Τα αντικείμενα της εργασίας των Franchisees
της Smart Technical Solutions

Στη σελίδα Το Franchise της Smart Technical Solutions παρουσιάστηκε η πρόταση Franchise της Smart Technical Solutions, τα πλεονεκτήματά της, οι προϋποθέσεις καταλληλότητας για να γίνει κάποιος Franchisee της εταιρείας, η δυνατότητα σταδιακής ανάπτυξης εισοδήματος για όσους προτιμήσουν αυτήν την επιχειρηματική επιλογή, καθώς και οι βασικοί όροι συνεργασίας με τους Franchisees.

Τα προϊόντα & οι υπηρεσίες

Τα περισσότερα προϊόντα & υπηρεσίες είναι απλά στην εκμάθησή τους, χρειάζεται όμως βαθιά μελέτη των πεδίων εφαρμογής τους και των τεχνικών προβλημάτων που λύνουν στις εγκαταστάσεις των πελατών, ώστε να είναι σε θέση ο Franchisee συνεργάτης αφενός να δίνει άμεσα και με πεποίθηση τις απαντήσεις που του ζητά ο πελάτης και αφετέρου να του προκαλεί το ενδιαφέρον και για επιπλέον θέματα, τα οποία δεν είχε υπόψη του.

Κατά τη μελέτη του ο Franchisee μπορεί να ακολουθήσει τη σειρά αξιολόγησης των προϊόντων και υπηρεσιών, που αναφέρεται στη σχετική στήλη του πίνακα του αρχείου Word Τιμοκατάλογος Προϊόντων και Υπηρεσιών, ώστε να εκπαιδευτεί πρώτα στα αντικείμενα εκείνα που έχουν το μεγαλύτερο οικονομικό ενδιαφέρον για αυτόν και για την εταιρεία. (Επειδή αυτό το αρχείο δεν έχει ενημερωθεί πρόσφατα, λάβετε υπόψη σας ότι έχουν προστεθεί και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, που είναι πιθανό να έχουν ακόμα μεγαλύτερο οικονομικό ενδιαφέρον για να ασχοληθεί με αυτά ένας Franchisee.)

Οι ζητήσεις των πελατών

Οι περισσότερες τηλεφωνικές ζητήσεις έρχονται από επισκέπτες του www.sts.gr, οι οποίοι βρέθηκαν σε μία σελίδα του δικτυακού τόπου καθώς αναζητούσαν μία λύση για ένα τεχνικό πρόβλημα που τους απασχολούσε.

Πρόκληση νέων ζητήσεων πελατών από τον Franchisee

Αξιοποιώντας το υπάρχον πελατολόγιο, το οποίο είναι φιλτραρισμένο και ταξινόμημένο κατά σειρά σημαντικότητας του κάθε πελάτη, ο Franchisee, όταν έχει μελετήσει σε βάθος τα είδη, είναι σε θέση να ενημερώσει τους υπάρχοντες πελάτες για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας, δίνοντας έμφαση σε εκείνα που γνωρίζει ότι θα ενδιαφέρουν τον κάθε πελάτη, ανάλογα με το προφίλ ή τη δραστηριότητά του. Στον πίνακα που αναφέρθηκε πιο πάνω υπάρχουν στήλες για τις κυριότερες κατηγορίες πελατών, που αναφέρουν ποια είδη ενδιαφέρουν την κάθε κατηγορία.

Επίσης, στην ενότητα Θέσεις Εργασίας στις Πωλήσεις και στην Εξυπηρέτηση Πελατών θα βρείτε στο Αριστερό Μενού αρκετές σελίδες, οι οποίες αναφέρονται στα διάφορα πεδία εξειδίκευσης, ανάμεσα στα οποία ο κάθε συνεργάτης πωλήσεων (είτε είναι πωλητής είτε είναι franchisee) μπορεί να επιλέξει εκείνο ή εκείνα τα πεδία με τα οποία προτιμάει να ασχοληθεί. Σε αυτές τις σελίδες παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αντικείμενα (προϊόντα και υπηρεσίες) με τα οποία ασχολούνται οι πωλητές της κάθε εξειδίκευσης. Επίσης, παρουσιάζονται οι κλάδοι αγοράς που συνήθως ενδιαφέρονται για αυτά τα αντικείμενα, καθώς επίσης και οι εξειδικευμένες εφαρμογές τους που ενδιαφέρουν τον κάθε κλάδο για την επίλυση συγκεκριμένων τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος κλάδος της αγοράς.

Product Manager – Άνοιγμα νέων αγορών

Ο κάθε Franchisee γίνεται Product Manager σε κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες και αναλαμβάνει να τα αναπτύξει. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες προς αξιοποίηση, δηλαδή προϊόντα ή υπηρεσίες της Smart Technical Solutions δεν έχουν ακόμα προταθεί από την εταιρεία σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς που είναι βέβαιο ότι θα δείξουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Product Manager αναλαμβάνει να ενημερώσει αυτούς τους κλάδους για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Παράλληλα, εξυπηρετεί όλες τις ζητήσεις που εισέρχονται καθημερινά στην εταιρεία για αυτά τα αντικείμενα.

Διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες μέσω του CRM

Η εταιρεία διαθέτει πρόγραμμα CRM (Customer Relationship Management) πλήρως παραμετροποιημένο σύμφωνα με τις ανάγκες της, το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της υποδομής της. Για κάθε ζήτηση πελάτη δημιουργείται και μία Ευκαιρία Πώλησης, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους Franchisees και στη γραμματεία της εταιρείας να αναζητούν πελάτες και να ταξινομούν το πελατολόγιο με όποιο κριτήριο θέλουν, όπως π.χ. γεωγραφική περιοχή, μέγεθος πελάτη, αντικείμενα ενδιαφέροντός του, είδος επιχείρησης, ημερομηνία προγραμματισμένου follow-up, βαθμός σημαντικότητας πελάτη για την εταιρεία και πολλά άλλα.

Οι δυνατότητες που δίνει το CRM είναι πολύ σημαντικές για το έργο των Franchisees. Χωρίς αυτό θα ήταν αδύνατο να έχουν ικανοποιητική απόδοση και να επιτύχουν τους οικονομικούς στόχους τους. Αυτή είναι μία αλήθεια την οποία μπορεί να την κατανοήσει πολύ καλά κάποιος που έχει τηρήσει στο παρελθόν περισσότερες από 14.000 χάρτινες καρτέλες υποψηφίων πελατών, κάτι που συνέβη στη Smart Technical Solutions στην περίοδο 2000 έως 2007.

Εκπαίδευση του Franchisee

Η εκπαίδευση που λαμβάνει ο Franchisee συνίσταται κυρίως στους εξής τομείς:

 1. Μελέτη των προϊόντων και του δικτυακού τόπου της εταιρείας (πολύ σημαντικό)
 2. Μελέτη των διαφόρων πεδίων εφαρμογής τους σε διάφορα είδη πελατών (ιδιαίτερα σημαντικό)
 3. Χρήση του CRM και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του στο μέγιστο βαθμό
 4. Επισκέψεις σε πελάτες μαζί με πιο έμπειρο συνεργάτη ή μαζί με τον προμηθευτή
 5. Επικοινωνία με τους προμηθευτές για τεχνικές διευκρινίσεις, ζήτηση προσφορών κ.ά. θέματα
 6. Γραπτές και προφορικές οδηγίες για την επικοινωνία με τους πελάτες, με πρακτική εξάσκηση
 7. Σύνταξη και αποστολή προσφορών και παρακολούθησή τους μέχρι τη λήψη παραγγελίας
 8. After Sales Service, για τον έλεγχο ικανοποίησης του πελάτη και τη ζήτηση συστάσεων
 9. Κριτήρια για τον προγραμματισμό λήψης επαναληπτικών παραγγελιών μέσω του CRM

Σε όλους ανεξαιρέτως τους πιο πάνω τομείς της εκπαίδευσής του ο Franchisee πρέπει απαραίτητα να κρατάει αναλυτικές γραπτές σημειώσεις, ώστε να αποφεύγονται, όσο είναι δυνατόν, ερωτήσεις εκ μέρους του για θέματα που έχουν ήδη εξηγηθεί μία φορά. Αυτές τις γραπτές σημειώσεις τις καταχωρεί ηλεκτρονικά με τον τρόπου που του υποδεικνύεται από τους εκπαιδευτές του, ώστε να έχει πάντα εύκολη πρόσβαση σε αυτές και να μη χρειάζεται να ρωτάει τους συνεργάτες του για πράγματα ήδη εξηγημένα.

Προϋποθέσεις για το ξεκίνημα της συνεργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι που:

 • είναι διατεθειμένοι να λάβουν πλήρη εκπαίδευση σε όλους ανεξαιρέτως τους πιο πάνω τομείς και στη συνέχεια να ακολουθήσουν πιστά τον τρόπο εργασίας που παρουσιάστηκε πιο πάνω,
 • κρίνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίστηκαν στη σελίδα Το Franchise της Smart Technical Solutions για να μπορεί να γίνει κάποιος Franchisee,
 • συμφωνούν με τους όρους συνεργασίας που αναφέρθηκαν στη σελίδα Το Franchise της Smart Technical Solutions,
 • ενδιαφέρονται σοβαρά να αφοσιωθούν αποκλειστικά και μόνο σε αυτήν την απασχόληση με επαγγελματισμό και συνέπεια με σκοπό την επίτευξη των υψηλών οικονομικών στόχων τους και κατ’ επέκταση των προσωπικών τους προσδοκιών,
 • είναι πρόθυμοι να παραιτηθούν από άλλες παράλληλες επαγγελματικές δραστηριότητες που θα διασπούσαν την προσοχή τους από τη συνεχή μελέτη και επικοινωνία με πελάτες, που είναι απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία σε αυτήν την κερδοφόρο αλλά σύνθετη δραστηριότητα,

μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, αφού πρώτα μας στείλουν το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο.

Μοιράσου το στα social media