Πύργοι Ψύξης

Παρεμβάσεις σε Υπάρχοντα Εξοπλισμό

Σύντομη περιγραφή του εξοπλισμού

Οι πύργοι ψύξης σε συνδυασμό με τα condensers είναι μία οικονομική μέθοδος για την συμπύκνωση του φρέον για την ψύξη κυκλωμάτων κλιματισμού ή ψυκτικών θαλάμων. Μία παραλλαγή αυτών είναι οι εξατμιστικοί συμπυκνωτές, όπου σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται συμπύκνωση αζώτου αντί φρέον, εάν πρόκειται για θαλάμους κατάψυξης. Και στις δύο περιπτώσεις, η αρχή λειτουργίας είναι η ίδια: Γίνεται εντατικός ψεκασμός νερού μέσα στον πύργο ψύξης, με αποτέλεσμα να εξατμίζεται μεγάλη ποσότητα νερού. Η εξάτμιση είναι μία ενδόθερμη διαδικασία, δηλαδή προκαλεί ψύξη. Έτσι, το νερό ψύχεται και είναι σε θέση να ψύξει επαρκώς τον αυλωτό εναλλάκτη (1η περίπτωση) ή τη σερπαντίνα (2η περίπτωση) όπου κυκλοφορεί το φρέον (ή το άζωτο) που λόγω της ψύξης συμπυκνώνεται. Το συμπυκνωμένο φρέον ή άζωτο, με τη σειρά του, διοχετεύεται σε εναλλάκτες θερμότητας, τους οποίους ψύχει για τον σκοπό της κάθε εφαρμογής (ψύξη ψυκτικού θαλάμου, κλιματισμός κτιρίου κ.ά.). Όσο πιο καλή είναι η ψύξη, τόσο λιγότερη ενέργεια απαιτείται για τη συμπίεση του φρέον ή του αζώτου από τον αεροσυμπιεστή.

Συνήθη προβλήματα προς επίλυση

Τα πιο συνήθη προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες ή συντηρητές των πύργων ψύξης και των condensers είναι τα εξής:

  • επικαθίσεις αλάτων στη σερπαντίνα του εξατμιστικού συμπυκνωτή ή στους αυλούς του εναλλάκτη συμπύκνωσης, με αποτέλεσμα τη μείωση της ψυκτικής απόδοσής τους και την περιττή αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.
  • χημική οξείδωση ή/και ηλεκτρολυτική διάβρωση, με αποτέλεσμα το νερό να έχει χρώμα σκουριάς και ο πύργος ψύξης ή το condenser κάποια στιγμή να τρυπάει.
  • ανάπτυξη μικροοργανισμών, μεταξύ των οποίων είναι και το θανατηφόρο βακτήριο της λεγεωνέλλας, εξαιτίας της θερμοκρασίας που αναπτύσσει το νερό καθώς ψύχει τον αυλωτό εναλλάκτη ή την σερπαντίνα. Έχουν καταγραφεί αρκετά θανατηφόρα περιστατικά εξαιτίας της λεγεωνέλλας που αναπτύσσεται στους πύργους ψύξης.

Οι λύσεις που προτείνουμε

Οι λύσεις που προτείνουμε για τα πιο πάνω προβλήματα είναι οι εξής:

  • Για τον καθαρισμό παλαιών επικαθίσεων και για την αποφυγή δημιουργία νέων επικαθίσεων αλάτων, προτείνουμε τις τεχνολογίες MERUS και MAX GROW, καθώς και άλλες τεχνολογίες που θα βρείτε στην ενότητα Άλατα, πουρί, άλγη και άλλες επικαθίσεις.
  • Για τον καθαρισμό από την παλιά σκουριά και την αποτροπή των φαινομένων χημικής οξείδωσης και ηλεκτρολυτικής διάβρωσης προτείνουμε την τεχνολογία καθοδικής προστασίας STOPCOR και άλλες τεχνολογίες που θα βρείτε στις ενότητες Οξείδωση (Εσωτερική – Εξωτερική) και Ηλεκτρολυτική Διάβρωση.
  • Για την πλήρη απολύμανση του νερού και την εξολόθρευση επικίνδυνων μικροοργανισμών, όπως είναι το βακτήριο της λεγεωνέλλας, συνιστούμε το σύστημα LEGIONCARE, καθώς επίσης και άλλες μεθόδους που θα βρείτε στην ενότητα Απολύμανση Νερού.

Με τις πιο πάνω παρεμβάσεις εξασφαλίζεται καλύτερη υγιεινή και ασφάλεια, μειωμένο κόστος συντήρησης, εξοικονόμηση ενέργειας, αύξηση του χρόνου ζωής ολόκληρης της εγκατάστασης και άλλα σημαντικά οφέλη σαν αυτά που αναφέρονται εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των πιο πάνω μεθόδων επικοινωνήστε μαζί μας.

______________________________________

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

Μία οικονομική και εξαιρετικά αποτελεσματική λύση για το πρόβλημα της λεγεωνέλλας, με πολύ χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης, παρουσιάζεται σε αυτή τη σελίδα. Προτείνουμε να τη μελετήσετε και στη συνέχεια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να εξετάσουμε μαζί ποια είναι η ιδανική λύση για τις δικές σας εγκαταστάσεις.

Μοιράσου το στα social media