Πρώτη Γνωριμία

με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες της

Smart Technical Solutions

Σε αυτή τη σελίδα δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να εστιάσει την προσοχή του, ανάμεσα στην πληθώρα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, μόνο σε εκείνα που είναι πιθανό να τον ενδιαφέρουν περισσότερο, ανάλογα με το προφίλ του, την επαγγελματική του δραστηριότητα, την ειδικότητά του και τις ανάγκες του.

1. Τελικοί Χρήστες, ιδιώτες ή επαγγελματίες

Αν είστε τελικός χρήστης (ιδιώτης, εταιρεία, οργανισμός, μηχανικός ή τεχνίτης), πατήστε εδώ.
Αυτό το αρχείο Word περιέχει έναν πίνακα που σας παρέχει τη δυνατότητα ταξινόμησης των Προϊόντων και των Υπηρεσιών της εταιρείας με τα εξής κριτήρια:
– το Προφίλ και τη Δραστηριότητά σας (αν δεν αναφέρεται η δική σας, επικοινωνήστε μαζί μας),
– τις Κατηγορίες των Προϊόντων και των Υπηρεσιών της STS, με αλφαβητική σειρά,
– το Όνομα του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας, με αλφαβητική σειρά.
Σε αυτόν τον πίνακα αναφέρονται τα πιο σημαντικά από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της STS.
Επίσης, αναφέρει τιμές, συσκευασίες, και πληροφορίες κατανάλωσης των προϊόντων, καθώς και ενδεικτικά κόστη των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία. Επικοινωνήστε μαζί μας, επειδή μπορεί να έχουν γίνει αλλαγές.

2. Μεταπωλητές ή Αντιπρόσωποι, ενεργοί ή υποψήφιοι

Αν είστε ενεργός ή υποψήφιος μεταπωλητής ή αντιπρόσωπος της STS, πατήστε εδώ.
Αυτό το αρχείο Word περιέχει έναν πίνακα που παρέχει δυνατότητα ταξινόμησης με τα εξής κριτήρια:
– το Προφίλ και τη Δραστηριότητα του Τελικού Πελάτη,
– τις Κατηγορίες των Προϊόντων και των Υπηρεσιών της STS, με αλφαβητική σειρά,
– το Όνομα του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας, με αλφαβητική σειρά,
– το Βαθμό Σημαντικότητας, από εμπορική άποψη, των Προϊόντων και των Υπηρεσιών,
– το αν ένα Προϊόν Μπορεί ή όχι να Προωθηθεί από Μεταπωλητές και Αντιπροσώπους.
Θα διαπιστώσετε ότι ορισμένα από τα προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα
δεν προτείνονται για προώθηση από μεταπωλητές και αντιπροσώπους, επειδή αυτό θα ήταν για διάφορους λόγους αδύνατο ή ασύμφορο.
Ο πίνακας αναφέρει επίσης τιμές, συσκευασίες και πληροφορίες κατανάλωσης των προϊόντων, καθώς και ενδεικτικά κόστη των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία. Επικοινωνήστε μαζί μας, επειδή μπορεί να έχουν γίνει αλλαγές.

Νέα Θέματα

Για να δείτε τα θέματα που μπορεί να προστέθηκαν μετά την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης των πιο πάνω σελίδων, δείτε τα Νέα Θέματα. Επίσης, μπορείτε να περιηγηθείτε και στις ενότητες Προϊόντα & Υπηρεσίες και Πελάτες & Εφαρμογές.

Τεχνικές Λύσεις ειδικά για τον δικό σας κλάδο

Στην ενότητα Κλάδοι Αγοράς μπορείτε να βρείτε, ή να μας ζητήσετε να αναρτηθεί μέσα σε 48 ώρες αν δεν υπάρχει ήδη, ένα κείμενο που αφορά τις τεχνικές προτάσεις της εταιρείας ειδικά για το είδος της δικής σας επιχείρησης ή οργανισμού.

Μοιράσου το στα social media