Α. Πελατολόγιο της Εταιρείας

Ιστορικό Τεχνικών Προτάσεων & Προσφορών, Πωλήσεων & Εφαρμογών

Τα θέματα αυτής της ενότητας αφορούν το πελατολόγιο της Smart Technical Solutions και συγκεκριμένα παρουσιάζουν τα εξής:

  1. Τεχνικές και Οικονομικές Προτάσεις προς Πελάτες
    Οι τεχνικές προτάσεις και οι οικονομοτεχνικές μελέτες και προσφορές που έχει υποβάλει η εταιρεία κατά καιρούς σε απάντηση διαφόρων ζητήσεων που έλαβε από πελάτες της.
  2. Κατάλογος Πελατών
    Ένας κατάλογος με τους πιο σημαντικούς από τους πελάτες της εταιρείας, με μία σύντομη αναφορά στην ειδική εφαρμογή που έγινε στον καθέναν από αυτούς τους πελάτες.
  3. Περιγραφές Εφαρμογών (Case Studies)
    Αναλυτική παρουσίαση κάποιων από τις εφαρμογές που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις μερικών από τους πελάτες της εταιρείας: παρουσίαση του τεχνικού προβλήματος και των αρνητικών συνεπειών του, η λύση που εφαρμόστηκε, οι τρόποι με τους οποίους ελέγχθηκαν τα αποτελέσματα και τα συνολικά οφέλη που αποκόμισε ο πελάτης χάρη στην εφαρμογή.

Μελετώντας τα παραδείγματα που θα βρείτε στις τρεις πιο πάνω ενότητες που αφορούν τη μέχρι τώρα εμπειρία της εταιρείας με τους πελάτες της, θα είναι πολύ πιθανό να σχηματίσετε άποψη και για κάποια δικά σας τεχνικά προβλήματα και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε. Επιπλέον, είναι βέβαιο ότι θα βρείτε σε αυτά τα κείμενα και αρκετές χρήσιμες ιδέες για περαιτέρω σημαντικές βελτιώσεις των εγκαταστάσεών σας τις οποίες μπορεί να μην είχατε σκεφτεί.

Διευκρινίζουμε ότι αυτή η ενότητα αναφέρεται μόνο στους πελάτες που είναι τελικοί χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η Smart Technical Solutions. Για να δείτε κατάλογο πελατών που λειτουργούν ως μεταπωλητές της εταιρείας, δείτε τη σελίδα Τοπικοί Αντιπρόσωποι.

Εφαρμογές: Για να δείτε την ενότητα “Β. Εφαρμογές των Τεχνικών Προτάσεων της Εταιρείας – Προβλήματα και Λύσεις” όπου παρουσιάζονται οι προτεινόμενες λύσεις για συγκεκριμένα Τεχνικά Προβλήματα, Εξοπλισμό και Κλάδους της Αγοράς, πατήστε εδώ.

Μοιράσου το στα social media