή κάνοντας Αναζήτηση (πάνω δεξιά) με τις κατάλληλες λέξεις, είναι πολύ πιθανό να βρείτε και άλλες καταχωρήσεις σχετικές με το θέμα που παρουσιάζει αυτή η σελίδα.
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ενημερωθείτε για τυχόν νεότερες εξελίξεις και αλλαγές, που ίσως δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα.