Καθοδική Προστασία Μεταλλικών Πυλώνων
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ στην Άνδρο

Περιγραφή του προβλήματος και των αρνητικών συνεπειών του για τον πελάτη

Μετά την οπτική διαπίστωσή μας ότι αρκετοί πυλώνες της ΔΕΗ σε διάφορα μέρη της Ελλάδας υποφέρουν από προβλήματα διάβρωσης, ιδίως στις χαμηλές περιοχές τους που βρίσκονται κοντά στις βάσεις σκυροδέματος, εισηγηθήκαμε στη Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ (που αργότερα έγινε η ξεχωριστή εταιρεία ΑΔΜΗΕ) να εφαρμοστεί καθοδική προστασία στους πυλώνες, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο της διάβρωσης.

Η ανταπόκριση που βρήκαμε ήταν θετική. Μάλιστα, οι αρμόδιοι μηχανικοί της ΔΕΗ μάς ανέφεραν ότι η μέχρι τώρα διαδικασία συντήρησης των πυλώνων έχει υψηλό κόστος, καθώς πολλοί πυλώνες βρίσκονται σε απρόσιτες περιοχές ή μέσα σε ιδιωτικά κτήματα και η πρόσβαση σε αυτούς είναι σχεδόν αδύνατη. Επιπλέον, μας είπαν ότι η επιτόπια αμμοβολή και το ψυχρό γαλβάνισμα των διαβρωμένων σημείων των πυλώνων απαιτεί κουβάλημα εξοπλισμού με αρκετά μεγάλο βάρος σε αυτές τις δυσπρόσιτες περιοχές, η δε χρήση του εξοπλισμού αυτού είναι δύσκολη έως αδύνατη πολλές φορές λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η λύση που εφαρμόσαμε, ο τρόπος ελέγχου των αποτελεσμάτων και τα παράπλευρα οφέλη που είχε ο πελάτης

Πράγματι, μας ανατέθηκε πιλοτικά η καθοδική προστασία των πυλώνων της Άνδρου στις Κυκλάδες, που είχαν ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα. Η δοκιμή ήταν απόλυτα επιτυχής. Μετά την εφαρμογή των συσκευών καθοδικής προστασίας STOPCOR τύπος Α7 PLUS που εφαρμόστηκαν μία σε κάθε πυλώνα, διαπιστώθηκε ότι οι οξειδωμένες περιοχές, όπου είχε χαθεί το γαλβάνισμα και είχε σκουριάσει ο χάλυβας, απέκτησαν το χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα του επιτεταρτοξειδίου του σιδήρου, το οποίο παθητικοποιεί τον χάλυβα και δεν επιτρέπει την περαιτέρω οξείδωσή του.

Συνεπώς, όχι μόνο προστατεύθηκαν οι πυλώνες από τη διάβρωση αλλά και καταργήθηκε η ανάγκη για αμμοβολή και ψυχρό γαλβάνισμα στις ήδη διαβρωμένες περιοχές των πυλώνων. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομήθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά και εργατοώρες από τις εργασίες συντήρησης των 72 πυλώνων που προστατεύθηκαν. Η ΔΕΗ (ΑΔΜΗΕ) έχει αναγνωρίσει πλέον την αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου και προτίθεται να αναθέσει στην εταιρεία μας την προστασία των πυλώνων της και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που λόγω των καιρικών και άλλων συνθηκών αντιμετωπίζουν εντονότερο πρόβλημα διάβρωσης εξαιτίας της ηλεκτρόλυσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες σχετικά με αυτήν την εφαρμογή επικοινωνήστε μαζί μας.

Μοιράσου το στα social media