Μείωση Λειτουργικών Εξόδων
σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

Στη σημερινή εποχή η ανάγκη για υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και η ορθολογική και συνετή διαχείριση των πόρων έχουν γίνει περισσότερο από απαραίτητες για την επιβίωση μίας επιχείρησης. Η σελίδα αυτή αναφέρεται κυρίως στο δεύτερο, αλλά έμμεσα αγγίζει και το πρώτο θέμα. (Για το πρώτο θέμα, της ποιότητας και της διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό, πατήστε εδώ.)

Κάθε λεπτομέρεια σε αυτούς τους δύο τομείς παίζει πλέον σημαντικό ρόλο και οι επιχειρηματίες ή οι διοικητές οργανισμών πρέπει να δίνουν προσοχή σε όλες τις λεπτομέρειες, ώστε να αποφεύγουν διαρροές χρημάτων ή πελατείας.

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη που απολαμβάνουν οι πελάτες της Smart Technical Solutions είναι η μείωση των λειτουργικών εξόδων τους, η οποία επιτυγχάνεται με αρκετούς τρόπους: εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση εξόδων συντήρησης εγκαταστάσεων, αύξηση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού τους, μείωση των εργατοωρών που απαιτούνται για τη συντήρηση και άλλα. Παράλληλα, προτείνει τη συνεργασία με οικονομικούς συμβούλους εξειδικευμένους στη μείωση λειτουργικών εξόδων σε επιχειρήσεις και σε οργανισμούς. Έτσι, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ”πακέτο” για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προτείνει τους εξής τρόπους μείωσης των λειτουργικών εξόδων:

Τεχνικές επεμβάσεις

 1. Εξοικονόμηση Ενέργειας
  Στη σχετική σελίδα αυτού του δικτυακού τόπου θα βρείτε αρκετές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει το Σύστημα Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας STS.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 2. Μείωση Εξόδων Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων
  Ίσως οι περισσότερες από τις τεχνολογίες που προτείνει η εταιρεία να προσφέρουν αυτό το όφελος. Είναι αδύνατο να αναφερθούν όλες σε αυτήν τη σελίδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ τις τεχνολογίες Merus και Stopcor για τη συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων, τα Βιολογικά Προϊόντα Επεξεργασίας Λυμάτων και Απόσμησης που διατηρούν καθαρές τις εγκαταστάσεις από λίπη και δυσοσμίες, και τη σειρά μονωτικών προϊόντων WINWET που μειώνει τα έξοδα συντήρησης των κτιρίων με την καινοτόμο μέθοδο του εμποτισμού.
  Στην παράγραφο αυτή εντάσσονται τα κόστη αγοράς ανταλλακτικών, αναλωσίμων, καθαρισμών, η μείωση των βλαβών και άλλα.
  Επειδή οι τρόποι μείωσης των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας είναι τόσο πολλοί όσα είναι τα τμήματα που αποτελούν μία κτιριακή και ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, η εταιρεία αναθέτει στους μηχανικούς της χωρίς χρέωση για τον πελάτη να εκπονήσουν πλήρη μελέτη, αφού πάρουν από τον πελάτη όσες πληροφορίες είναι απαραίτητες.
 3. Μείωση φύρας και downtime (νεκρού χρόνου παραγωγής)
  Το κόστος του downtime, όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι διευθυντές παραγωγής μεγάλων βιομηχανιών ή οι διευθυντές ξενοδοχείων που σε περίοδο τουριστικής αιχμής μένουν με παροπλισμένα δωμάτια εξαιτίας ζημιών στα υδραυλικά τους, είναι ανυπολόγιστο σε μία επιχείρηση. Επίσης, η φύρα (πρώτη ύλη που αχρηστεύθηκε ή τελικό προϊόν που πετιέται λόγω ακαταλληλότητας) είναι ένας παράγοντας που μπορεί να καταναλώσει όλο το κέρδος μίας επιχείρησης.
  Και εδώ τα παραδείγματα είναι πολλά σε σχέση με τις τεχνολογίες της Smart Technical Solutions, που μειώνουν τη φύρα και το downtime. Περισσότερα όμως θα πληροφορηθείτε αν ζητήσετε μία ολοκληρωμένη πρόταση από μηχανικό μας ειδικά για τις δικές σας ανάγκες.
 4. Επιμήκυνση του Χρόνου Ζωής Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού
  Οι τεχνολογίες που ενδεικτικά αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο για τη μείωση των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης, επιτυγχάνουν, η καθεμιά με τον τρόπο της, και σημαντική αύξηση της διάρκειας ζωής τους. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η τεχνολογία μονωτικών υλικών PENETRON, η οποία έχει το μοναδικό χαρακτηριστικό ότι εφαρμόζεται σε παλιά τοιχία υπογείων από την εσωτερική πλευρά και εξασφαλίζει, χάρη στη σταδιακή ανάπτυξη του υλικού μέσα στο σκυρόδεμα, ένα εντελώς στεγνό περιβάλλον για το μεταλλικό οπλισμό του σκυροδέματος, πράγμα που πρακτικά μηδενίζει τη διάβρωσή του λόγω οξείδωσης και κατά συνέπεια πολλαπλασιάζει τη διάρκεια ζωής ολόκληρου του κτιρίου, διατηρώντας το ακέραιο και ισχυρό για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενο σεισμό, όπως ακριβώς όταν ήταν καινούργιο!
  Ένα άλλο παράδειγμα είναι η μέθοδος FYTOCLEAN LIQUID, που επιτυγχάνει τέλειο χημικό καθαρισμό σε εναλλάκτες θερμότητας και άλλες εγκαταστάσεις από σκουριά και άλατα, χωρίς να προκαλεί καμία απολύτως διάβρωση στα μέταλλα και στα ελαστικά μέρη του εξοπλισμού.
  Και εδώ είναι απαραίτητη η μελέτη από μηχανικό της εταιρείας, προκειμένου να υποβληθεί στον πελάτη συγκεκριμένη ολοκληρωμένη πρόταση που θα περιλαμβάνει όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί σημαντική επιμήκυνση της διάρκειας ζωής μίας εγκατάστασης και του εξοπλισμού της.
 5. Απλούστευση Διαδικασιών και Μείωση Χρόνου Απασχόλησης Προσωπικού
  Οι περισσότερες τεχνολογίες που προτείνει η εταιρεία έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι πολύ απλές στη χρήση, στην επίβλεψη και στη συντήρησή τους. Αυτό προκαλεί σε μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό σημαντική μείωση των ωρών απασχόλησης του τεχνικού προσωπικού αλλά και του διοικητικού, που απαλλάσσεται από διαδικασίες όπως παραγγελίες ανταλλακτικών, αναλωσίμων, τήρηση ημερολογίου υπενθυμίσεων κ.ά. διαδικασίες που είναι συχνά απαραίτητες με άλλες συμβατικές τεχνολογίες.
 6. Αύξηση Παραγωγής και Βελτίωση Ποιότητας Προϊόντων ή Υπηρεσιών
  Το θέμα αυτό δεν εμπίπτει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, όμως το αναφέρουμε εδώ, επειδή προσθέτει ένα σημαντικό κέρδος στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που θα εφαρμόσει στις εγκαταστάσεις του κάποιες από τις τεχνολογίες που προτείνει η εταιρεία.
  Ένα απλό παράδειγμα είναι η σταθεροποίηση της ποιότητας σε μία βιομηχανία πλαστικών, όταν εξασφαλίσουμε ότι η ψύξη των καλουπιών θα είναι ομοιόμορφη καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής, πράγμα που προϋποθέτει να μην δημιουργούνται σταδιακά επικαθίσεις αλάτων μέσα στα καλούπια. Η τεχνολογία Merus το εξασφαλίζει αυτό με έναν πολύ απλό τρόπο.
  Και εδώ θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένη πρόταση από μηχανικό της εταιρείας, αφού μελετήσει τις ειδικές συνθήκες των εγκαταστάσεών σας και των διαδικασιών της παραγωγής σας.

Μηδενικό κόστος αρχικής επένδυσης

 1. Ενοικίαση εξοπλισμού
  Κάποια από τα είδη της εταιρείας διατίθενται και με ενοικίαση. Το ετήσιο ενοίκιο είναι μικρότερο από το πολύπλευρο οικονομικό όφελος που προσφέρει ο εξοπλισμός που αγοράζεται από τον πελάτη. Δύο παραδείγματα είναι οι συσκευές απώθησης τρωκτικών ELECTRIC CAT και οι δακτύλιοι επεξεργασίας νερού Merus.
 2. Αγορά εξοπλισμού με τη μέθοδο Leasing (Χρηματοδοτική Μίσθωση)
  Σε περίπτωση που το κόστος αγοράς του προτεινόμενου εξοπλισμού υπερβαίνει ένα όριο, υπάρχει η δυνατότητα αγοράς του με τη μέθοδο Leasing, έτσι ώστε το μηνιαίο οικονομικό όφελος (εφόσον είναι εύκολα μετρήσιμο) να είναι σαφώς μεγαλύτερο από το μηνιαίο μίσθωμα που πληρώνει ο πελάτης στην εταιρεία Leasing.
  Ένα παράδειγμα είναι το Σύστημα Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας STS, όπου η μηνιαία εξοικονόμηση ενέργειας προσφέρει στον πελάτη συνήθως περίπου τριπλάσιο οικονομικό όφελος κάθε μήνα από το μηνιαίο κόστος του Leasing.
 3. Δωρεάν παραχώρηση εξοπλισμού και συμμετοχή στο οικονομικό όφελος
  Σε κάποιες περιπτώσεις η εταιρεία δέχεται να παραχωρήσει δωρεάν για αόριστο χρονικό διάστημα έναν εξοπλισμό σε έναν πελάτη της, με τη συμφωνία ότι θα καρπώνεται το 50% του μετρήσιμου οικονομικού οφέλους που θα έχει ο πελάτης, π.χ. μείωση χημικών αναλωσίμων επεξεργασίας νερού ή μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά.

Συνεργασία με συμβούλους επιχειρήσεων

Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, η Smart Technical Solutions συστήνει στους πελάτες της, παράλληλα με τις πιο πάνω τεχνικές επεμβάσεις, τη συνεργασία με οικονομικούς συμβούλους που έχουν την τεχνογνωσία για να τους βοηθήσουν να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα με πολλούς και διάφορους τρόπους, όπως είναι η εύρεση πιο οικονομικών προμηθευτών με την ίδια ή καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και η ένταξη των πελατών σε ευρύτερες οικονομικές συμφωνίες με προμηθευτές, ώστε να αγοράζουν με ειδικές εκπτώσεις τα προϊόντα ή υπηρεσίες που χρειάζονται για τη λειτουργία τους.

Για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και οργανισμούς συνιστούμε τη συνεργασία με την εταιρεία AQUAMERIT, την οποία έχουμε αναφέρει και σε άλλη σελίδα της ίδιας ενότητας.

Για μεγάλου μεγέθους πελάτες προτείνουμε επίσης τη συνεργασία με την πολυεθνική εταιρεία Expense Reduction Analysts, η οποία αμείβεται μόνο με βάση τα οικονομικά οφέλη που προκαλεί στον πελάτη χάρη στη μείωση των λειτουργικών εξόδων του που επιτυγχάνει, δηλαδή χωρίς καμία άλλη βασική αμοιβή για το χρόνο που θα αφιερώσει στο έργο που θα αναλάβει.

Μοιράσου το στα social media