Πελάτες & Εφαρμογές

Δείτε στο Αριστερό Μενού θέματα που αφορούν το πελατολόγιο και τις εφαρμογές των τεχνικών προτάσεων της Smart Technical Solutions.

Σημείωση: Η παρούσα ενότητα “Πελάτες & Εφαρμογές” πρόκειται να συμπληρωθεί σύντομα με περισσότερες πληροφορίες και στη συνέχεια θα εμπλουτίζεται διαρκώς. Γι’ αυτό, αν δεν βρείτε εδώ τις πληροφορίες που χρειάζεστε, επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας στείλουμε μέσω email ή να σας μεταδώσουμε προφορικά την ειδική ενημέρωση που θα μας ζητήσετε.

Α. Πελάτες της εταιρείας – Ιστορικό

Τα τρία πρώτα θέματα της ενότητας “Πελάτες & Εφαρμογές” αφορούν το πελατολόγιο της εταιρείας και παρουσιάζουν τα εξής:

 1. Τεχνικές και Οικονομικές Προτάσεις προς Πελάτες
  Οι τεχνικές προτάσεις και προσφορές που έχει υποβάλει κατά καιρούς η εταιρεία σε απάντηση διαφόρων ζητήσεων που έλαβε από πελάτες της.
 2. Κατάλογος Πελατών
  Ένας κατάλογος με τους κυριότερους από τους πελάτες της εταιρείας, με σύντομη αναφορά στην ειδική εφαρμογή που έγινε στον καθέναν από αυτούς.
 3. Περιγραφές Εφαρμογών (Case Studies)
  Αναλυτική περιγραφή μερικών από τις εφαρμογές που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις κάποιων από τους πελάτες της εταιρείας: παρουσίαση του τεχνικού προβλήματος, λύση που εφαρμόστηκε, τρόποι ελέγχου αποτελέσματος.

Μέσα από τα παραδείγματα που αναφέρονται στις τρεις πιο πάνω ενότητες σχετικά με τη μέχρι τώρα εμπειρία της εταιρείας με τους πελάτες της, θα μπορέσετε ενδεχομένως να σχηματίσετε άποψη και για κάποια δικά σας τεχνικά προβλήματα και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τα επιλύσετε. Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό να βρείτε σε αυτά τα παραδείγματα και κάποιες ιδέες για περαιτέρω σημαντικές βελτιώσεις των εγκαταστάσεών σας τις οποίες μπορεί να μην είχατε σκεφτεί.

Διευκρινίζουμε ότι αυτή η ενότητα αφορά μόνο τους πελάτες που είναι τελικοί χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία. Για να δείτε κατάλογο πελατών που λειτουργούν ως μεταπωλητές, δείτε τη σελίδα Τοπικοί Αντιπρόσωποι.

Β. Εφαρμογές των τεχνικών προτάσεων της εταιρείας: προβλήματα και λύσεις

Τα τρία επόμενα θέματα ενότητας “Πελάτες & Εφαρμογές” παρουσιάζουν τις διάφορες δυνατότητες εφαρμογής των τεχνικών προτάσεων της εταιρείας, ταξινομημένες με τρία διαφορετικά κριτήρια:

 1. Τα Συνήθη Τεχνικά Προβλήματα και οι Λύσεις τους
  Εδώ μπορείτε να βρείτε ποιες εναλλακτικές ή συμπληρωματικές μεταξύ τους λύσεις είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο τεχνικό πρόβλημα που σας απασχολεί.
 2. Παρεμβάσεις σε Υπάρχοντα Εξοπλισμό
  Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε ποια είδη βελτιωτικών παρεμβάσεων προτείνει η εταιρεία για ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό σας (π.χ. λέβητας θέρμανσης) και ποια οφέλη προσφέρει η κάθε παρέμβαση.
 3. Κλάδοι Αγοράς
  Εντοπίστε τον κλάδο αγοράς στον οποίο ανήκετε και διαβάστε στην αντίστοιχη σελίδα ποιες τεχνικές προτάσεις της εταιρείας μπορεί να σας αφορούν λόγω της δραστηριότητάς σας.

Οι τρεις πιο πάνω μέθοδοι ταξινόμησης των διαφόρων εφαρμογών των τεχνικών προτάσεων της Smart Technical Solutions σάς προσφέρουν έναν ολοκληρωμένο οδηγό για να μπορέσετε να κινηθείτε εύστοχα και χωρίς περιττή απώλεια χρόνου ανάμεσα στις εκατοντάδες των διαφορετικών τεχνικών θεμάτων που αναπτύσσονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Έτσι, θα μπορέσετε να εντοπίσετε εύκολα τις τεχνικές προτάσεις που σας αφορούν, είτε άμεσα για την επίλυση κάποιου επείγοντος τεχνικού προβλήματός σας, είτε μελλοντικά για βελτιώσεις που θα θέλατε να πραγματοποιήσετε στις εγκαταστάσεις σας, προκειμένου να καρπωθείτε τα οφέλη που θα σας προσφέρει η καθεμιά από αυτές τις βελτιώσεις.

Μοιράσου το στα social media