Καθαριστικά Υλικά FACTOR

Περιγραφές Εφαρμογών

Δείτε στο Αριστερό Μενού μία σελίδα που περιγράφει τη συναρπαστική εμπειρία μας από τις επιδείξεις των καθαριστικών FACTOR που έχουμε κάνει κατά καιρούς σε εγκαταστάσεις πελατών μας.

Πατήστε εδώ, για να δείτε τις μέχρι τώρα αναρτημένες περιγραφές εφαρμογών των καινοτόμων και οικολογικών τεχνολογιών της Smart Technical Solutions που αφορούν τα καθαριστικά υλικά FACTOR.

Όλες αυτές οι περιγραφές αφορούν εφαρμογές που έχουν γίνει σε συγκεκριμένους πελάτες και αναφέρονται είτε στις εφαρμογές που έγιναν κατά την αρχική επίδειξη των υλικών είτε στη μετέπειτα εμπειρία των πελατών με την καθημερινή χρήση των προϊόντων FACTOR.

Όλες οι περιγραφές εφαρμογών αποτελούνται από τρία μέρη:

  1. αναλυτική περιγραφή του τεχνικού προβλήματος που αντιμετώπιζε ο πελάτης και ανάλυση των αρνητικών συνεπειών του, από τεχνική και οικονομική άποψη,
  2. παρουσίαση της λύσης που εφαρμόστηκε μετά από εισήγηση της Smart Technical Solutions και ανάλυση του σκεπτικού της πρότασης,
  3. παρουσίαση ποια ακριβώς ήταν τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής, δηλαδή ποια προβλήματα λύθηκαν, και σύντομη αναφορά στα παράπλευρα τεχνικά, οικονομικά και άλλα οφέλη και ευκολίες που απολαμβάνει μέχρι και σήμερα χάρη στην τακτική χρήση των καθαριστικών προϊόντων FACTOR.

Περισσότερες περιγραφές εφαρμογών με θέματα αυτής της κατηγορίας θα αναρτηθούν σταδιακά. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για την περιγραφή κάποιας ειδικής εφαρμογής των καθαριστικών υλικών FACTOR που δεν αναφέρεται στη σχετική ενότητα, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας τη στείλουμε με email.

Μοιράσου το στα social media