Γεωργία, Ανθοκομία, Δενδροκομία, Ιχθυοτροφεία

Καινοτόμες & Οικολογικές Τεχνικές Προτάσεις

Η Smart Technical Solutions παρουσιάζει σε αυτήν τη σελίδα μία σειρά από επιλεγμένες και αξιόπιστες καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές προτάσεις για όλους τους κλάδους που σχετίζονται με την καλλιέργεια φυτών κάθε είδους και την εκτροφή ζώων όλων των συνομοταξιών. (Ειδικότερα, για την Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία πατήστε εδώ.)

Προς το παρόν η παρουσίαση των θεμάτων που ακολουθούν έχει γίνει με τυχαία σειρά. Σύντομα θα προστεθούν και άλλα θέματα και θα γίνει ταξινόμηση όλων των θεμάτων κατά κλάδο.

Συνιστούμε, επίσης, να μελετήσετε και την ενότητα Γεωργία – Εξοπλισμός, Ολοκληρωμένες Μονάδες Παραγωγής, Α’ Ύλες & Αναλώσιμα, όπου παρουσιάζονται μερικές ακόμα αξιόλογες τεχνικές προτάσεις μας που δεν θα τις βρείτε στο πιο κάτω κείμενο.

 1. Ηλεκτροστατικός ψεκασμός για την ελάττωση των φυτοφαρμάκων
  AGROCARE, η συσκευή που λύνει πολλά προβλήματα στις καλλιέργειες

  Συσκευή ηλεκτροστατικού ψεκασμού, επιδοτούμενη κατά 50%, που παράγει θετικά φορτισμένα ιόντα χαλκού, τα οποία προσκολλώνται πάνω στα φύλλα και τους καρπούς. Εφαρμόζεται σε κάθε είδους καλλιέργειες, στον ψεκασμό και στην άρδευση, σε αποθήκες γεωργικών προϊόντων, σε πλυντήρια εσπεριδοειδών, συσκευαστήρια ντομάτας κ.ά. γεωργικών προϊόντων (εφαρμογή στο νερό πλύσης των προϊόντων για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής), πτηνοτροφεία, χοιροτροφία, γαλακτοκομία, μικρές λίμνες, σιντριβάνια, πηγάδια, δεξαμενές κ.ά., προσφέροντας τα εξής σημαντικά οφέλη:

  • Μείωση της χρήσης των σκευασμάτων χαλκού
  • Συμμόρφωση με την Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για μείωση του χαλκού
  • Συμμόρφωση με τη σχετική Οδηγία της ΕΟΚ και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
  • Καλύτερη προστασία των φυτών από τις ασθένειες κάθε είδους
  • Μείωση της χρήσης των ψεκαζόμενων γεωργικών φαρμάκων
  • Μείωση της χρήσης εδαφοβελτιωτικών λιπασμάτων; (προς διερεύνηση)
  • Μείωση του απαιτούμενου συνολικού αριθμού ψεκασμών ανά περίοδο
  • Ψεκασμός ιόντων χαλκού ακόμα και την παραμονή της συγκομιδή
  • Επέκταση της χρήσης του χαλκού και σε πιο ευαίσθητα φυτά
  • Μείωση του θειαφισμού και εξάλειψη της οσμής του υδρόθειου H2S στο κρασί
  • Προστασία της υγείας του καταναλωτή: μείωση τοξικότητας προϊόντων
  • Προστασία της υγείας του καλλιεργητή κατά τον ψεκασμό
  • Προστασία του περιβάλλοντος: καθαρός υδροφόρος ορίζοντας κ.ά. οφέλη
  • Το έδαφος παραμένει καλλιεργήσιμο για απεριόριστα χρόνια
  • Αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητάς της
  • Αύξηση της διάρκειας ζωής των γεωργικών προϊόντων μετά τη συγκομιδή
  • Αύξηση της διάρκειας ζωής των συσκευασμένων γεωργικών προϊόντων, ειδικότερα
  • Αύξηση της διάρκειας ζωής του γεωργικού εξοπλισμού (προστασία από διάβρωση και άλατα)
  • Μείωση της απαιτούμενης ποσότητας του νερού για ψεκασμό
  • Αύξηση της ταχύτητας, μείωση του χρόνου και ευκολία στον ψεκασμό
  • Προστασία των μπεκ ψεκασμού και του δικτύου άρδευσης από τα άλατα
 2. POLYDEX: Μυκητοκτόνο υγρό με ιόντα χαλκού νανοτεχνολογίας
  Συμπληρωματικά ή και ανεξάρτητα από τη συσκευή AGROCARE, συνιστούμε τη χρήση του μυκητοκτόνου, βακτηριοκτόνου και αλγοκτόνου POLYDEX της EnvirEau Technologies Inc. Καναδά, σε πολύ μεγάλη αραίωση από 1:60.000 έως 1:10.000 μέσα στο νερό, για την πλήρη κατάργηση άλλων χαλκούχων σκευασμάτων. Τα οφέλη από τη χρήση αυτού του υλικού στη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι τα εξής:
  – Καταστέλλει τα αναερόβια βακτήρια
  – Επιταχύνει τα αερόβια βακτήρια χώνευσης
  – Καταστέλλει την ανάπτυξη των αλγών
  – Καταστέλλει τα βακτήρια που μειώνουν το σίδηρο και το θείο
  – Καταστέλλει την παραγωγή υδροθείου, μεθανίου, αμμωνίας κ.ά. επιβλαβών αερίων.
  – Τα σκουλήκια και οι προνύμφες μυγών εξαφανίζονται
  – Μετατρέπει τα απόβλητα αποχέτευσης σε διαυγές υγρό
  Ειδικότερα, στη γεωργία, αντιμετωπίζει τα εξής: σήψη, ωίδιο, γυμνοσάλιαγκες & σαλιγκάρια, άκαρια αραχνών, μύγες, nematodes κ.ά.
  Προσοχή; Το POLYDEX δεν έχει λάβει έγκριση από το ελληνικό κράτος για χρήση σε ψεκασμό. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικά υλικά στο νερό της άρδευσης σε αναλογίες από 1:60.000 έως 1:300.000. Για τον ψεκασμό συνιστούμε καλύτερα την αγορά μίας συσκευής AGROCARE, η οποία έχει μεν ένα αρχικό κόστος αγοράς, όμως είναι πολύ πιο οικονομική σε βάθος χρόνου, αφού το κόστος των ανταλλακτικών ηλεκτροδίων της ανά κυβικό ψεκαστικού διαλύματος είναι πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο κόστος αυτών των αναλώσιμων υλικών.
  Σημείωση: Ακόμα και στην άρδευση είναι σκόπιμη η εγκατάσταση μίας συσκευής AGROCARE, με την οποία εξασφαλίζουμε ικανοποιητική συγκέντρωση ιόντων χαλκού μέσα στο νερό της άρδευσης, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται να προσθέσουμε και το POLYDEX.
  Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα πλυντήρια των συσκευαστηρίων αγροτικών προϊόντων, για επιμήκυνση της διάρκειας ζωής τους, δηλαδή για να παραμένουν φρέσκα και ελκυστικά για τους αγοραστές για περισσότερες ημέρες.
  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
 3. MAX GROW: Ηλεκτρονική συσκευή που προσφέρει πολλαπλά οφέλη στα φυτά.
  Τοποθετείται εξωτερικά στο σωλήνα της άρδευσης και συνδέεται στο ρεύμα. Δείτε τη σελίδα MAX GROW για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αρχή λειτουργίας και τα οφέλη που προσφέρει στα φυτά και, κατ’ επέκταση, στους καλλιεργητές.
 4. SAFE TREE: Σύστημα αυτόματου ποτίσματος φυτών με αυτονομία πολλών μηνών
  Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πολλύ σημαντική ελληνική ευρεσιτεχνία.
 5. Merus BIO: Μυκητοκτόνος Μικρομοριακός Ταλαντωτής Νερού
  Συμπληρωματικά, επίσης, προτείνουμε την τοποθέτηση ενός γερμανικού δακτυλίου επεξεργασίας νερού MERUS BIO στην ανακυκλοφορία του διαλύματος ψεκασμού, μετά το θάλαμο του AgroCare. Οι μικρομοριακές ταλαντώσεις που μεταδίδει ο μεταλλικός δακτύλιος μέσω των τοιχωμάτων του σωλήνα στα μόρια του νερού δημιουργούν αντίξοο περιβάλλον για τα βακτήρια και τους μύκητες που βρίσκονται τόσο μέσα στο νερο, όσο και στις επιφάνειες των φυτών όπου θα καταλήξει το νερό με τον ψεκασμό. Αυτή η μέθοδος έχει το πλεονέκτημα ότι λειτουργεί χωρίς κάποιο αναλώσιμο υλικό και μπορεί να επιτύχει περαιτέρω μείωση της χρήσης του χαλκού και των γεωργικών φαρμάκων στους ψεκασμούς. Προτείνουμε τη δοκιμαστική εφαρμογή της για ένα έτος με κόστος ίσο με το 1/3 της αξίας αγοράς, που για σωλήνα μέχρι και Φ43 είναι 960€. Δηλαδή η δοκιμή θα κοστίσει 320€ και σε περίπτωση επιτυχίας θα πληρωθεί το υπόλοιπο ποσό, ενώ σε περίπτωση που δεν θα μείνετε ικανοποιημένοι απλά θα μας επιστρέψετε το δακτύλιο.
  (Σημειώστε ότι ένας δακτύλιος MERUS BIO μεγάλης διατομής μπορεί να μπει και στον κεντρικό σωλήνα άρδευσης που έρχεται από το αρδευτικό δίκτυο ή τη γεώτρηση ή τη δεξαμενή.)
 6. Λύσεις για την Άρδευση
  Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της υπεράντλησης και της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας το νερό του υδροφόρου ορίζοντα έχει γίνει υφάλμυρο, έχει δηλαδή πολύ υψηλή αγωγιμότητα και είναι ακατάλληλο για άρδευση ευαίσθητων καλλιεργειών, ενώ σε αρκετές περιοχές έχει επίσης μολυνθεί από τα χημικά γεωργικά φάρμακα.
  Η Smart Technical Solutions στη σελίδα Λύσεις για την Άρδευση και τον Ψεκασμό των Φυτών προτείνει επιλεγμένες εναλλακτικές λύσεις, ανάλογα με το είδος του προβλήματος που έχει το νερό σας και με την ποσότητα νερού που καταναλώνετε.
 7. Απόσμηση
  Οργανική μέθοδος εξουδετέρωσης φυτικών και ζωικών λιπών, πρωτεϊνών, αμύλου, απορρυπαντικών και άλλων οργανικών ουσιών, που τις μεταβολίζει σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό, για την επίλυση προβλημάτων δυσοσμίας, υγιεινής, απόφραξης δικτύων κ.ά.
  Η μέθοδος στηρίζεται σε βακτήρια σε υγρή ή στέρεη μορφή και έχει πολλές εφαρμογές σε διάφορους τομείς. Ειδικότερα, στη γεωργία και την κτηνοτροφία βρίσκει τις εξής εφαρμογές:

  • Αγροτικές εκτάσεις ή αποθήκες γεωργικών προϊόντων με οσμή σήψης
  • Δίκτυα αποχέτευσης (αγωγοί, αντλίες, βάνες κτλ.)
  • Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας όπου στις περισσότερες περιπτώσεις τα λιπαρά λύματα «μπλοκάρουν» τον βιολογικό καθαρισμό
  • Σκουπιδότοποι, χαβούζες, χωματερές, λάκκοι απόρριψης αποβλήτων (κατάργηση δυσοσμίας και μετάδοσης μικροβίων, καταστολή παραγωγής εύφλεκτου βιοαερίου που προκαλεί πυρκαγιές)
  • Ιχθυόσκαλες, ιχθυοπωλεία, αλιευτικά, ψυγεία αποθήκευσης ψαριών κτλ.
  • Φρεάτια υπονόμων, λιποσυλλέκτες, αντλιοστάσια λυμάτων (αντιμετώπιση δυσοσμίας, επιδημιών, κατσαρίδων, αρουραίων κτλ.)
  • Βιοαποκατάσταση του εδάφους
  • Σταθμοί ανύψωσης υγρών λυμάτων: μείωση BOD, COD, TSS, ιλύος, λιπών από υγρά λύματα
  • Ενίσχυση λειτουργίας – αύξηση απόδοσης υπαρχουσών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού (αντί μεγάλων επενδύσεων για επέκτασή τους)

  Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας που προτείνει η Smart Technical Solutions είναι τα εξής:
  Odor Eliminator, ψεκαζόμενο οργανικό υγρό για την καταπολέμηση της δυσοσμίας
  – Σειρά προϊόντων Rotobio:

  • ROTOBIO-SST: για βόθρους και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων
  • ROTOBIO-OST: για προβλήματα οσμών σε εκτάσεις με λύματα ή απορρίμματα
  • ROTOBIO-FST: για σωστή ποιότητα νερού σε ιχθυοτροφεία και ενυδρεία
  • ROTOBIO-ΤST: για γαλακτοκομικά-τυροκομικά απόβλητα
  • ROTOBIO-ΚST: για λύματα σφαγείων, μονάδων επεξεργασίας κρέατος κτλ.
  • ROTOBIO-ΖST: για απόβλητα ζώων
 8. Προστασία των καλλιεργειών και των ζώων από τα τρωκτικά
  Τα τρωκτικά (αρουραίοι, κουνέλια κ.ά.) προκαλούν σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες στη γεωργία και απειλούν την υγεία των ζώων στην κτηνοτροφία. Η συσκευή ELECTRIC CAT είναι η μόνη επαγγελματικού τύπου συσκευή απώθησης τρωκτικών που καλύπτει αξιόπιστα περισσότερο από ένα στρέμμα.
 9. Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
  Οι αντλίες των γεωτρήσεων για την άρδευση καταναλώνουν πολλή ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης, τα μοτέρ των ψυκτικών μηχανημάτων, ο φωτισμός και άλλες καταναλώσεις σε κτηνοτροφικές μονάδες και σφαγεία είναι επίσης ενεργοβόρα. Στις ιχθυοκαλλιέργειες επίσης, τα μοτέρ των αντλιών και τα θερμαντικά στοιχεία για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού καταναλώνουν πολύ ρεύμα. Σε όλες αυτές τις εφαρμογές το Σύστημα Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας της Smart Technical Solutions εξασφαλίζει εγγυημένη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 10% έως 20%, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε εφαρμογής.
  Για άλλες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας, που μπορούν να έχουν εφαρμογή στη γεωργία και την κτηνοτροφία δείτε την ενότητα Εξοικονόμηση Ενέργειας.

____________________________________________________

Σημείωση:
Επειδή αυτός ο δικτυακός τόπος ενημερώνεται καθημερινά με νέα τεχνικά θέματα και προστίθενται σε αυτόν συνεχώς νέες καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές προτάσεις, είναι πολύ πιθανό η ενημέρωση που υπάρχει στο πιο πάνω κείμενο να μην είναι πλήρης. Γι’ αυτό το λόγο, για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας συνιστούμε να αναζητήσετε και άλλες ενδιαφέρουσες τεχνικές προτάσεις μέσα στις ενότητες προϊόντων & υπηρεσιών στις οποίες βρεθήκατε καθώς κάνατε κλικ στους διάφορους συνδέσμους (links) του πιο πάνω κειμένου. Είναι πολύ πιθανό να βρείτε εκεί κάποια πρόσφατα αναρτημένα θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο αγοράς αλλά δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί στο πιο πάνω κείμενο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα Νέα Θέματα καταχωρίσεις σχετικές με τον κλάδο αγοράς σας, οι οποίες είναι πιθανό να έχουν γίνει μετά το μήνα της τελευταίας ενημέρωσης της παρούσας σελίδας.

Μοιράσου το στα social media