Τι είναι οι Δακτύλιοι MERUS

Α. Η ιστορία.

Οι δακτύλιοι Merus είναι το αποτέλεσµα της έρευνας δύο Γερµανών ερευνητών, που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Merus GmbH κύριος Roland Dworschak, «ήταν µια τρελή ιδέα που τελικά αποδείχθηκε σπουδαία, και δεν ξέρουµε µέχρι πού µπορεί να µας οδηγήσει ακόµα».

Πράγµατι, η αρχική ιδέα ήταν να βρεθεί ένας τρόπος να µεταφέρονται θεραπευτικές µοριακές ταλαντώσεις στα µόρια του πόσιµου νερού, σαν αυτές που περιέχουν τα δυναµοποιηµένα φάρµακα της οµοιοπαθητικής.

Αρχικά υπήρχαν κάποιες θετικές ενδείξεις ότι οι δακτύλιοι Merus βοηθούν σε προβλήµατα δερµατολογικά, πεπτικά, αρθριτικών, κυκλοφορικού συστήµατος και άλλα, σύντοµα όµως η ιδέα της κατασκευής και προώθησης ενός προϊόντος που θα θεράπευε διάφορες ασθένειες εγκαταλείφθηκε εξαιτίας της τεράστιας επένδυσης σε χρόνο και χρήµα που απαιτούσε η έρευνα και η λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών από τους αρµόδιους κρατικούς και διεθνείς φορείς.

Στο µεταξύ, τα πειράµατα είχαν συµπτωµατικά δείξει κάποιες άλλες ιδιότητες της τεχνολογίας, που αφορούσαν τη διάσπαση ιζηµατοειδών επικαθίσεων που αφήνει το νερό. Η έρευνα συνεχίστηκε προς αυτήν την κατεύθυνση και τα αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά.

Οι δύο ερευνητές είχαν ξαφνικά βρεθεί µπροστά σε µία εντελώς καινούργια τεχνολογία, που για πρώτη φορά εφάρµοζε στην πράξη νόµους της Κβαντοµηχανικής, µε την οποία, χωρίς καµία άλλη εξωτερική πηγή ενέργειας πέρα από τη θερµική ενέργεια του περιβάλλοντος, µπορούσαν να διαλύουν σκληρές επικαθίσεις αλάτων πολλών ετών.

Σύντοµα διαπίστωσαν ότι οι δυνατότητας της νέας εντυπωσιακής τεχνολογίας δε σταµατούσαν εκεί. Εκτός από τα άλατα είδαν ότι οι µοριακές ταλαντώσεις Merus, µε κάποια µικρή διαφοροποίηση, µπορούσαν να αποικοδοµούν και την επιφανειακή (κοκκινωπή – καφετιά) σκουριά και στη θέση της να αφήνουν ένα προστατευτικό στρώµα από κεκορεσµένο µαύρο µαγνητίτη, που δεν επιδεχόταν περαιτέρω οξείδωση.

Οι πρώτοι δακτύλιοι Merus στη σηµερινή τους µορφή κατασκευάστηκαν το 1993. Επί τρία έτη χρησιµοποιήθηκαν για πειράµατα και δοκιµές. Το 1996 οι δύο εφευρέτες ήταν πλέον βέβαιοι ότι το προϊόν τους ήταν αξιόπιστο και το παρουσίασαν για πρώτη φορά στη γερµανική αγορά, αφού πρώτα ίδρυσαν την εταιρεία Merus GmbH, που έχει την έδρα της και το εργαστήριο επεξεργασίας των δακτυλίων στο Sindelfingen, κοντά στη Στουτγάρδη.

Από τότε µέχρι σήµερα έχει διαπιστωθεί µια σειρά από επιπλέον ιδιότητες που έχουν οι δακτύλιοι Merus, ενώ οι διαφορετικές συχνότητες µοριακών ταλαντώσεων που µεταδίδουν στα µόρια του νερού ξεπερνούν τώρα πια τις 250.

Στην Ελλάδα η τεχνολογία Merus ήρθε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2000 από τον Θεµιστοκλή Λυκιαρδόπουλο, ιδρυτή της Smart Technical Solutions, ο οποίος την παρουσιασε άµεσα σε µεγάλες βιοµηχανίες της χώρας, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός ισχυρού καταλόγου ικανοποιηµένων πελατών από το ξεκίνηµα της συνεργασίας.

Ο κατάλογος αυτός σήµερα έχει αυξηθεί σηµαντικά και αυξάνεται καθηµερινά.

Χάρη στη συστηµατική εργασία που έγινε, η Ελλάδα ήταν για πολλά χρόνια η χώρα στην οποία η Merus GmbH έκανε τις περισσότερες εξαγωγές από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσµο.

Επιπλέον, οι ειδικές απαιτήσεις που είχαν κατά καιρούς διάφοροι Έλληνες πελάτες έχουν αποτελέσει την αφορµή για έρευνα και δηµιουργία νέων προϊόντων Merus, όπως είναι για παράδειγµα οι δακτύλιοι High Capacity Industrial (για εκατοντάδες κυβικά µέτρα νερού ανά ώρα) και οι δακτύλιοι Merus BIO (για τη µείωση του αλγοκτόνου και του χλωρίου στις πισίνες και τη διάλυση αλγών και άλλων ζωικών ή φυτικών επικαθίσεων).

Β. Η προοπτική.

Σήµερα, έχοντας δει ένα µικρό µόνο µέρος από το τεράστιο εύρος των εφαρµογών της, πιστεύουµε ότι η τεχνολογία Merus είναι ακόµα στα σπάργανα, αν και ήδη γνωρίζουµε ότι αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά επικαθίσεις από άλατα, σκουριές, οργανικές επικαθίσεις, άλγη, γύψο, χηµικές επικαθίσεις, κολλοειδή, στρειδώνα και γενικά όλων των ειδών της ιζηµατοειδείς επικαθίσεις.

Ήδη γίνονται έρευνες για νέες εφαρµογές της τεχνολογίας στα καύσιµα (για εξοικονόµηση ενέργειας και καθαρότερους κινητήρες, καυστήρες και καυσαέρια), στη βιοµηχανία τροφίµων (για παράταση ηµεροµηνία λήξης), στην αντιµετώπιση πετρελαιοκηλίδων, στον τεράστιο τοµέα της υγείας, στην παραγωγή σκυροδέµατος, ενώ υπάρχει η πρόθεση η έρευνα να επεκταθεί και σε πολλούς άλλους τοµείς που δεν έχουν ακόµα αγγιχτεί λόγω έλλειψης των απαραίτητων πόρων για μια τέτοια επένδυση.

Η εταιρεία Merus GmbH είναι ανοικτή σε προτάσεις συνεργασίας απόεπενδυτές που θα τους ενδιέφερε να συµµετάσχουν στο μεγάλο ερευνητικό έργο που πρόκειται να γίνει και να καρπωθούν µέρος από τα οικονοµικά οφέλη που θα προκύψουν.

Γ. Το προϊόν.

Ο δακτύλιος Merus είναι ένας διαιρούµενος δακτύλιος, κατασκευασµένος από ένα ειδικό κράµα αλουµινίου,που προσαρµόζεται πολύ απλά, εξωτερικά γύρω από έναν κεντρικό σωλήνα του δικτύου που θέλουµε να προστατέψουµε από επικαθίσεις (βλ. Οδηγίες τοποθέτησης).

Κατασκευάζεται σε εργοστάσιο αλουµινίου της Γερµανίας και στη συνέχεια περνάει από ειδική επεξεργασία µε ακτίνες laser στο εργαστήριο της εταιρείας Merus GmbH.

Οι ακτίνες laser, χάρη στα ειδικά χαρακτηριστικά τους (ένταση, διάρκεια, συχνότητα, γωνία πρόσπτωσης κ.ά.), που καθορίζονται από το ειδικό πρόγραµµα του computer παραγωγής που έχουν σχεδιάσει οι δύο εφευρέτες, επιτυγχάνουν τις κατάλληλες µεταβολές στο σχήµα των δοµικών κρυστάλλων του αλουµινίου, με αποτέλεσμα να τροποποιείται η ιδιοσυχνότητα του μετάλλου και μεταδιδόμενη μέσω των μορίων του νερού που διέρχεται από το σωλήνα να συντονίζει με τις ιδιοσυχνότητες των αλάτων και άλλων ιζηματοειδών επικαθίσεων, με αποτέλεσμα να τις αποικοδομεί και να τις διαλύει σταδιακά.

Μοιράσου το στα social media