Απολύμανση Νερού με Ψυχρή Σύντηξη

Η Smart Technical Solutions έχει αναλάβει την αποκλειστική διάθεση αυτής της επαναστατικής μεθόδου απολύμανσης νερού για την Ελλάδα και τις βαλκανικές χώρες.

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πρόβλημα αν αφαιρεθούν όλα τα μεταλλικά στοιχεία και άλλα χρήσιμα συστατικά του νερού, η μέθοδος της ψυχρής σύντηξης θα είναι σύντομα στη διάθεσή μας για την απολύμανση του νερού μέσω βρασμού-εξάτμισης και συμπύκνωσης (απόσταξη) με μηδαμινό κόστος ανά κυβικό μέτρο νερού. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Εναλλακτικά, άλλες ενεργοβόρες μέθοδοι απολύμανσης νερού μπορούν να ηλεκτροδοτούνται με ενέργεια πολύ χαμηλού κόστους που προέρχεται από αντιδραστήρες ψυχρές σύντηξης.

Επίσης, σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις απολύμανσης νερού μπορεί να γίνει μετατροπή, ώστε να χρησιμοποιηθεί η ψυχρή σύντηξη ως η μοναδική πηγή ενέργειας.

Μοιράσου το στα social media