Σύστημα Οξυγόνωσης Νερού OXYGENEO
στο Κολυμβητήριο Καρπενησίου

Σημαντική μείωση της κατανάλωσης του χλωρίου
και εξάλειψη των καρκινογόνων χλωραμινών

Ιούλιος 2012

Δείτε το κείμενο της σύμβασης ανάθεσης έργου.

Είσοδος Κολυμβητηρίου Καρπενησίου

Το πρόβλημα: η έντονη οσμή του χλωρίου

Το Καρπενήσι Ευρυτανίας πρωτοπόρησε. Μετά από κινητοποίηση των γονέων που στέλνουν τα παιδιά τους στο κλειστό κολυμβητήριο, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την έντονη οσμή χλωρίου που υπήρχε όπως υπάρχει και σε κάθε κλειστό κολυμβητήριο, και μετά από παρότρυνση του Δημάρχου κυρίου Κωνσταντίνου Μπακογιάννη, οι άνθρωποι του Δήμου αναζήτησαν λύσεις στο διαδίκτυο.

Η έντονη οσμή είναι μόνο η κορφή του παγόβουνου των προβλημάτων που προξενεί η χλωρίωση

Κατά την αναζήτησή τους βρέθηκαν στη σελίδα Σοβαρός Κίνδυνος από το Χλώριο για την Υγεία των Παιδιών μας του δικτυακού τόπου της Smart Technical Solutions, την οποία κάλεσαν αμέσως στο τηλέφωνο, αφού διάβασαν τα δημοσιευμένα άρθρα που αναφέρονται εκεί και στα οποία γίνεται φανερό ότι το πρόβλημα της έντονης οσμής είναι μόνο η κορφή του παγόβουνου. Η έντονη οσμή χλωρίου Κολυμβητήριο Καρπενησίου Πανοραμική Φωτογραφία οφείλεται στις χλωραμίνες που παράγονται κατά τη χημική αντίδραση του χλωρίου με τις οργανικές ενώσεις. Οι χλωραμίνες είναι καρκινογόνες. Επιπλέον, τα αναπνευστικά προβλήματα (π.χ. Κολυμβητήριο Ιωαννίνων), τα δερματολογικά προβλήματα και άλλα προβλήματα υγείας που έχει αποδειχθεί ότι προξενεί το χλώριο σε παιδιά και ενήλικες, οδήγησαν το Δήμο στην απόφαση για αυτήν την αναγκαία επένδυση, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα ολόκληρος ο δημόσιος τομέας. Ελπίζουμε το παράδειγμα του Δήμου Καρπενησίου να το ακολουθήσουν όλοι οι Δήμοι της χώρας που διαθέτουν κολυμβητήρια.

Η λύση που εφαρμόστηκε

Η κολυμβητική δεξαμενή περιέχει 1800 κυβικά νερό. Ολόκληρη η μάζα του νερού σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να ανακυκλοφορεί εξολοκλήρου και να περνάει μέσα από τα φίλτρα το πολύ κάθε 4 ώρες, δηλαδή με μία ελάχιστη ταχύτητα των 450 κυβικών ανά ώρα. Η εγκατάσταση του συστήματος οξυγόνωσης OXYGENEO έγινε τον Ιούλιο του 2012 από το συνεργείο της Smart Technical Solutions, που προσάρμοσε 14 θαλάμους οξυγόνωσης εγκατεστημένους σε προκατασκευασμένο συλλέκτη που τοποθετήθηκε μετά την έξοδο των φίλτρων. Η σύνδεση έγινε σε δύο σωλήνες 8″ με σέλες (“κλέφτες”), όπως φαίνεται στις δύο φωτογραφίες πιο κάτω. Από τους δύο σωλήνες μία αντλία 4,5 ίππων κάνει αναρρόφηση και στέλνει το νερό στους 14 θαλάμους, που υποστηρίζονται από 7 ηλεκτρονικούς πίνακες, για τη ρύθμιση της έντασης του ρεύματος που εφαρμόζεται στα ηλεκτρόδια τιτανίου για την οξυγόνωση του νερού. Οι 7 ηλεκτρονικοί πίνακες και η αντλία ηλεκτροδοτούνται από ξεχωριστό ηλεκτρολικό πίνακα που εγκαταστήθηκε κοντά στην αντλία, όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Η αντλία βρίσκεται τοποθετημένη στο έδαφος, λίγο πριν την είσοδο του συλλέκτη (κολεκτέρ) με τους 14 θαλάμους, που είναι ανά δύο τοποθετημένοι σε 7 διακλαδώσεις. Μετά τους 14 θαλάμους, το νερό συγκεντρώνεται ξανά σε συλλέκτη και επιστρέφει στους δύο σωλήνες, μισό μέτρο πιο πέρα από το σημείο αναρρόφησης. Στη συνέχεια, το νερό επιστρέφει στην κολυμβητική δεξαμενή, απαλλαγμένο από οργανικές ενώσεις και φιλτραρισμένο.

Κολυμβητήριο Καρπενησίου Σημείο Σύνδεσης Oxygeneo και Πίνακας και Αντλία

 ….. Κολυμβητήριο Καρπενησίου Σημείο Σύνδεσης Oxygeneo στο Κύκλωμα
Κολυμβητήριο Καρπενησίου 7 Oxygeneo σε Παράλληλη Σύνδεση

Τα ευεργετικά αποτελέσματα της παρέμβασής μας

Με την εγκατάσταση του συστήματος επιτυγχάνεται ακαριαία οξείδωση όλων των οργανικών ενώσεων και χλωραμινών που περιέχονται στο νερό, με αποτέλεσμα να καταργείται η έντονη οσμή χλωρίου και να εξαλείφονται οι κίνδυνοι που αναφέρθηκαν πιο πάνω, στους οποίους εκθέτουν την υγεία των κολυμβητών οι χλωραμίνες. Τη στιγμή της διέλευσής του από τους θαλάμους με τα ηλεκτρόδια τιτανίου, το νερό διασπάται για μερικά νανοδευτερόλεπτα σε πέντε διαφορετικές μορφές οξυγόνου:

  1. μονοατομικό οξυγόνο O1
  2. διατομικό οξυγόνο O2
  3. όζον O3
  4. ρίζες υδροξυλίου OH
  5. υπεροξείδιου του υδρογόνου H2O2

Αυτές οι πέντε μορφές οξυγόνου έχουν πολλαπλάσιο REDOX (οξειδωτική ικανότητα) από το χλώριο και από οποιαδήποτε άλλη οξειδωτική ουσία. Και το κυριότερο: Σε αντίθεση με άλλες οξειδωτικές ουσίες, όπως π.χ. το χλώριο, αυτές οι πέντε μορφές ενεργού οξυγόνου μέσα σε μερικά νανοδευτερόλεπτα παύουν να υπάρχουν, ώστε να μην περιέχονται μέσα στο νερό που θα επιστρέψει στην κολυμβητική δεξαμενή και να μην απειλούν τους κολυμβητές με την παρουσία τους.

Δυνατότητα για περαιτέρω βελτίωση με ηλεκτρόδια χαλκού και αργύρου

Για ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος, ο Δήμος Καρπενησίου έχει υπόψη του να προσαρμόσει και έναν αριθμό θαλάμων ιονισμού με ηλεκτρόδια χαλκού και αργύρου, τα οποία μεταδίδουν στο νερό ποσότητα ιόντων χαλκού και αργύρου ικανή να επιτύχει πλήρη απολύμανση του νερού. Αυτό θα σημαίνει ότι το χλώριο, το οποίο δια νόμου πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει μέσα στο νερό σε συγκέντρωση 0,4ppm κατ’ ελάχιστο, δεν θα καταναλώνεται παρά μόνο σε πολύ μικρό βαθμό, επειδή τόσο η οξείδωση όσο και η απολύμανση και η αλγοκτονία θα πραγματοποιούνται από το σύστημα OXYGENEO. Αυτό στην πράξη θα σημαίνει μείωση της κατανάλωσης του χλωρίου κατά 90% ή ακόμα περισσότερο. Αυτή η συμπληρωματική επένδυση πέρα από το αρχικό κόστος της συνεπάγεται και το κόστος των αναλωσίμων, που είναι τα ηλεκτρόδια χαλκού και αργύρου. Η μείωση της κατανάλωσης του αέριου χλωρίου που θα επιτευχθεί δεν μπορεί να ισοσταθμίσει το κόστος των ηλεκτροδίων, επειδή το αέριο χλώριο έχει πολύ μικρό κόστος (σε αντίθεση με το υγρό και το στερεό χλώριο, που το κόστος τους είναι περίπου ίσο με το αντίστοιχο κόστος των ηλεκτροδίων χαλκού και αργύρου). Όμως, το πρόσθετο όφελος που θα προσφέρει στον τομέα της υγιεινής θα είναι σημαντικό.

Η ευεργετική επίδραση του αλατιού στα κολυμβητήρια και τις πισίνες που διαθέτουν σύστημα OXYGENEO.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης αλατιού (NaCl) στο νερό του κολυμβητηρίου. Με τη ρίψη αλατιού σε ποσότητα 3 κιλών ανά κυβικό νερού, επιτυγχάνονται δύο σημαντικά οφέλη:

  1. Η αγωγιμότητα του νερού ανεβαίνει, με αποτέλεσμα να παράγεται μεγαλύτερη ποσότητα οξυγόνου στους θαλάμους τιτανίου, δηλαδή να γίνεται ακόμα καλύτερη οξείδωση των οργανικών ενώσεων και των χλωραμινών.
  2. Παράγεται χλώριο με την ηλεκτρόλυση του αλατιού που γίνεται χάρη στα ηλεκτρόδια τιτανίου.

Χάρη σε αυτούς τους δύο παράγοντες υπάρχει η δυνατότητα ακόμα και για πλήρη κατάργηση της προσθήκης χημικού χλωρίου, καθώς η ελάχιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση χλωρίου 0,4ppm θα εξασφαλίζεται πλέον με φυσικές μεθόδους.

Προστασία της εγκατάστασης από τη διάβρωση

Τέλος, μία ακόμα βελτίωση που πρότεινε η Smart Technical Solutionsστο Δήμο Καρπενησίου είναι η τοποθέτηση ενός αριθμού συσκευών καθοδικής (αντιδιαβρωτικής) προστασίας STOPCOR, για την προστασία των σωληνώσεων, των αντλιών, των βανών και των φίλτρων και γενικά ολόκληρου του εξοπλισμού του μηχανοστασίου, από τη διάβρωση λόγω της χημικής οξείδωσης και της ηλεκτρόλυσης που προξενείται στην εγκατάσταση εξαιτίας της συνεχούς επαφής της με ένα ιδιαίτερα διαβρωτικό υλικό όπως είναι το χλώριο. Εσωτερική Οξείδωση Σωλήνα στο Κολυμβητήριο Δήμου Καρπενησίου
Στις δύο διπλανές φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν από τον τεχνικό μας στον έναν από τους σωλήνες που τρύπησε για να κάνει τη διακλάδωση προς το συλλέκτη, φαίνεται η οξειδωμένη εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα. Αυτό σημαίνει ότι το πάχος των τοιχωμάτων του σωλήνα έχει μειωθεί, δηλαδή οι σωλήνες έχουν λεπτύνει και κάποια στιγμή μπορεί να αρχίσουν οι διαρροές εξαιτίας της πίεσης του νερού. Χαρακτηριστικό, μάλιστα, είναι ότι κατά την επανεκκίνηση των αντλιών που έγινε μετά την εγκατάσταση του συστήματος OXYGENEO, το νερό του κολυμβητηρίου γέμισε σκουριά για λίγες ώρες, με αποτέλεσμα το κολυμβητήριο να εκκενωθεί εκείνο το απόγευμα. Μέχρι την άλλη μέρα το πρόβλημα είχε αποκατασταθεί καθώς το νερό πέρασε από τα φίλτρα και καθάρισε. Εσωτερική Οξείδωση Σωλήνα στο Κολυμβητήριο Δήμου Καρπενησίου

Τονίζουμε εδώ ότι ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ έχουν σκουριασμένους σιδηροσωλήνες εξαιτίας του χλωρίου, δηλαδή δεν υπάρχει καμία ευθύνη των υπευθύνων του Δήμου ή του κολυμβητηρίου για αυτό το θέμα. Η λύση είναι η εφαρμογή των πιο πάνω συσκευών καθοδικής προστασίας, που χρειάζονται αντικατάσταση κάθε τρία χρόνια περίπου. Επίσης, τονίζουμε ότι το πρόβλημα της οξείδωσης των σωληνώσεων, και ολόκληρης της εγκατάστασςη γενικότερα, ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΚΑΤΑ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ. Κάποια στιγμή, όμως, θα βλάψει τον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου, δεδομένου ότι ο εξοπλισμός αυτός που διαβρώνεται είναι πανάκριβος, όσο αφορά τόσο την αγορά του όσο την αποξήλωση του παλιού και την εκ νέου εγκατάσταση του καινούργιου, σε αντίθεση με τις συσκευές καθοδικής προστασίας που είναι πολύ οικονομικές.

Σημείωση: Το πρόβλημα της διάβρωσης υφίσταται σε πολύ μικρότερο βαθμό σε μικρότερες ιδιωτικές πισίνες, όπου όλος ο εξοπλισμός είναι από PVC και άλλα υλικά που δεν διαβρώνονται, με εξαίρεση τα φίλτρα και τις αντλίες, που είναι μεταλλικά και διαβρώνονται.

Μοιράσου το στα social media