Σύστημα LEGIONCARE για την Προστασία από τη Λεγεωνέλλα
στην Ύδρευση Ξενοδοχείου στη Ρόδο

Αθήνα, 1η Σεπτεμβρίου 2012

Τον Αύγουστο του 2012 εγκαταστάθηκε σε ξενοδοχείο της Ρόδου το σύστημα απολύμανσης νερού LEGIONCARE μετά από απαίτηση των τουριστικών πρακτορείων του εξωτερικού με τα οποία συνεργάζεται το ξενοδοχείο. Το όνομα του ξενοδοχείου δεν το αναφέρουμε λόγω διακριτικότητας, αν και μάλλον διαφήμιση αποτελεί για ένα ξενοδοχείο η λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας των πελατών του παρά δυσφήμιση.

Περιγραφή του προβλήματος και οι αρνητικές συνέπειές του

Αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Οι ξενοδόχοι δέχονται πιέσεις τόσο από τους πράκτορες όσο και από τις κατά τόπους υγειονομικές υπηρεσίες των νομαρχιών για την άμεση λήψη προληπτικών μέτρων κατά της νόσου των λεγεωναρίων, που οφείλεται στο βακτήριο της λεγεωνέλλας και είναι θανατηφόρος ασθένεια σε ποσοστό 15% επί του συνόλου των ατόμων που προσβάλλονται από αυτήν.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος βρίσκεται στα ντους και στις βρύσες του ζεστού νερού, το οποίο μεταφέρει το βακτήριο της λεγεωνέλλας στους πνεύμονες του ατόμου που κάνει χρήση του νερού. Η συγκέντρωση της λεγεωνέλλας μέσα στο νερό πρέπει να είναι μικρότερη από 500 μονάδες για να αποκλείεται το ενδεχόμενο προσβολής ακόμα και των πιο αδύναμων ανθρώπινων οργανισμών.

Οι συνέπειες για ένα ξενοδοχείο σε περίπτωση κρούσματος είναι πολύ σοβαρές. Οι αποζημιώσεις είναι μεγάλες, ιδιαίτερα αν το κρούσμα είναι θανατηφόρο. Η λειτουργία του απαγορεύεται μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που ένα ξενοδοχείο ελεγχθεί και βρεθεί υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου συγκέντρωσης της λεγεωνέλλας στο νερό. Σίγουρα η δυσφήμιση του ξενοδοχείου είναι ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα. Τέλος, το πιο σημαντικό είναι σε περίπτωση απώλειας μίας ανθρώπινης ζωής το ίδιο το γεγονός αυτό, που προξενεί μεγάλο πόνο στους συγγενείς και φίλους και βαρύ αίσθημα ευθύνης στους υπευθύνους του ξενοδοχείου.

Η λύση που εφαρμόσαμε και το σκεπτικό της

LEGIONCARE ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑΛΑΜΟΙΗ εγκατάσταση του συστήματος LEGIONCARE έγινε στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης του ξενοδοχείου, χωρητικότητας 150 κυβικών. Η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση νερού στην περίοδο αιχμής είναι 150 κυβικά. Το νερό χρήσης θερμαίνεται σε 8 boilers των 3 τόνων. Κατά συνέπεια, 24 τόνοι ζεστού νερού είναι μόνιμα αποθηκευμένοι μέσα στα boilers, με αποτέλεσμα να δημιουργείται εκεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του βακτηρίου της λεγεωνέλλας λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού.

Σκοπός της εγκατάστασης ήταν η διοχέτευση επαρκούς ποσότητας ιόντων χαλκού και αργύρου μέσα στο νερό, ώστε με τη συνδυασμένη δράση τους να καταστρέφεται αρχικά από τα ιόντα χαλκού το βιοϋμένιο (biofilm), δηλαδή η οργανική γλίτσα που αναπτύσσεται στα τοιχώματα των σωληνώσεων, και στη συνέχεια τα ιόντα αργύρου να εξολοθρεύουν τα κύτταρτα του βακτηρίου της λεγεωνέλλας.

Προκειμένου να προλαβαίνει να γίνεται επαρκής ιονισμός του νερού, το σύστημα δεν εγκαταστάθηκε στην έξοδο του νερού από τη δεξαμενή, όπου το νερό θα περνούσε μόνο μία φορά από το θάλαμο που περιέχει τα ηλεκτρόδια χαλκού και αργύρου, πριν διοχετευτεί στην κατανάλωση. Αντίθετα, εγκαταστάθηκε πάνω σε μία διάταξη ανακυκλοφορίας που κατασκευάστηκε ειδικά για αυτό το σκοπό. Μία αντλία αντλεί νερό από μία διακλάδωση που προσαρμόστηκε στο σωλήνα αποστράγγισης της δεξαμενής. Η αντλία διοχετεύει το νερό στο θάλαμο των ηλεκτροδίων και από εκεί το νερό επιστρέφει ξανά μέσα στη δεξαμενή.

Με αυτόν τον τρόπο είναι απόλυτα ελεγχόμενη η συγκέντρωση ιόντων χαλκού και αργύρου που διοχετεύονται μέσα στο νερό, αφού οι ώρες ανακυκλοφορίας και η ένταση του ρεύματος για τον ιονισμό προσδιορίστηκαν μετά από δοκιμές που έγιναν σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του ξενοδοχείου και κατανάλωσης του νερού. Η συγκέντρωση των ιόντων χαλκού φροντίσαμε να είναι σταθερά στα 0,5ppm και του αργύρου στα 0,05ppm, ώστε να έχουμε σωστή απολύμανση του νερού χωρίς να υπερβαίνουμε τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια χαλκού και αργύρου, που είναι αρκετά πιο ψηλά από αυτές τις τιμές βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας, που ορίζει για το χαλκό ως ανώτατο όριο συγκέντρωσης στο πόσιμο νερό τα 2ppm.

Επίσης, εγκαταστάθηκαν 8 συσκευές καθοδικής προστασίας STOPCOR, μία σε κάθε boiler, για την πρόληψη τυχόν ηλεκτρολυτικών φαινομένων που θα μπορούσαν να προκληθούν από τα θετικά φορτισμένα ιόντα χαλκού και αργύρου και να προξενήσουν διάβρωση στα boilers και στις μεταλλικές σωληνώσεις, βάνες, αντλίες, κυκλοφορητές και σε άλλα μεταλλικά μέρη του δικτύου. Τονίζουμε εδώ ότι η καθοδική προστασία κατά της διάβρωσης λόγω ηλεκτρόλυσης είναι σημαντικό να εφαρμόζεται σε όλες ανεξαιρέτως τις υδραυλικές εγκατάστασεις, επειδή πάντα υπάρχουν έστω και ασθενή φαινόμενα διάβρωσης από την ηλεκτρόλυση ή τη χημική οξείδωση. Τα φαινόμενα αυτά, που είναι φυσικά φαινόμενα, απλά εντείνονται με την παρουσία θετικών μεταλλικών ιόντων, αλλά υπάρχουν ούτως ή άλλως σε κάθε υδραυλική εγκατάσταση όπως επίσης και σε κάθε μεταλλική κατασκευή γενικότερα, ακόμα και στο χαλύβδινο οπλισμό του σκυροδέματος.

Τέλος, εγκαταστάθηκε μία συσκευή SPRINGER για την αποτροπή της επικάθισης αλάτων στα ηλεκτρόδια, ώστε να αποδίδουν με αμείωτη ένταση και να παράγουν σταθερά επαρκή ποσότητα ιόντων χαλκού και αργύρου. Το σύστημα LEGIONCARE διαθέτει, βέβαια, ενσωματωμένη προστασία από τις επικαθίσεις αλάτων, με την περιοδική εναλλαγή πολικότητας που κάνει στα ηλεκτρόδια, παρόλα αυτά η συσκευή SPRINGER βοηθάει ακόμα περισσότερο. Αν ακόμα και με τη συσκευή δημιουργούνται κάποια στιγμή επικαθίσεις αλάτων, αυτό θα γίνεται αντιληπτό από τις μετρήσεις ιόντων χαλκού που γίνονται με ένα απλό test kit που θα δείχνει πτώση της συγκέντρωσης του χαλκού στο νερό, οπότε θα γίνεται καθαρισμός των ηλεκτροδίων από το συντηρητή του ξενοδοχείου, με εμβάπτισή τους μέσα σε διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 30% για 10 λεπτά.

LEGIONCARE AND SPRINGER STOPCOR ΣΕ BOILER
Φωτογραφία 1  Φωτογραφία 2

Φωτογραφία 1:
Δεξιά φαίνεται ο ηλεκτρονικός πίνακας του συστήματος LEGIONCARE στερεωμένος στον τοίχο της δεξαμενής. Πιο χαμηλά βρίσκεται η αντλία, που αντλεί νερό από το σωλήνα αποστράγγισης για να το περάσει από τους δύο θαλάμους με τα δύο ηλεκτρόδια. Οι δύο θάλαμοι είναι παράλληλα τοποθετημένοι, για να μπορεί να γίνεται σύντομα επαρκής ιονισμός όλης της μάζας του νερού της δεξαμενής. Το νερό μετά τους δύο θαλάμους επιστρέφει στη δεξαμενή, είτε για να καταναλωθεί είτε για να περάσει ξανά από τους θαλάμους, αν την ώρα εκείνη δεν υπάρχει μεγάλη κατανάλωση νερού. Η επιθυμητή συγκέντρωση των ιόντων του χαλκού και του αργύρου επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση δύο παραμέτρων που είναι οι εξής:
– οι ώρες λειτουργίας της ανακυκλοφορίας, οι οποίες ρυθμίζονται με χρονοδιακόπτη,
– η ένταση του ρεύματος που εφαρμόζεται στα ηλεκτρόδια, η οποία ρυθμίζεται με ποτενσιόμετρο.

Φωτογραφία 2:
Στο δάπεδο έχει τοποθετηθεί μία συσκευή καθοδικής προστασίας STOPCOR, τύπος Α9 Plus, η οποία έχει συνδεθεί αφενός στο σωλήνα τροφοδοσίας κρύου νερού προς το ένα από τα 8 boilers του ξενοδοχείου και αφετέρου σε ένα σημείο γείωσης σε ένα μπρούτζινο αγκύριο. Το ίδιο ακριβώς έγινε και στα άλλα 7 boilers. Οι συσκευές καθοδικής προστασίας προστατεύουν τα boilers και τις μεταλλικές σωληνώσεις και τα μεταλλικά εξαρτήματα της εγκατάστασης από τη διάβρωση εξαιτίας ηλεκτροχημικής δράσης (ηλεκτρόλυσης) ή χημικής οξείδωσης. Το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης υπήρχε ενδεχόμενο να ενταθεί αν δεν εφαρμόζαμε καθοδική προστασία, εξαιτίας της παρουσίας των θετικά φορτισμένων ιόντων χαλκού και αργύρου που εκλύονται από τα ηλεκτρόδια του συστήματος LEGIONCARE. Έτσι, η καθοδική προστασία, που είναι σημαντικό να υπάρχει σε κάθε υδραυλική εγκατάσταση, στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε για ένα λόγο παραπάνω απαραίτητη.

Πώς θα γίνει ο έλεγχος των αποτελεσμάτων και ποια θα είναι τα παράπλευρα οφέλη της εφαρμογής

Με δειγματοληπτικές μετρήσεις της συγκέντρωσης της λεγεωνέλλας θα διαπιστωθεί μείωση της συγκεντρωσής της. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι σε όλα τα νερά ανεξαιρέτως υπάρχει η λεγεωνέλλα σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις και είναι εντελώς ακίνδυνη όσο παραμένουν οι τιμές χαμηλά. Σε μεγάλες εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων η συγκέντρωση μπορεί να ανέβει εξαιτίας της θέρμανσης του νερού χρήσης που γίνεται σε boilers ή σε εναλλάκτες θερμότητας ή σε άλλο παρόμοιο εξοπλισμό εναλλαγής θερμότητας.

Κατά τις πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή του συστήματος η λεγεωνέλλα εξαλείφεται σε όλες τις γειτονικές προς τη δεξαμενή περιοχές του δικτύου. Σταδιακά η δράση του χαλκού και του αργύρου επεκτείνεται σε ολόκληρο το δίκτυο, ακόμα και στα λεγόμενα “τυφλά” σημεία του δικτύου, δηλαδή εκεί όπου το νερό παραμένει στάσιμο για πολλές ημέρες επειδή κανείς δεν ανοίγει τη βρύση. Αυτό είναι ένα από τα σοβαρότερα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας LEGIONCARE σε σύγκριση με άλλες συμβατικές μεθόδους. Ο λόγος που επιτυγχάνεται αυτή η διασπορά των ιόντων παντού μέσα στο δίκτυο είναι απλός: τα ιόντα χαλκού και αργύρου είναι από τη φύση τους φορτισμένα με θετικό ηλεκτρικό φορτίο και συνεπώς αλληλοαπωθούνται, αποκτώντας έτσι την τάση να καταλάβουν όλο το χώρο της υδραυλικής εγκατάστασης για να βρίσκονται όσο γίνεται πιο μακριά μεταξύ τους. Έτσι, όχι μόνο διασπείρονται παντού, αλλά επιπλέον η διασπορά είναι ομοιόμορφη λόγω αυτού του φυσικού φαινομένου της αλληλοαπώθησης. Και όταν ακόμα κάποια ιόντα χαλκού και αργύρου δεσμευτούν καθώς απολυμαίνουν την εγκατάσταση, οπότε χάνουν το θετικό φορτίο τους, τότε, εξαιτίας του ίδιου φυσικού φαινομένου θα έρθουν άλλα ιόντα στη θέση τους για να τα αντικαταστήσουν. Έτσι, δεν μένει ποτέ απροστάτευτη καμία περιοχή του δικτύου. Αυτό είναι μία μοναδική ιδιότητα, την οποία έχει μόνο αυτή η μέθοδος, και προφανώς είναι εξαιρετικά σημαντική για την απόλυτη ασφάλεια των χρηστών.

Τα παράπλευρα οφέλη που θα έχει ο πελάτης από αυτήν την εφαρμογή θα είναι τα εξής:

  • κατάργηση των περιοδικών χημικών καθαρισμών του δικτύου με υπερχλωρίωση και άλλες χημικές μεθόδους
  • κατάργηση των περιοδικών θερμικών σοκ για την εξολόθρευση της λεγεωνέλλας
  • εξοικονόμηση ενέργειας λόγω της λειτουργίας σε χαμηλότερες θερμοκρασίες χωρίς το φόβο ανάπτυξης της λεγεωνέλλας, η οποία αναπτύσσεται και επιβιώνει μόνο σε θερμοκρασίες από 25 έως 55°C
  • απόλυτη εξασφάλιση οριστικής λύσης απέναντι στο πρόβλημα, κάτι που οι άλλες λύσεις αδυνατούν να προσφέρουν
  • ικανοποίηση των πρακτόρων του εξωτερικού και αποκλεισμός του ενδεχομένου να προσβληθεί κάποιος πελάτης, να καταβληθούν αποζημιώσεις και να δυσφημιστεί το ξενοδοχείο
  • ολόκληρο το δίκτυο θα απαλλαγεί από τις επικαθίσεις αλάτων και από την ηλεκτροχημική διάβρωση ή χημική οξείδωση των μετάλλων, χάρη στις συσκευές SPRINGER και STOPCOR αντίστοιχα. Αυτή η βελτίωση έμμεσα αποτελεί ένα επιπλέον βοήθημα για την αντιμετώπιση της λεγεωνέλλας, καθώς αυτή αναπτύσσεται πιο εύκολα όταν οι σωλήνες και τα boilers έχουν επικαθίσεις αλάτων και σκουριά, μέσα στις οποίες “φωλιάζει” η λεγεωνέλλα καθώς και άλλοι παθογόνοι μικροοργανισμοί.

Το σύστημα LEGIONCARE δεν είναι φθηνό. Όμως, είναι παρόλα αυτά η πιο οικονομική λύση σε βάθος χρόνου, καθώς τα ηλεκτρόδια χαλκού και αργύρου αντικαθίστανται με ένα λογικό κόστος μετά από 3 έως 10 χρόνια, και ακόμα περισσότερο, ανάλογα με την ποσότητα του νερού που καταναλώνεται. Αντίθετα, οι άλλες μέθοδοι έχουν πολύ υψηλό κόστος υλικών και απασχόλησης του τεχνικού προσωπικού, το οποίο μάλιστα πρέπει να επαναλαμβάνεται πολύ τακτικά (ανά εβδομάδα ή δεκαπενθήμερο) προκειμένου να υπάρχει μία σχετική ασφάλεια, που ποτέ δεν μπορεί να είναι απόλυτη, λόγω των μειονεκτημάτων των μεθόδων αυτών.

Μοιράσου το στα social media