Παραγωγικός Εξοπλισμός & Ολοκληρωμένες Μονάδες Παραγωγής,
Πρώτες Ύλες και Αναλώσιμα Παραγωγής

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται μερικές καινοτόμες και οικολογικές προτάσεις της Smart Technical Solutions σχετικά με:

 • μεμονωμένο παραγωγικό εξοπλισμό (προμήθεια, εγκατάσταση, εκκίνηση, επιθεώρηση, συντήρηση)
 • ολοκληρωμένες μονάδες παραγωγής (κατασκευή, εκκίνηση, επιθεώρηση, συντήρηση)
 • πρώτες ύλες και αναλώσιμα απαραίτητα για την παραγωγή (προμήθεια και εφαρμογή)

σε διάφορους κλάδους της αγοράς, οι οποίοι αναφέρονται στο Αριστερό Μενού.

Διευκρινίζουμε ότι σε όλες τις άλλες ενότητες αυτού του δικτυακού τόπου, αντίθετα, παρουσιάζονται:

 • διάφορες προτάσεις για παρεμβάσεις και βελτιώσεις σε υπάρχοντα εξοπλισμό ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις, που προσφέρουν διάφορα οφέλη (τεχνικά, οικονομικά, ασφάλειας, υγιεινής κ.ά.),
 • αναλώσιμα για την προληπτική ή διορθωτική συντήρηση, επισκευές και βελτιώσεις και όχι για άμεση χρήση τους στην ίδια την παραγωγή,
 • διάφορες μορφές παροχής υπηρεσιών για κατασκευές, προληπτική και διορθωτική συντήρηση, επισκευές, επιθεωρήσεις και βελτιώσεις.

Επιπλέον, στην ενότητα Κλάδοι Αγοράς μπορείτε να δείτε τη συνολική παρουσίαση για τον κάθε κλάδο αγοράς ξεχωριστά:

 1. ποιος βασικός εξοπλισμός προτείνεται (ή και ολοκληρωμένες μονάδες παραγωγής με το κλειδί στο χέρι),
 2. ποιες πρώτες ύλες ή αναλώσιμα διατίθενται για άμεση χρήση στην παραγωγή
 3. ποιες παρεμβάσεις προτείνονται σε υπάρχοντα εξοπλισμό και σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις,
 4. ποια αναλώσιμα παρέχονται για τη συντήρηση, επισκευή και βελτιώσεις εξοπλισμού και εγκαταστάσεων,
 5. ποιες μορφές παροχής υπηρεσιών παρέχονται για κατασκευές, συντηρήσεις, επισκευές και βελτιώσεις.
Μοιράσου το στα social media