ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Καθαρισμός αγωγών και φρεατίων στα θεμέλια

Περιγραφή του προβλήματος

Τσιμεντένιοι αγωγοί και φρεάτια (πηγάδια) παροχέτευσης υπόγειων υδάτων στα θεμέλια κτιρίων που είναι κτισμένα σε περιοχές όπου ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πολύ ψηλά φράσσονται συχνά από άλατα, με αποτέλεσμα τα νερά να μην απομακρύνονται επαρκώς από τα θεμέλια του κτιρίου. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας των υπόγειων χώρων του κτιρίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: ζημιές σε αποθηκευμένο εξοπλισμό, διάβρωση του μεταλλικού οπλισμού του σκυροδέματος κτλ.

Το Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας είναι κτισμένο πολύ κοντά στον Ιλισσό ποταμό, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, έχει καλυφθεί από τις οδούς Μιχαλακοπούλου και Καλλιρρόης και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα υγρασίας και πλημμύρες στα υπόγεια των κτιρίων που είναι κτισμένα κοντά στις όχθες του, δηλαδή κατά μήκος αυτών των οδών και λίγο πιο πέρα.

Στους υπόγειους  αγωγούς του κτιρίου είχαν συσσωρευθεί πετρώδεις επικαθίσεις αλάτων, που δεν είχαν καθαρισθεί ποτέ από το ξεκίνημα της λειτουργίας του κτιρίου, με αποτέλεσμα να έχουν στενέψει πολύ οι αγωγοί και η παροχέτευση των υπόγειων υδάτων να είναι πλέον ανεπαρκής, κάτι που προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του κτιρίου.

Στα τσιμεντένια πηγάδια είχαν συσσωρευθεί μπάζα που δεν είχαν απομακρυνθεί ποτέ από την κατασκευή του κτιρίου, πολλή λάσπη, επικαθίσεις αλάτων και μεγάλα πετρώδη κομμάτια αλάτων που είχαν αποσπαστεί από τα τοιχώματα των αγωγών και είχαν καταλήξει μέσα στα πηγάδια. Έτσι, η χωρητικότητά τους είχε μειωθεί και αυτό επιδείνωνε το πρόβλημα.

Η λύση που εφαρμόσαμε

Τον Αύγουστο του 2010 πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός στο υπόγειο του Μεγάρου Μουσικής. Η ανάθεση του έργου αφορούσε τον καθαρισμό τσιμεντένιων αγωγών συνολικού μήκους 1.200 μέτρων και 70 τσιμεντένιων φρεατίων βάθους αρκετών μέτρων το καθένα.

Ο καθαρισμός των σωληνώσεων και των φρεατίων σε τέτοιου είδους υπόγειες εγκαταστάσεις απαιτεί μία περίπλοκη διαδικασία, την οποία η Smart Technical Solutions είναι σε θέση να αναλαμβάνει, χάρη στα προηγμένα μηχανήματα υδροβολής σωληνώσεων και το έμπειρο συνεργείο της.

Ο καθαρισμός διάρκεσε συνολικά τρεις εβδομάδες. Ο ρυθμός καθαρισμού των αγωγών ήταν περίπου 100 μέτρα την ημέρα. Ο πελάτης σκοπεύει να αναθέσει στη Smart Technical Solutions την ετήσια συντήρηση και καθαρισμό του συστήματος παροχέτευσης, για να μη φτάσει ξανά το πρόβλημα σε αυτό το προχωρημένο σημείο.

Το συνολικό κόστος του καθαρισμού ήταν πολύ μικρό σε σύγκριση με την άλλη εναλλακτική λύση που υπήρχε, που ήταν η ολοσχερής καταστροφή και επανακατασκευή των αγωγών και των φρεατίων. Κάτι τέτοιο ίσως και να ήταν πρακτικά αδύνατο, δεδομένου ότι δεν είναι εύκολη η επέμβαση στα θεμέλια ενός κτιρίου χωρίς να προκληθούν ζημιές σε ολόκληρο το κτίριο.

Κινητό συνεργείο υδροβολής σωληνώσεων  Ο εξοπλισμός υδροβολής σωληνώσεων του συνεργείου της Smart Technical Solutions

Τα αποτελέσματα της παρέμβασης

Πράγματι, χάρη στον καθαρισμό που έγινε, τα ύδατα διοχετεύονται πλέον έξω από το χώρο του κτιρίου και δεν ανεβαίνει η στάθμη τους σε ανησυχητικό βαθμό όπως πρώτα.

Παράλληλα με τον καθαρισμό τέτοιων αγωγών συνιστούμε να κατασκευάζεται μία κατάλληλη διάταξη ανακυκλοφορίας με δακτύλιο MERUS για την αποτροπήη δημιουργίας νέων επικαθίσεων, καθώς και στεγανοποίηση όλων των προσβάσιμων επιφανειών σκυροδέματος των τσιμεντένιων αγωγών και των θεμελίων και των τοιχίων των υπογείων με υλικά PENETRON, τα οποία εξασφαλίζουν στεγνά υπόγεια και μεταλλικό οπλισμό σε απόλυτα στεγνό περιβάλλον, χωρίς διάβρωση λόγω οξείδωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το έργο, το οποίο εδώ αναφέρουμε ανώνυμα για ευνόητους λόγους, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μοιράσου το στα social media