Ανόδια Ναυτιλίας

Η Smart Technical Solutions προμηθεύει με άμεσο χρόνο παράδοσης ανόδια ναυτιλίας όλων των τύπων και μεγεθών. Για τιμές και ολοκληρωμένες μελέτες και προσφορές για την καθοδική προστασία πλοίων επικοινωνήστε μαζί μας.

Εναλλακτικά, παρέχονται στα πλοία και άλλες λύσεις καθοδικής προστασίας, όπως είναι η τεχνολογία STOPCOR*, οι διηλεκτρικοί σύνδεσμοι και η μέθοδος ICCP (Impressed Current Cathodic Protection) (Καθοδική Προστασία με Επιβαλλόμενη Τάση).

Οι πιο πάνω μέθοδοι συμπληρώνουν η μία την άλλη. Προτιμάται η κατάλληλη μέθοδος ανάλογα με το εκάστοτε πεδίο εφαρμογής. Όλες οι μέθοδοι είναι ελληνικής τεχνολογίας εκτός από τους διηλεκτρικούς συνδέσμους που εισάγονται.

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας και άλλοι όροι συνεργασίας

Για παραλαβή από την έδρα της εταιρείας ή των τοπικών αντιπροσώπων της δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Για αποστολή ισχύουν οι περιορισμοί ελάχιστης παραγγελίας που αναφέρονται στη σελίδα Όροι Συνεργασίας με Πελάτες.

__________________________________

* Στη ναυτιλία χρησιμοποιείται συνήθως ο τύπος STOPCOR BOAT.

Μοιράσου το στα social media