Το Όραμα της Εταιρείας

Η Smart Technical Solutions είναι μία εμπορική εταιρεία που διαρκώς ερευνά, βρίσκει, δοκιμάζει και προτείνει στους πελάτες της νέες καινοτόμες και αξιόπιστες τεχνικές λύσεις, τόσο για ιδιωτικές όσο και για επαγγελματικές εφαρμογές. Το όραμά της – που είναι και ο λόγος για τον οποίο συγκροτήθηκε η εταιρεία στην παρούσα μορφή της τον Ιούνιο του 2002 – είναι το εξής:

 1. Να καταστήσει ευρέως γνωστές μη διαδεδομένες εναλλακτικές τεχνολογίες που λύνουν
  α. οριστικά, γρήγορα, αποτελεσματικά και αξιόπιστα,
  β. οικολογικά, δηλαδή φιλικά προς το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία,
  γ. με απλές, εύχρηστες, λειτουργικές και οικονομικές μεθόδους και
  δ. με ελάχιστο απαιτούμενο κόστος και χρόνο συντήρησης και επίβλεψης
  σημαντικά τεχνικά προβλήματα που αποτελούν αιτίες για συχνό πονοκέφαλο και μεγάλη στενοχώρια και άγχος για ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε είδους.
  (Δείτε τη σχετική σελίδα που παραθέτει τα σημαντικότερα οφέλη που προσφέρουν οι τεχνικές λύσεις της εταιρείας στους πελάτες της.)
 2. Να παρέχει σε όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη της, στους εξωτερικούς συνεργάτες, στους πωλητές και στους αντιπροσώπους της:
  α. μία προσοδοφόρα επαγγελματική δραστηριότητα,
  β. την ικανοποίηση ότι συμμετέχουν σε ένα σημαντικό έργο, όπως είναι η διάδοση καινοτόμων τεχνικών λύσεων που αφενός διευκολύνουν σημαντικά τη ζωή και την εργασία χιλιάδων ανθρώπων και αφετέρου αποσοβούν και ματαιώνουν τη ζημιά που θα προκαλούσαν στο περιβάλλον οι αντίστοιχες καθιερωμένες συμβατικές τεχνολογίες,
  γ. την προοπτική για απεριόριστη ατομική, επαγγελματική και οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη.
  (Δείτε και τις σχετικές ενότητες Θέσεις Εργασίας και Το Franchise της Smart Technical Solutions.)
 3. Να εξασφαλίζει σε όλους τους κατοίκους, τις εταιρείες και τους οργανισμούς της Ελλάδας εύκολη πρόσβαση στις καινοτόμες τεχνολογίες που προωθεί:
  α. με διαρκή ενημέρωση, μέσα από διαφήμιση σε έντυπα και στο διαδίκτυο, σεμινάρια, συνεντεύξεις τύπου, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις κ.ά.
  β. με την ύπαρξη σημείων πώλησης και τεχνικής υποστήριξης σε όλους τους νομούς της χώρας.
 4. Να διαδώσει τις αξιόλογες ελληνικές ευρεσιτεχνίες που προωθεί, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με την ένδειξη «Made in Greece», έτσι ώστε:
  α. ακόμα περισσότεροι άνθρωποι να απολαύσουν τα μοναδικά οφέλη που αυτές παρέχουν,
  β. να διαφημιστεί η Ελλάδα στο εξωτερικό ως χώρα με τεχνολογικά επιτεύγματα,
  γ. να ενισχυθούν οι Έλληνες ευρεσιτέχνες στο δύσκολο αγώνα τους της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών εν μέσω των γνωστών αντιξοοτήτων της ελληνικής πραγματικότητας και
  δ. με την αύξηση του κύκλου εργασιών να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας μέσα σε αυτές τις εταιρείες.
  (Δείτε τη σχετική σελίδα: Ενσωμάτωση και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών, καθώς επίσης και την ενότητα Εξαγωγές Ελληνικών Καινοτόμων Τεχνολογιών.)
 5. Να αποτελεί η ίδια η εταιρεία ένα κέντρο συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών, που συνδυαζόμενες μεταξύ τους οδηγούν στον εντοπισμό νέων εξατομικευμένων τεχνικών προβλημάτων των πελατών της και στη δοκιμαστική εφαρμογή εναλλακτικών τεχνολογιών για την επίλυση τους, έτσι ώστε:
  α. οι πελάτες της να λύνουν με τις τεχνολογίες που προτείνει η εταιρεία προβλήματα για τα οποία δεν υπήρχε πρότερη εμπειρία και
  β. οι ευρεσιτέχνες κατασκευαστές χάρη στις ειδικές ζητήσεις πελατών να εξωθούνται σε νέα έρευνα για διεύρυνση των πεδίων εφαρμογής των τεχνολογιών τους και να αυξάνουν έτσι την τεχνογνωσία τους.
 6. Διαρκώς να εμπλουτίζεται το όραμα της εταιρείας και με άλλες αξιόλογες ιδέες
  που προτείνουν τα στελέχη, οι συνεργάτες, οι προμηθευτές και οι πελάτες της.

Δείτε επίσης: Το Όραμα των Εκδόσεων Μαθητεία

Μοιράσου το στα social media