Θέσεις Εργασίας - Ενημερωθείτε! 
STS Franchise - Ενημερωθείτε!
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

Αντιαναφλεκτικά Υλικά

Αντιαναφλεκτικά Υλικά

Η Smart Technical Solutions προτείνει τα πιο κάτω καινοτόμα και οικολογικά προϊόντα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης:

Geo Fire Protector (GFP)
Ψεκαζόμενο αντιαναφλεκτικό και πυροσβεστικό υλικό για φυτά, δάση κτλ. (πιστοποιημένο)
Υλικό πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.

__________________________________________

Τα δύο υλικά που ακολουθούν ανήκουν στην οικογένεια προϊόντων WINWET και γι’ αυτό έχουν ταξινομηθεί εκεί. Γι’ αυτό το λόγο δεν εμφανίζονται εδώ στο Αριστερό Μενού. Για τον ίδιο λόγο, πατώντας πάνω στους συνδέσμους, ανοίγει ξεχωριστό παράθυρο ή καρτέλα.

Ektovil Verde
Ψεκαζόμενο αντιαναφλεκτικό και πυροσβεστικό υλικό για θάμνους και ξερά χόρτα (χωρίς πιστοποίηση)
Υλικό πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.

Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει και την εγκατάσταση εξοπλισμού για τον ψεκασμό των πιο πάνω υλικών πυροπροστασίας φυτών.

Ektovil X-250
Αντιαναφλεκτικό βερνίκι για ξύλα.
Υλικό πυροπροστασίας.
Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει και την εφαρμογή του υλικού, όταν πρόκειται για εκτεταμένες ξύλινες κατασκευές, σε συνδυασμό (προαιρετικά) με τον αδιαβροχοποιητή ξύλου Contraqua WS.


Σημείωση:
Αυτή η σελίδα ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 08/06/2012 ώρα 07:11.
Στην ενότητα Νέα Θέματα, ή κάνοντας Αναζήτηση (πάνω δεξιά) με τις κατάλληλες λέξεις, είναι πολύ πιθανό να βρείτε και άλλες καταχωρήσεις σχετικές με το θέμα που παρουσιάζει αυτή η σελίδα.
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ενημερωθείτε για τυχόν νεότερες εξελίξεις και αλλαγές, που ίσως δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα.