Νερό κ.ά. Υγρά

Κατάλογοι Πελατών

Δείτε στο Αριστερό Μενού καταλόγους πελατών της Smart Technical Solutions που εφάρμοσαν τεχνικές προτάσεις αυτής της κατηγορίας.

Στους καταλόγους πελατών αναφέρονται αναλυτικά το όνομα του πελάτη, η γεωγραφική περιοχή, το είδος επιχείρησης ή δραστηριότητα, το προϊόν ή η υπηρεσία που αγόρασε από την εταιρεία, το πεδίο εφαρμογής και το πρόβλημα που του έλυσε η εφαρμογή, με παραπομπή σε ξεχωριστό κείμενο με αναλυτική περιγραφή του προβλήματος, εφόσον φυσικά έχει συνταχθεί το σχετικό κείμενο (βλ. ενότητα Περιγραφές Εφαρμογών).

Μοιράσου το στα social media