Πρατήρια Καυσίμων

Καινοτόμες & Οικολογικές Τεχνικές Προτάσεις
(δείτε επίσης τη σελίδα Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών)

Ακολουθεί η πρόταση της Smart Technical Solutions σχετικά με τις τεχνικές προτάσεις της που συνήθως βρίσκουν εφαρμογή σε πρατήρια υγρών καυσίμων και σε πλυντήρια αυτοκινήτων:

 1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ
  Πολλά τσιμεντένια δάπεδα αρχίζουν με τη συνεχή χρήση να φθείρονται, ιδίως όταν κινούνται επάνω σε αυτά βαρέα οχήματα (φορτηγά και βυτιοφόρα) και περιστρέφουν τους τροχούς τους. Το αποτέλεσμα είναι η σταδιακή επιφανειακή απότριψη του δαπέδου και η συνεχής παραγωγή σκόνης, που ιδίως σε κλειστούς χώρους στάθμευσης είναι ιδιαίτερα ενοχλητική, καθώς όλος ο χώρος και τα αυτοκίνητα γεμίζουν σκόνη. Η ακρυλική ρητίνη εμποτισμού BETOSTAL 2/14 δίνει λύση σε αυτό το πρόβλημα με ένα πολύ μικρό κόστος, όπως αναφέρεται αναλυτικά εδώ.
  Ανεξάρτητα από αυτό, η εταιρεία μας αναλαμβάνει και την εξαρχής κατασκευή ή αντικατάσταση πολύ φθαρμένων δαπέδων: Δάπεδα & Κάλυψη – Προστασία Επιφανειών
 2. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και δεξαμενών για κάθε άλλη χρήση
  Όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν στο Υπουργείο Εμπορίου αποδεικτικά στοιχεία και φωτογραφίες που να πιστοποιούν ότι οι δεξαμενές τους έχουν στεγανοποιηθεί, αφενός για να μην υπάρχει διαρροή υγρών καυσίμων προς το περιβάλλον και αφετέρου για να μην εισρέουν από τον υδροφόρο ορίζοντα ύδατα που νοθεύουν τα καύσιμα.
  Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με εξειδικευμένα συνεργεία τη στεγανοποίηση δεξαμενών καυσίμων όλων των τύπων, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο σε κάθε περίπτωση. Ειδικότερα, σε δεξαμενές από σκυρόδεμα ή κτιστές δεξαμενές με τσιμεντοκονία, εφαρμόζει τα στεγανωτικά υλικά χημικής δράσης PENETRON Αμερικής, τα οποία έχουν τη μοναδική ιδιότητα να αναπτύσσουν πυριτικούς κρυστάλλους όπου υπάρχει υγρασία και με αυτόν τον τρόπο να στεγανοποιούν συν τω χρόνω ολόκληρο το πάχος των τοιχωμάτων της δεξαμενής. Αυτό εξασφαλίζει και το εξής σημαντικό τεχνικό πλεονέκτημα: ότι ο μεταλλικός οπλισμός μίας δεξαμενής από μπετόν δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με την υγρασία και κατά συνέπεια δεν διαβρώνεται.
  Της στεγανοποίησης προηγούνται οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και επισκευής. Ιδιαίτερη φροντίδα δίδεται στην περιοχή των μεταλλικών στοιχείων (σωληνώσεις κ.ά.) δεδομένου ότι η επιφάνεια επαφής τους με το σκυρόδεμα αφήνει τριχοειδείς ρηγματώσεις, και στα δομικά υλικά (τούβλα κ.ά.) που τυχόν απαντώνται στην άνω απόληξη των τοιχίων των δεξαμενών και στις γωνίες.
  Οι μηχανικοί μας βρίσκονται στη διάθεσή σας για να κάνουν αυτοψία στις δεξαμενές σας, προκειμένου να σας υποβάλουμε αναλυτική προσφορά. Μετά το τέλος του έργου θα σας παρέχουμε τη σχετική πιστοποίηση και φωτογραφίες, για να τα υποβάλετε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου.
 3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση έργων καθαρισμού, επεξεργασίας και ανάκτησης του νερού που χρησιμοποιείται στα πλυντήρια αυτοκινήτων. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται σημαντικά χρηματικά ποσά από την εξοικονόμηση ζεστού νερού και ενέργειας και από τη μείωση των υγρών αποβλήτων της επιχείρησης, ενώ παράλληλα προστατεύεται το περιβάλλον.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ
  Με τη χρήση των κατάλληλων χημικών και βιολογικών υλικών, σε πολύ μικρές καταναλώσεις, επιτυγχάνεται επίλυση και αυτού του προβλήματος.
  Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα Διαχείριση Αποβλήτων & Αποχετευτικών Δικτύων και  επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε στην επιλογή του κατάλληλου υλικού ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της δικής σας εφαρμογής.
 5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΙΣ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
  Με τη γερμανική τεχνολογία MERUS εξαλείφεται εντελώς το πρόβλημα των επικαθίσεων αλάτων στις σερπαντίνες, τις αντιστάσεις και γενικότερα τον εξοπλισμό των πλυντηρίων αυτοκινήτων. Έτσι, μειώνονται κατά πολύ τα έξοδα και ο χρόνος απασχόλησης που απαιτούνται για τη συντήρησή του, ενώ παράλληλα γίνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, αφού το νερό ζεσταίνεται πολύ πιο γρήγορα όταν δεν υπάρχουν επικαθίσεις αλάτων.
  Επιπλέον, καταργούνται τα στίγματα αλάτων που αφήνει το νερό πάνω στα αυτοκίνητα καθώς στεγνώνει, όταν περιέχει πολλά άλατα. Αν, όμως, το νερό είναι υφάλμυρο και όχι απλά σκληρό, τότε προτείνουμε την εγκατάσταση συστήματος αντίστροφης όσμωσης για καλύτερα αποτελέσματα όσο αφορά το πρόβλημα των στιγμάτων.
 6. ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  Προβλήματα διάβρωσης λόγω ηλεκτρόλυσης ή χημικής οξείδωσης τα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά με την τεχνολογία STOPCOR, η οποία αποτελεί μία πολύ απλή και αποτελεσματική λύση πρόληψης αλλά και θεραπείας, όπου υπάρχει ήδη πρόβλημα διάβρωσης.
  Επίσης, με την τεχνολογία STOPCOR μπορεί να γίνει σημαντική μείωση του κόστους κατασκευής νέων μεταλλικών κατασκευών και υδραυλικών δικτύων, επειδή χάρη στην καθοδική προστασία που παρέχεται από τις συσκευές STOPCOR μπορεί άφοβα να χρησιμοποιείται απλός χάλυβας αντί γαλβανισμένου ή ανοξείδωτου.
 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΑ, ΚΑΥΣΑΕΡΙΟ Κ.Ά. ΕΙΔΗ ΡΥΠΩΝ
  Δείτε τις σελίδες Υπηρεσίες Καθαρισμού και Καθαριστικά Υλικά και επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε στην επιλογή του κατάλληλου υλικού ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της δικής σας εφαρμογής.
 8. ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
  Δείτε στη σελίδα Καύσιμα της ενότητας Εξοικονόμηση Ενέργειας δύο αξιόπιστα και πιστοποιημένα προϊόντα για εξοικονόμηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης.
  Πωλούνται σε μικρές συσκευασίες και γι’ αυτό είναι κατάλληλα για πώληση από πρατήρια καυσίμων.
 9. ΑΠΩΘΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ
  Μία βιομηχανικού τύπου συσκευή απώθησης τρωκτικών, που καλύπτει εμβέλεια περίπου 1.000 τ.μ., για την προστασία των εγκαταστάσεών σας, και ειδικότερα των καλωδιώσεων, από επιδρομές τρωκτικών κάθε είδους (ποντίκια, αρουραίοι κ.ά).
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 10. ΒΟΡΒΟΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  Για αυτό το ζήτημα θα γίνει προσεχώς παρουσίαση. Προς το παρόν μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αν θέλετε να ενημερωθείτε για τις μεθόδους συλλογής και διαχωρισμού των αποβλήτων, καθώς και για το κόστος μίας τέτοιας εγκατάστασης.
 11. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

____________________________________________________

Σημείωση:
Επειδή αυτός ο δικτυακός τόπος ενημερώνεται καθημερινά με νέα τεχνικά θέματα και προστίθενται σε αυτόν συνεχώς νέες καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές προτάσεις, είναι πολύ πιθανό η ενημέρωση που υπάρχει στο πιο πάνω κείμενο να μην είναι πλήρης. Γι’ αυτό το λόγο, για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας συνιστούμε να αναζητήσετε και άλλες ενδιαφέρουσες τεχνικές προτάσεις μέσα στις ενότητες προϊόντων & υπηρεσιών στις οποίες βρεθήκατε καθώς κάνατε κλικ στους διάφορους συνδέσμους (links) του πιο πάνω κειμένου. Είναι πολύ πιθανό να βρείτε εκεί κάποια πρόσφατα αναρτημένα θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο αγοράς αλλά δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί στο πιο πάνω κείμενο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα Νέα Θέματα καταχωρίσεις σχετικές με τον κλάδο αγοράς σας, οι οποίες είναι πιθανό να έχουν γίνει μετά το  Φεβρουάριο του 2012, που είναι ο μήνας της τελευταίας ενημέρωσης της παρούσας σελίδας.

 

Μοιράσου το στα social media