Θέσεις Εργασίας - Ενημερωθείτε! 
STS Franchise - Ενημερωθείτε!
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

HEIFI-TOP & FERROCLEAN, φίλτρα & εξαερωτές που εξοικονομούν ενέργεια σε κυκλώματα θέρμανσης

 HEIFI-TOP & FERROCLEAN

φίλτρα & εξαερωτές που εξοικονομούν ενέργεια σε κυκλώματα θέρμανσης

Ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για τη σπατάλη ενέργειας, καυσίμων και χρημάτων στα κεντρικά κυκλώματα θέρμανσης και ψύξης των κτιρίων είναι η απόθεση μούργας, που αποτελείται από ρινίσματα και οξείδια μετάλλων και από άλατα, πάνω στις επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας, δηλαδή στους αυλούς των λεβήτων, στους εναλλάκτες θερμότητας των ψυκτικών μηχανημάτων και στα θερμαντικά / ψυκτικά σώματα.

Επιπλέον, η παρουσία αέρα μέσα στο νερό μειώνει επίσης σημαντικά τη μετάδοση θερμότητας από το λέβητα προς το νερό και από το νερό προς τα σώματα.

Και τα δύο αυτά προβλήματα λύνονται με τα φίλτρα & εξαερωτές HEIFI-TOP & FERROCLEAN, που τοποθετούνται σε ένα επιλεγμένο σημείο του κυκλώματος, ώστε να απομακρύνουν όλη τη μούργα και τον αέρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα φίλτρα αυτά, σε συνδυασμό με τους δακτυλίους MERUS για την προστασία από τα άλατα και τις συσκευές καθοδικής προστασίας STOPCOR, επιτυγχάνουν ολοκληρωμένη προστασία των κυκλωμάτων θέρμανσης και εξοικονομούν ενέργεια σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό.


Σημείωση:
Αυτή η σελίδα ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 08/04/2014 ώρα 19:54.
Στην ενότητα Νέα Θέματα, ή κάνοντας Αναζήτηση (πάνω δεξιά) με τις κατάλληλες λέξεις, είναι πολύ πιθανό να βρείτε και άλλες καταχωρήσεις σχετικές με το θέμα που παρουσιάζει αυτή η σελίδα.
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ενημερωθείτε για τυχόν νεότερες εξελίξεις και αλλαγές, που ίσως δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα.