Διαφήμιση Χωρίς Πάγιο Κόστος για τον Διαφημιζόμενο, με Αμοιβή
της Smart Technical Solutions με Προμήθεια επί των Πωλήσεων

Σε εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν διαθέτουν budget για διαφήμιση, δίνεται η εξής δυνατότητα:

  • Δωρεάν ανάρτηση σελίδων ή ολόκληρων ενοτήτων με πολλές σελίδες και υποσελίδες στο Αριστερό Μενού, με κείμενα και φωτογραφίες. Τα κείμενα διατίθενται κατά κανόνα από τον διαφημιζόμενο, σε κάποιες περιπτώσεις όμως μπορούν και να συνταχθούν από στελέχη της Smart Technical Solutions.
  • Μέσα στο κείμενο της κάθε αναρτώμενης σελίδας αναγράφονται σε εμφανές σημείο τα στοιχεία του διαφημιζόμενου (όνομα εταιρείας, ονοματεπώνυμο αρμόδιου, σταθερά και κινητά τηλέφωνα, email, ταχυδρομική διεύθυνση κτλ.).
  • Ο διαφημιζόμενος λαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις ή μηνύματα email από τους ενδιαφερόμενους πελάτες, που βρίσκουν τη διαφημιστική σελίδα συνήθως μέσω του Google, και τους εξυπηρετεί. Σε περίπτωση πώλησης τιμολογεί κανονικά προς τους πελάτες του.

Η οικονομική συμφωνία που κάνει ο διαφημιζόμενος με την Smart Technical Solutions είναι πολύ απλή και έχει ως εξής:

  • Σε τακτά διαστήματα (π.χ. μήνας ή τρίμηνο ή εξάμηνο) ο διαφημιζόμενος κάνει έναν απολογισμό των πωλήσεων που προέκυψαν από ζητήσεις που προέρχονταν από το δικτυακό τόπο της Smart Technical Solutions και της πληρώνει την αμοιβή της, που είναι ένα συμφωνημένο ποσοστό επί του τζίρου.
  • Η Smart Technical Solutions δεν έχει τον τρόπο να ελέγξει αν πράγματι αυτό είναι το ποσό που δικαιούται, επειδή δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πόσες πωλήσεις έκανε ο διαφημιζόμενος σε πελάτες που προήλθαν από το δικτυακό τόπο της.
  • Κατά συνέπεια, η Smart Technical Solutions δεν έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει την αλήθεια του οικονομικού απολογισμού που της παρουσιάζει ο διαφημιζόμενος και να απαιτήσει από αυτόν ποσά μεγαλύτερα από αυτά που εκείνος τις πληρώνει σε τακτά διαστήματα.
  • Μπορεί, όμως, να διακόψει τη συνεργασία με έναν διαφημιζόμενο και να ξεκινήσει με άλλον που παρέχει τα ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες, αν διαπιστώσει ότι για αρκετούς συνεχόμενους μήνες το οικονομικό όφελός της από αυτή τη συνεργασία είναι μικρό ή μηδενικό. Κατά συνέπεια, ο διαφημιζόμενος, προκειμένου να συνεχιστεί αυτή η προσοδοφόρα για αυτόν συνεργασία, έχει συμφέρον να αμείβει την Smart Technical Solutions όσο περισσότερο μπορεί, χωρίς να της αποκρύπτει πωλήσεις που προέκυψαν από τη διαφήμισή του στο δικτυακό τόπο της.

Αυτό το είδος συνεργασίας κινείται απόλυτα στο πνεύμα της εποχής μας, δηλαδή στο πνεύμα των συνεργασιών “win-win” που γίνονται πλέον μεταξύ επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, προκειμένου να εξυπηρετούνται όλοι με μικρό κόστος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα στο αντίξοο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας του σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την έξυπνη και ευέλικτη πρόταση συνεργασίας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Δυνατότητα για επέκταση της συνεργασίας σε δεύτερη φάση

Οι διαφημιζόμενοι που επιλέγουν αυτή τη μέθοδο διαφήμισης χωρίς πάγιο κόστος έχουν τη δυνατότητα σε δεύτερη φάση, αφού βεβαιωθούν για την αποδοτικότητα της διαφήμισής τους, να προχωρήσουν, εφόσον τους ενδιαφέρει, σε άλλους τρόπους διαφήμισης, οι οποίοι έχουν πάγιο κόστος (δείτε εδώ), προκειμένου να επιτύχουν μεγαλύτερη προβολή και περισσότερες πωλήσεις.

Μοιράσου το στα social media