Αναζήτηση Νέων Ειδών

Ενσωμάτωση και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών από τη
Smart Technical Solutions (Business Incubation)

Η Smart Technical Solutions έχει ήδη ενσωματώσει στις δραστηριότητές της μερικές επιχειρηματικές ιδέες ατόμων ή εταιρειών που για διάφορους λόγους δεν ήταν σε θέση να τις αναπτύξουν μόνοι τους (Business Incubation). Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία υπηρετεί το Όραμά της, καθώς βοηθάει αξιόλογες ελληνικές ιδέες να βρουν τη θέση τους μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα αυξάνει το κύρος της και προσθέτει πωλήσεις στο ενεργητικό της χάρη στις νέες καινοτόμες και οικολογικές λύσεις που εντάσσει στο σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της .

Μερικά παραδείγματα τέτοιων προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων που ενσωματώθηκαν στο δυναμικό της Smart Technical Solutions για να βρουν τη θέση τους στην αγορά είναι τα εξής:

 1. Οι υπηρεσίες ειδικών καθαρισμών ECOSOFT CLEANING SERVICES
 2. Τα μονωτικά και προστατευτικά ακρυλικά υλικά εμποτισμού WINWET
 3. Το Σύστημα Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας STS
 4. Το σύστημα προστασίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Blitz Electric Protection
 5. Τέλος, είναι και οι δακτύλιοι επεξεργασίας νερού MERUS, που είναι το πρώτο χρονικά προϊόν, με το οποίο η εταιρεία ασχολήθηκε ιδιαίτερα δυναμικά κατά τη χρονική περίοδο 2000-2005, όταν ακόμα δεν είχε στη διάθεσή της τόσες άλλες αξιόλογες τεχνολογίες όπως έχει σήμερα. Πρόκειται για μία εκπληκτική γερμανική τεχνολογία, καινούργια τότε ακόμα, που εκείνη τη χρονική περίοδο καθιερώθηκε από τη Smart Technical Solutions στην Ελλάδα και την Κύπρο ως ηγέτης των εναλλακτικών λύσεων επεξεργασίας νερού, κυρίως σε μεγάλες βιομηχανικές και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, αλλά και σε δίκτυα ύδρευσης δήμων και στη ναυτιλία (βλ. Πελατολόγιο MERUS). Πολύ αργότερα έγινε ευρέως γνωστή και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, χάρη στην τεχνογνωσία των πολλών εφαρμογών που προσέφερε στο Γερμανό προμηθευτή της η Smart Technical Solutions.

Στα πλαίσια αυτής της νοοτροπίας, η Smart Technical Solutions είναι ανοικτή σε νέες προτάσεις από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που αναζητούν έναν υγιή φορέα με την κατάλληλη υποδομή για να αναλάβει την προώθηση νέων προϊόντων ή επιχειρηματικών ιδεών που έχουν άμεση ή ακόμα και έμμεση σχέση με το αντικείμενο της εταιρείας, που είναι η προώθηση καινοτόμων και οικολογικών τεχνολογιών.

Οι τρόποι προώθησης
των νέων τεχνολογιών από την STS

 1. Επιλογή του Product Manager.
  Ένας από τους συνεργάτες πωλήσεων αναλαμβάνει το ρόλο του Product Manager για την κάθε νέα τεχνολογία που προωθεί η εταιρεία. Αυτός συντονίζει όλες τις ενέργειες marketing, επικοινωνεί με τον προμηθευτή για διευκρινίσεις σε τεχνικά και οικονομικά θέματα, ενημερώνει τους άλλους συνεργάτες πωλήσεων και τους τοπικούς αντιπροσώπους, αναλαμβάνει τους πιο σημαντικούς από τους πελάτες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον και είναι γενικά υπεύθυνος για την ανάπτυξη των πωλήσεων της νέας τεχνολογίας σε ικανοποιητικό βαθμό.
 2. Ο δικτυακός τόπος της εταρείας.
  Ο κύριος τρόπος προώθησης είναι ο παρών δικτυακός τόπος, που κάθε εβδομάδα δέχεται μερικές χιλιάδες επισκέψεις, από τις οποίες προκύπτουν σε καθημερινή βάση αρκετά τηλεφωνήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πελάτες όλων των ειδών: βιομηχανίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, ναυτιλιακές εταιρείες, τεχνικές εταιρείες, δημόσιοι οργανισμοί, Δήμοι κ.ά. Οι πελάτες αυτοί εξυπηρετούνται από τους συνεργάτες πωλήσεων της εταιρείας, που τους στέλνουν ενημερωτικό υλικό και κάνουν, όποτε χρειάζεται, αυτοψία και ανάλυση αναγκών του πελάτη, για να του υποβάλουν την προσφορά τους.
 3. Στοχευμένη επικοινωνία με μεγάλους πελάτες.
  Επειδή προφανώς οι περισσότεροι δυνητικοί πελάτες δεν έχουν καν σκεφτεί να αναζητήσουν στο διαδίκτυο μία καινοτόμο λύση για ένα τεχνικό πρόβλημά τους που πιθανόν να το θεωρούν και άλυτο, οι συνεργάτες πωλήσεων της εταιρείας επικοινωνούν στοχευμένα με εκείνες τις κατηγορίες πελατών που είναι πιθανότερο λόγω της δραστηριότητάς τους να έχουν το τεχνικό πρόβλημα που λύνει η νέα τεχνολογία. Η επικοινωνία γίνεται τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά (με email και παραπομπή στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού τόπου) και με ραντεβού, εφόσον ο πελάτης εκδηλώσει σοβαρό ενδιαφέρον. Οι πελάτες στους οποίους απευθύνονται οι συνεργάτες πωλήσεων είτε γνωρίζουν την εταιρεία από παλαιότερη συνεργασία σε άλλο αντικείμενο είτε δεν τη γνωρίζουν ακόμα. Φυσικά, δίνεται προτεραιότητα στους ήδη γνωστούς πελάτες, με τους οποίους η επικοινωνία είναι πιο εύκολη.
 4. Αποστολή Newsletter με Email.
  Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται αποστολές Newsletter στο ενεργό και στο δυνητικό πελατολόγιο της εταιρείας, που έχει κάνει εγγραφή στο Newsletter.
 5. Ενημέρωση των τοπικών αντιπροσώπων.
  Όλοι οι τοπικοί αντιπρόσωποι της εταιρείας ενημερώνονται για κάθε νέα τεχνολογία που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο δικτυακό τόπο, είτε λαμβάνοντας ένα ενημερωτικό email που αναφέρεται ειδικά σε αυτήν, είτε με την περιοδική υπενθύμιση που τους γίνεται με email σε τακτά χρονικά διαστήματα να επισκεφθούν τη σελίδα Νέα Θέματα για να ενημερωθούν για νέες τεχνικές προτάσεις που μπορεί να τους ενδιαφέρει να προωθήσουν στους πελάτες τους.
 6. Συμμετοχή σε εκθέσεις και διαφήμιση σε κλαδικά περιοδικά.
  Αυτοί οι τρόποι προώθησης έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν, αλλά πλέον έχουν εγκαταλειφθεί λόγω της μικρής αποτελεσματικότητας που είχαν σε σύγκριση με το υψηλό κόστος τους σε χρήματα και σε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία επενδύει μόνο στη διαφήμιση μέσω internet και στην ανάπτυξη με τη μέθοδο Franchise, με πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
 7. Άλλοι τρόποι προώθησης και γενικότερη υποδομή marketing.
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους που εφαρμόζει η εταιρεία για την προώθηση των νέων τεχνολογιών της, αλλά και για τη γενικότερη υποδομή της στην υποστήριξη των πωλήσεων, θα βρείτε στη σελίδα STS FRANCHISE.

Προϋποθέσεις για να αναλάβει η STS
την προώθηση μίας νέας τεχνολογίας

Για να ενταχθεί μία νέα τεχνολογία (προϊόν ή υπηρεσία) στο πρόγραμμα πωλήσεων της Smart Technical Solutions, πρέπει να ικανοποιεί όσο το δυνατό περισσότερες από τις πιο κάτω προϋποθέσεις, που είναι πολύ σημαντικές προκειμένου να έχει επιτυχία το όλο εγχείρημα και να μη δαπανηθούν άδικα πολύτιμος χρόνος και χρήματα, τόσο από την εταιρεία όσο και από τον προμηθευτή:

 1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ:
  Να προσφέρει σε κάποιο σημαντικό τεχνικό πρόβλημα την πιο αξιόπιστη και την πιο οικονομική λύση σε σύγκριση με άλλες συμβατικές και διαδεδομένες λύσεις.
 2. ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ:
  Να είναι εύκολη στην αρχική εφαρμογή της και να μην προϋποθέτει συχνή απασχόληση και μεγάλες δαπάνες εκ μέρους του πελάτη για την επίβλεψη και τη συντήρησή της.
 3. ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ STS:
  Να είναι εύκολη στην εκμάθησή της για τους πωλητές της Smart Technical Solutions που θα ασχοληθούν με την προώθησή της στην αγορά.
 4. ΑΠΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΦΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ:
  Τα υποσχόμενα θετικά αποτελέσματα θα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμα από τον πελάτη με απλό, σαφή και σύντομο τρόπο, ει δυνατόν και με άμεση επίδειξη, διαφορετικά η πώληση γίνεται δύσκολη και χρονοβόρα.
 5. ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
  Να μην απαιτείται περίπλοκη και χρονοβόρα μελέτη βάσει πολλών δεδομένων που πρέπει να μας δώσει ο πελάτης προκειμένου να του προτείνουμε τη σωστή λύση.
 6. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ:
  Να μη βλάπτει το περιβάλλον και την υγεία των πελατών, των συνεργείων που θα την εφαρμόζουν, των συντηρητών που θα τη συντηρούν κτλ.
 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
  Να διαθέτει ή να είναι εύκολο να αποκτήσει πιστοποιήσεις από τους κατά περίπτωση αρμόδιους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς (ΕΟΦ, ΓΧΚ, ΕΜΠ, Lloyd’s κ.ά.).
 8. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:
  Να μην υπάρχει σημαντικός ανταγωνισμός (δεδομένου ότι η νέα τεχνολογία είναι καινοτόμος και κατά συνέπεια δεν υπάρχει άλλη αντίστοιχη).
 9. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ στην Ελλάδα και στην Κύπρο ή και στο εξωτερικό:
  Να παραχωρηθεί η αποκλειστική διάθεση στη Smart Technical Solutions, είτε άμεσα είτε μετά την επίτευξη του στόχου ετήσιου τζίρου που θα καθοριστεί.
 10. ΕΥΡΥ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΕΥΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:
  Να βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς κλάδους της αγοράς, δηλαδή να είναι κάτι που το χρειάζονται σχεδόν όλοι, ιδιώτες, εταιρείες ή οργανισμοί, ώστε να μην εξαντληθεί σύντομα το δυνητικό πελατολόγιο.
 11. ΥΨΗΛΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ:
  Για να μπορούν να καλύπτονται τα έξοδα προώθησης και οι προμήθειες των Franchisees, πρέπει το περιθώριο κέρδους για την εταιρεία να είναι αρκετά υψηλό.
 12. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:
  Να είναι αναλώσιμο το προϊόν ή να χρειάζεται κάποια περιοδική συντήρηση ή αντικατάσταση ή προμήθεια ανταλλακτικών ή έλεγχο και ρύθμιση, ώστε η κάθε πώληση να μας εξασφαλίζει ένα τακτικό εισόδημα.
 13. ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ:
  Να υπάρχει η δυνατότητα πώλησης του προϊόντος σε επαγγελματίες χρήστες και σε μεταπωλητές, για τον ίδιο λόγο, δηλαδή ο χρόνος που επενδύουμε σε μία πώληση να αποδίδει επαναλαμβανόμενο εισόδημα.
 14. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:
  Ει δυνατόν, η επένδυση θα πρέπει να αποσβένεται το πολύ σε δύο έτη και η διάρκεια ζωής της να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη, ώστε να είναι ελκυστική η πρότασή μας για τους πελάτες.
 15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ:
  Να αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για διάφορα προγράμματα επιδοτήσεων που αφορούν καινοτομία, περιβάλλον, παραγωγικότητα κτλ., ώστε ο χρόνος απόσβεσης να μειώνεται σημαντικά.
 16. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕ LEASING Ή ΔΑΝΕΙΟ:
  Να μπορεί να αγοραστεί με leasing ή τραπεζικό δάνειο, έτσι ώστε η μηνιαία δόση να είναι μικρότερη από το μηναίο οικονομικό όφελος που θα προσφέρει η νέα τεχνολογία μας στον πελάτη.
 17. ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
  Να είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτή η δωρεάν δοκιμαστική τοποθέτηση σε μεγάλους πελάτες, τουλάχιστον για τον πρώτο καιρό, μέχρι να γίνει γνωστή η νέα τεχνολογία.
 18. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:
  Να υπάρχουν διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή πλήρη ενημερωτικά κείμενα, με φωτογραφίες εφαρμογών “πριν και μετά”, αναλυτικές περιγραφές εφαρμογών κτλ.
 19. ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:
  Αν υπάρχουν ήδη ικανοποιημένοι πελάτες, να παραπέμπουμε σε αυτούς όποιον πελάτη επιθυμεί να δει τη νέα τεχνολογία σε λειτουργία ή το νέο προϊόν εφαρμοσμένο.
 20. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ (PRE-SALES SERVICE):
  Τον πρώτο καιρό τουλάχιστον, θα χρειαστεί να γίνουν επισκέψεις σε πελάτες μαζί με τον προμηθευτή, για να εκπαιδευτούν στην πράξη οι πωλητές της εταιρείας.
 21. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ (AFTER SALES SERVICE):
  Για να διατηρήσει την αξιοπιστία της, η εταιρεία απαιτεί από τους προμηθευτές της την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της που έχουν κάποιο πρόβλημα ή ερώτημα.
 22. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ:
  Σε περίπτωση αστοχίας υλικού ή κακής εφαρμογής ή χρονικής υπέρβασης για την εκτέλεση ενός έργου, να υπάρχει κάλυψη της εταιρείας, ώστε να μην κληθεί να πληρώσει αποζημιώσεις προς πελάτες ή τρίτους.
 23. ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ:
  Προαιρετικά, ο προμηθευτής να εγγυάται επιστροφή μέρους ή ολόκληρης της αξίας του εμπορεύματος σε περίπτωση που ένας πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος.
 24. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ:
  Εναλλακτικά, η λύση της ενοικίασης προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να δοκιμάσει τη νέα τεχνολογία χωρίς υψηλό ρίσκο.
 25. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
  Οι πληρωμές της εταιρείας προς τον προμηθευτή θα πρέπει να ακολουθούν χρονικά τις πληρωμές των πελατών της προς αυτήν. Άρα θα απαιτείται μία σχετική πίστωση.
 26. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
  Επειδή οι πελάτες τις περισσότερες φορές επείγονται να δώσουν λύση στο πρόβλημά τους, θα πρέπει ο χρόνος παράδοσης να είναι όσο γίνεται πιο σύντομος και εγγυημένος, χωρίς αναβολές.

Δυνατότητα διαφήμισης
στο δικτυακό τόπο www.sts.gr

Στη σελίδα Διαφημιστείτε Εδώ! θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με μία εναλλακτική πρόταση προς όσους διαθέτουν καινοτόμες τεχνολογίες ή άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προτιμούν να τα προωθήσουν οι ίδιοι στην αγορά και να μην αναθέσουν την προώθησή τους στη Smart Technical Solutions. Υπάρχει, βέβαια, και η δυνατότητα να συνυπάρξουν τα δύο αυτά είδη συνεργασίας, δηλαδή ταυτόχρονα να διαφημίζεται ο προμηθευτής στο δικτυακό τόπο της εταιρείας ενώ παράλληλα η εταιρεία θα προωθεί εμπορικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.

Δυνατότητα για αμφίδρομη συνεργασία
με προμηθευτές, μηχανικούς και συνεργεία

Για αυτή τη δυνατότητα, που ταιριάζει απόλυτα στο κλίμα συνεργασιών της εποχής μας, δείτε τη σελίδα  Δυνατότητες για Αμφίδρομη Συνεργασία με Προμηθευτές, Μηχανικούς και Συνεργεία.

Μοιράσου το στα social media