Θέσεις Εργασίας - Ενημερωθείτε! 
STS Franchise - Ενημερωθείτε!
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

MAX GROW – Boiler Ζεστού Νερού Χρήσης, Αντλίες, Κυκλοφορητές και Λοιπός Εξοπλισμός Ανακυκλοφορίας Νερού

MAX GROW

Boiler ζεστού νερού χρήσης, αντλίες, κυκλοφορητές
και λοιπός εξοπλισμός ανακυκλοφορίας νερού

Πρόβλημα: Επικάθιση αλάτων
Συνέπειες: Μειωμένη απόδοση του boiler, μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας

Η αντλία ανακυκλοφορίας ή ο κυκλοφορητής δεν φτάνει τη μέγιστη απόδοσή του και καταστρέφεται σύντομα. Η εγκατάσταση της συσκευής MAX GROW στο σωλήνα επιστροφής του νερού προς το boiler αποτρέπει τη δημιουργία της επικάθισης αλάτων μέσα στο boiler, σε ολόκληρο το δίκτυο σωληνώσεων, στον κυκλοφορητή και οπουδήποτε αλλού περνάει το νερό.

Παράλληλα, απομακρύνει και τις υπάρχουσες επικαθίσεις από σημεία όπου έχουν σχηματιστεί στο παρελθόν. Τα οφέλη είναι πολλαπλά. Μερικά από αυτά είναι:

  • εξοικονόμηση ενέργειας,
  • σωστή λειτουργία του συστήματος,
  • επιμήκυνση του χρόνου ζωής του boiler και των κυκλοφορητών,
  • εξάλειψη του κόστους αγοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού.

Σημείωση:
Αυτή η σελίδα ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 03/03/2014 ώρα 20:31.
Στην ενότητα Νέα Θέματα, ή κάνοντας Αναζήτηση (πάνω δεξιά) με τις κατάλληλες λέξεις, είναι πολύ πιθανό να βρείτε και άλλες καταχωρήσεις σχετικές με το θέμα που παρουσιάζει αυτή η σελίδα.
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ενημερωθείτε για τυχόν νεότερες εξελίξεις και αλλαγές, που ίσως δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα.