ALLIED ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

Βραστήρας θαλασσινού νερού (εβαπορέτα) σε καινούργιο πλοίο.

Εταιρεία: ALLIED MARITIME (SHIP MANAGEMENT) INC., Ναυτιλιακή, Βούλα

Περιγραφή του προβλήματος και των αρνητικών συνεπειών του.

Η συγκεκριμένη εταιρία δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους βραστήρες των πλοίων της, καθώς το 2001 προχώρησε σε πλήρη ανανέωση του στόλου της με την κατασκευή 4 σύγχρονων αδερφών φορτηγών πλοίων. Όμως, οι μηχανικοί της εταιρίας γνώριζαν πολύ καλά ότι ακόμα και σε έναν καινούργιο βραστήρα, αν δεν διοχετεύονται χημικά με δοσομετρική αντλία σε σταθερές δόσεις, μέσα στον εναλλάκτη του βραστήρα συσσωρεύεται σταδιακά μια πετρώδης επικάθιση, η οποία απορροφά μεγάλο μέρος από τη θερμική ενέργεια που κανονικά προορίζεται για την ατμοποίηση του νερού, με αποτέλεσμα να μειώνεται σταδιακά η απόδοση της εβαπορέτας, να σπαταλιέται ενέργεια και η παραγωγή γλυκού νερού να γίνεται τελικά ακόμα και σε έναν καινούργιο βραστήρα μετά από μερικούς μήνες λειτουργίας ανεπαρκής. Από την άλλη μεριά, το ενδεχόμενο να λειτουργεί ο βραστήρας χωρίς χημικά θα απάλλασσε την εταιρία από το κόστος αγοράς των χημικών, αλλά και θα πρόσφερε πιο υγιεινό νερό στο πλήρωμα.

Η λύση που εφαρμόσαμε.

Οι μηχανικοί της εταιρίας αποφάσισαν να σταματήσουν τα χημικά σε ένα από τα τέσσερα πλοία εφαρμόζοντας την τεχνολογία Merus, ώστε μετά από έξι μήνες να συγκρίνουν την συμπεριφορά και την κατάσταση των βραστήρων με τις αντίστοιχες των άλλων τριών πλοίων. Έτσι, προσαρμόσαμε ένα δακτύλιο Merus 1’’ industrial στο σωλήνα τροφοδοσίας θαλασσινού νερού προς τον εναλλάκτη θερμότητας ο οποίος είχε πρόσφατα καθαριστεί. Οι λόγοι για τους οποίους τοποθετήσαμε το δακτύλιο στο σωλήνα τροφοδοσίας του εναλλάκτη ήταν οι εξής: Πρώτον, γιατί το σημείο αυτό είναι το πιο προβληματικό (βουλώνουν συχνά τα τούμπα του εναλλάκτη από τα άλατα) και δεύτερον, επειδή ο συγκεκριμένος σωλήνας έχει μικρή διάμετρο και ελεγχόμενη παροχή, σε αντίθεση με τον κεντρικό σωλήνα τροφοδοσίας του βραστήρα, ο οποίος είναι πολύ πιο μεγάλος και έχει πολύ μεγαλύτερη παροχή, γιατί καλύπτει και το νερό που απαιτείται για την ψύξη της επιφάνειας συμπύκνωσης των υδρατμών. Ο βραστήρας είναι τύπου Atlas και ο κατασκευαστής του η εταιρία Sasakura. Το πλοίο είναι φορτηγό χωρητικότητας 30.000 τόνων, ονομάζεται Progreso dos και ο τύπος του βραστήρα είναι ο ΚΕ-40.

Με ποιον τρόπο έλεγξε ο πελάτης μας τα αποτελέσματα της δοκιμής.

Οι μηχανικοί της εταιρίας σε διάστημα έξι μηνών παρατήρησαν ότι ο βραστήρας που λειτουργούσε χωρίς χημικά και στον οποίο είχε τοποθετηθεί ο δακτύλιος Merus απέδιδε σταθερά την ποσότητα ατμού που προβλέπει σο κατασκευαστής. Αυτό σήμαινε ότι η τεχνολογία πού εφαρμόσαμε δεν επέτρεψε τη συσσώρευση αλάτων, έστω και αν το πλοίο ταξίδευε όλο αυτό το διάστημα σε θερμά κλίματα. Μετά από οκτώ μήνες συνεχούς άριστης λειτουργίας του βραστήρα χωρίς να χρησιμοποιηθεί σταγόνα χημικού υγρού, η εταιρία αποφάσισε να εφοδιάσει και τα υπόλοιπα τρία πλοία της με την γερμανική τεχνολογία Merus. Η περίπτωση της Allied Maritime αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για την αναγκαιότητα του δακτυλίου σε ένα νεόκτιστο πλοίο. Η τοποθέτηση του δακτυλίου σε ένα βραστήρα, από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του, εξασφαλίζει για πολλά χρόνια σταθερή παραγωγή νερού χωρίς χημικά, χωρίς βουλωμένα τούμπα, χωρίς μηχανικούς καθαρισμούς, χωρίς μπελάδες και χαμένες εργατοώρες και τουλάχιστον διπλασιάζει το χρόνο ζωής του βραστήρα, ώστε τελικά να πάψει αυτός να αποτελεί αιτία για μόνιμο πονοκέφαλο για τους μηχανικούς, το πλήρωμα και τους πλοιοκτήτες.

Σημείωση:
Συμπληρωματικά μπορείτε να δείτε και τη σελίδα:
Εβαπορέτες (Fresh Water Generators) – Προστασία από τα Άλατα αντί των Χημικών Καθαρισμών

Μοιράσου το στα social media