ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ)

Τανάγρα Βοιωτίας – σκουριά σε κύκλωμα ψύξης μηχανών.

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., Τανάγρα Βοιωτίας

Περιγραφή του προβλήματος και των αρνητικών συνεπειών του.

Σε ένα κύκλωμα ψύξης μηχανών είχε παρατηρηθεί αύξηση της σκουριάς, εξαιτίας της οποίας οι σωλήνες τρυπούσαν.

Η λύση που δοκιμάσαμε.

Τοποθετήσαμε έναν δακτύλιο MERUS 2″ σε ένα κεντρικό σημείο του κυκλώματος, με σκοπό να μαλακώσει η σκουριά που είχε δημιουργηθεί στο εσωτερικό των σωλήνων και των υπολοίπων μερών του κυκλώματος, να παρασυρθεί από το νερό και τη θέση της να πάρει ένα προστατευτικό φιλμ επιτεταρτοξειδίου του σιδήρου (μαγνητίτη) (Fe3O4), το οποίο δεν επιτρέπει την περαιτέρω οξείδωση ολόκληρου του κυκλώματος.

Με ποιον τρόπο ελέγξαμε τα αποτελέσματα της δοκιμής.

Την ημέρα της εγκατάστασης του δακτυλίου πήραμε ένα δείγμα νερού, ενώ το κύκλωμα ήταν σε λειτουργία. Τις επόμενες μέρες πήραμε κι άλλα δείγματα νερού, στα οποία κάναμε χημική ανάλυση, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Δείγματα

νερού

Ημερομηνίες

λήψεων

Σίδηρος

(Fe)

Χαλκός

(Cu)

Ολικά διαλυτά στερεά (TDS)

1ο δείγμα

18.04.2000

0,16 mg/l

0,14 mg/l

149 ppm

2ο δείγμα

08.05.2000

0,36 mg/l

0,14 mg/l

154 ppm

3ο δείγμα

22.05.2000

0,20 mg/l

0,12 mg/l

158 ppm

4ο δείγμα

26.05.2000

0,25 mg/l

0,14 mg/l

147 ppm

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις πιο πάνω χημικές αναλύσεις είναι ότι μέσα στο πρώτο εικοσαήμερο η σκουριά είχε μαλακώσει και κυκλοφορούσε πλέον μαζί με το νερό. Μετά ακολούθησε μερική αντικατάσταση του νερού λόγω κάποιας επισκευής, οπότε φυσιολογικά η τιμή του σιδήρου έπεσε σημαντικά. Στη συνέχεια ανέβηκε και πάλι, καθώς ο καθαρισμός του κυκλώματος συνεχίστηκε. Η τιμή του χαλκού παρέμεινε σταθερή, προφανώς επειδή δεν είχε δημιουργηθεί οξείδιο του χαλκού μέσα στο κύκλωμα. Η διακύμανση της τιμής των ολικά διαλυτών στερεών ήταν αμελητέα. Ίσως, πάντως, να οφείλεται στη διάλυση αλάτων που πιθανόν να είχαν επικαθίσει μαζί με τη σκουριά στα τοιχώματα των σωληνώσεων.

Μοιράσου το στα social media