Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

Χημικές Μέθοδοι κατά των Επικαθίσεων

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη και στα: Αγγλικά

Χημικές Μέθοδοι κατά των Επικαθίσεων

αλάτων και άλλων ιζημάτων και φερτών υλών σε υδραυλικές εγκαταστάσεις

Δείτε το Αριστερό Μενού για τις προτάσεις της Smart Technical Solutions.

Εδώ παρουσιάζονται ειδικότερα οι χημικές μέθοδοι. Για να δείτε συνολικά όλες τις προτεινόμενες μεθόδους αντιμετώπισης των επικαθίσεων, πατήστε εδώ.

Σχετικά με το συνδυασμό των χημικών και των μηχανικών μεθόδων, που συχνά είναι απαραίτητος, δείτε τη σελίδα Χημικός και Μηχανικός Καθαρισμός Εγκαταστάσεων.