Καθαρισμός, Απολύμανση, Υγιεινή

Κατάλογοι Πελατών

Δείτε στο Αριστερό Μενού καταλόγους πελατών της Smart Technical Solutions που εφάρμοσαν τεχνικές προτάσεις αυτής της κατηγορίας.

Στους καταλόγους πελατών αναφέρονται αναλυτικά το όνομα του πελάτη, η γεωγραφική περιοχή, το είδος επιχείρησης ή δραστηριότητα, το προϊόν ή η υπηρεσία που αγόρασε από την εταιρεία, το πεδίο εφαρμογής και το πρόβλημα που του έλυσε η εφαρμογή, με παραπομπή σε ξεχωριστό κείμενο με αναλυτική περιγραφή του προβλήματος, εφόσον φυσικά έχει συνταχθεί το σχετικό κείμενο (βλ. ενότητα Περιγραφές Εφαρμογών).

Μοιράσου το στα social media