Επεξεργασία νερού πισίνας με ιόντα χαλκού και ενεργό οξυγόνο

Στη σελίδα Συνδυαστική χρήση AQUACARE, OXONE, BLUE MAGIC θα βρείτε τις αναλυτικές οδηγίες για αυτήν την εφαρμογή, που καταργεί ή ελαχιστοποιεί το χλώριο και τα άλλα ανθυγιεινά και μη οικολογικά χημικά που χρησιμοποιούνται στις πισίνες. Σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στην υγεία μας η χρήση του χλωρίου δείτε τη σελίδα Σοβαρός Κίνδυνος από το Χλώριο για την Υγεία των Παιδιών μας.

Εδώ σας παρουσιάζουμε μία αντιπροσωπευτική εφαρμογή που έγινε σε ένα ξενοδοχείο Διαβάστε Περισσότερα