Ψυχρές Στέγες (ψυχρές οροφές)

για εφαρμογή σε στέγες μικρής ή μεγάλης κλίσης

Η Smart Technical Solutions αναλαμβάνει την εγκατάσταση ψυχρών στεγών σε νεόδμητα ή υπάρχοντα κτίρια. Για περισσότερες σχετικά με τις ψυχρές στέγες μπορείτε να δείτε το δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU CoolRoofs Council που έχει αναλάβει τη διάδοση της ιδέας των ψυχρών στεγών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Από αυτόν τον δικτυακό τόπο πήραμε το κείμενο που ακολουθεί, σαν μία βασική ενημέρωση πάνω στο θέμα των ψυχρών στεγών.

Τι είναι οι Ψυχρές Στέγες

Η παθητική ψύξη στηρίζεται στη χρήση τεχνικών για τον ηλιακό & θερμικό έλεγχο, τις αυξομειώσεις στη θερμοκρασία και τη σπατάλη θερμότητας.

Οι τεχνικές για την προστασία από τον ήλιο και τη θερμότητα συμπεριλαμβάνουν:
  • Βελτίωση της θερμοκρασίας με την αξιοποίηση υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων,
  • Σωστά εξωτερικά φινιρίσματα,
  • Έλεγχο του ήλιου με τη σκίαση των όψεων των κτιρίων,
  • Θερμομόνωση,
  • Έλεγχο κατανάλωσης ενέργειας κ.ά.

Οι ψυχρές στέγες έχουν υψηλό συντελεστή ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας και υψηλό συντελεστή εκπομπής θερμότητας και έτσι οι στέγες παραμένουν δροσερές στον ήλιο.

Στη διάρκεια της ημέρας η θερμοκρασία στην επιφάνεια μιας στέγης αυξάνεται από την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και μειώνεται από την εκπομπή θερμότητας στην ατμόσφαιρα. Η αύξηση της θερμοκρασίας της στέγης είναι ανάλογη προς την απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας (απορρόφηση = 1 – συντελεστής ανάκλασης), ενώ η ψύξη είναι ανάλογη προς την εκπομπή θερμότητας. Ο όρος “συντελεστής ηλιακής ανάκλασης” (SR) υποδεικνύει τη συνολική ανακλαστικότητα μιας επιφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη την ημισφαιρική ανάκλαση της ακτινοβολίας, που ενσωματώνεται πέρα από το ηλιακό φάσμα, συμπεριλαμβανομένης και της κατοπτρικής διάχυτης ανάκλασης.

Ο συντελεστής υπέρυθρης εκπομπής (e) υποδεικνύει την ικανότητα μιας επιφάνειας να ακτινοβολεί την ενέργεια μακριά από αυτήν συγκρινόμενη με την ακτινοβολία μίας μαύρης επιφάνειας στην ίδια θερμοκρασία. Έτσι, όταν άλλοι παράγοντες (π.χ. περιστασιακή ηλιακή ακτινοβολία, επαγωγική ψύξη και αγώγιμη ψύξη) είναι ισοδύναμοι, μια στέγη με υψηλό συντελεστή ηλιακής ανάκλασης και υψηλό συντελεστή θερμικής εκπομπής μπορεί να μείνει πιο δροσερή από μια στέγη με ένα χαμηλό συντελεστή ηλιακής ανάκλασης ή/και με χαμηλό συντελεστή θερμικής εκπομπής.

Αυξάνοντας την ανακλαστικότητα ή/και την αποβολή ηλιακής ακτινοβολίας, μειώνεται η θερμοκρασία της επιφάνειας, η οποία με τη σειρά της μειώνει τη θερμότητα που εισέρχεται στο κτίριο, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει και στη μείωση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι η διαβίβαση θερμότητας από μια πιο δροσερή επιφάνεια είναι χαμηλότερη. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αυτό οδηγεί σε μείωση των ψυκτικών φορτίων, αν πρόκειται για κλιματιζόμενο κτίριο, ή στην καλύτερη θερμική άνεση των χρηστών ενός χώρου, εάν το κτίριο δεν είναι κλιματιζόμενο.

Η ευρεία χρήση των ψυχρών υλικών σε μια αστική περιοχή οδηγεί επίσης στην έμμεση εξοικονόμηση ενέργειας λόγω του αυξημένου συντελεστή ηλιακής ανάκλασης που συμβάλλει στη μείωση της επιφανειακής θερμοκρασίας. Τα έμμεσα οφέλη προκύπτουν από το δροσισμό του περιβάλλοντος μιας πόλης ή μιας γειτονιάς, ο οποίος μειώνει στη συνέχεια την ανάγκη για κλιματισμό σε όλες τις κατοικίες της αστικής περιοχής.

Με τη χρήση της τεχνικής των Ψυχρών Στεγών μετρήθηκε μείωση στην καθημερινή χρήση του κλιματισμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και εξοικονόμηση ενέργειας στη μέγιστη ζήτηση από 10 ως 30%.

______________________________________________

Σημειώστε ότι για τη θερμομόνωση από κρύο και από ζέστη σε οριζόντιες ταράτσες (δώματα), εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια η Smart Technical Solutions προτείνει αντίστοιχα τις ανακλαστικές βαφές ή ολοκληρωμένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Μοιράσου το στα social media