Βιομηχανία γενικά

Καινοτόμες & Οικολογικές Τεχνικές Προτάσεις για τη Βιομηχανία

Ακολουθούν οι κυριότερες από τις τεχνικές προτάσεις της Smart Technical Solutions που αφορούν τη βιομηχανία και οι οποίες, όταν εφαρμόζονται, διευκολύνουν το έργο των υπευθύνων και μειώνουν σε σημαντικό βαθμό τα κοστολόγια λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεών τους.

Οι τεχνικές προτάσεις της εταιρείας για τη βιομηχανία είναι πολλές. Μία καλή ιδέα για το ξεκίνημα της συνεργασίας είναι να μας δοκιμάσετε αναθέτοντάς μας τον καθαρισμό κάποιων εναλλακτών ή άλλου εξοπλισμού, που θα γίνει είτε με χημικά που δεν προσβάλλουν τα μέταλλα είτε με υπερήχους ή όποια άλλη μέθοδο κριθεί πιο κατάλληλη.

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι προτάσεις μας για την πρόληψη κατά των επικαθίσεων αλάτων και τη διάβρωση εξαιτίας της ηλεκτρόλυσης.

Σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες με πολλούς υπευθύνους τεχνικών τομέων η καλύτερη λύση είναι συνήθως μία συνάντηση με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων συνεργατών, κατά την οποία γίνεται μία συνολική παρουσίαση των τεχνικών προτάσεων της εταιρείας και διερευνώνται μαζί με τους υπευθύνους τα οφέλη που θα προκύψουν για τον πελάτη από τις πιθανές εφαρμογές των τεχνικών προτάσεων της εταιρείας στις εγκαταστάσεις του πελάτη.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ SMART TECHNICAL SOLUTIONS
Οι τεχνολογίες που θα δείτε πιο κάτω απευθύνονται στον ευρύτερο κλάδο της βιομηχανίας, για την επίλυση διαφόρων τεχνικών προβλημάτων που συνήθως αντιμετωπίζουν οι περισσότερες παραγωγικές μονάδες όλων των κατηγοριών. Οι προτεινόμενες τεχνολογίες εξασφαλίζουν πολλαπλά οφέλη, όπως:

 • μείωση του κόστους συντήρησης εγκαταστάσεων και μηχανημάτων,
 • προστασία του εξοπλισμού παραγωγής από φθορές και αύξηση της διάρκειας ζωής του,
 • μείωση ή κατάργηση αναλώσιμων υλικών στην παραγωγή και στη συντήρηση εξοπλισμού,
 • εξοικονόμηση ενέργειας, είτε έμμεση είτε άμεση,
 • μείωση του κόστους παραγωγής ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος,
 • αύξηση της παραγωγικότητας χωρίς ανάγκη για επένδυση σε αγορά πρόσθετου εξοπλισμού,
 • μείωση γενικών λειτουργικών εξόδων,
 • αυτοματοποίηση, απλούστευση διαδικασιών, αποφυγή ανθρώπινων λαθών,
 • μείωση ελαττωματικού, μη εμπορεύσιμου τελικού προϊόντος (φύρα),
 • ελαχιστοποίηση του νεκρού χρόνου παραγωγής (downtime),
 • βελτίωση της ποιότητας και εξασφαλισμένη επαναληψιμότητα του τελικού προϊόντος,
 • αποφυγή παραπόνων από τους πελάτες, καταβολής αποζημιώσεων και δυσφήμισης,
 • δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων πελατών και με πιο εγγυημένη ποιότητα,
 • καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζομένους,
 • προστασία του περιβάλλοντος.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:

 1. ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ, ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  Με τα ήπια υλικά που χρησιμοποιούμε αποφεύγονται φθορές στον εξοπλισμό σας.
  Πελάτες μας είναι η ΣΟΒΕΛ, η ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ και άλλες βιομηχανίες.
  Αναλαμβάνουμε με εξειδικευμένα συνεργεία ή προμηθεύουμε οικολογικά υλικά για το χημικό και καθαρισμό σε όλων των ειδών τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, συσκευές και μηχανήματα σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, πλοία, κτίρια γραφείων κτλ.
  Με τα οικολογικά υλικά μας επιτυγχάνεται ήπιος αλλά αποτελεσματικός χημικός καθαρισμός σωληνώσεων, εναλλακτών, υδραυλικών εγκαταστάσεων και επιφανειών κάθε είδους από σκουριά, άλατα, υπολείμματα τσιμέντου και άλλες οργανικές ή ανόργανες επικαθίσεις.
  Τα υλικά μας δεν διαβρώνουν τα μέταλλα, όσες ώρες και αν μείνουν σε επαφή με αυτά.
  Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται υλικό που δεν αφρίζει, για καλύτερο καθαρισμό σε ολόκληρη την επιφάνεια του εξοπλισμού.
  Τέλος, για εφαρμογές υγειονομικής σημασίας, όπως είναι π.χ. οι βιομηχανίες τροφίμων, χρησιμοποιείται υλικό που ξεπλένεται εύκολα με νερό, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα “γλίτσας” όπως αφήνουν πολλά υλικά μέσα στις συσκευές.
  Περισσότερες πληροφορίες για τους χημικούς καθαρισμούς θα βρείτε εδώ.
  Εναλλακτικά εφαρμόζουμε τη μέθοδο καθαρισμού με υπερήχους MORANTZ.
  Ζητήστε μας δωρεάν δοκιμαστικό καθαρισμό ενός αντικειμένου σας!
 2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΒΟΛΗ Ή ΞΗΡΟ ΠΑΓΟ
  Ανάλογα με το είδος των ρύπων και τους περιορισμούς όσο αφορά τη διοχέτευση των απόνερων, επιλέγεται η κατάλληλη μέθοδος καθαρισμού, χωρίς καμία φθορά στις επιφάνειες που καθαρίζονται.
  Πελάτες μας είναι το ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, το ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (υπόγειο δίκτυο ομβρίων) κ.ά.
  Γίνεται καθαρισμός επιφανειών και σωληνώσεων με υδροβολή πίεσης έως 3000 bar, καθαρισμός με ξηρό πάγο, και άλλες μέθοδοι με διάφορα εξειδικευμένα υλικά καθαρισμού αναφέρονται αναλυτικά στη σελίδα Καθαρισμός.
 3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ
  Άλατα, σκουριά, αιθάλη, κατάλοιπα μαζούτ και πολλοί άλλοι ρύποι καθαρίζονται με εντελώς ήπιο τρόπο.
  Πελάτες μας είναι η ΑΓΚΡΙΤΕΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (Αλεξάνδρεια Ημαθίας), η ΔΕΗ ΑΣΠ Σάμου κ.ά.
  Για να δείτε την αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου και τις εφαρμογές της σε διάφορα είδη αντικειμένων πατήστε εδώ.
  Επίσης, δείτε το δικτυακό τόπο του αμερικάνικου οίκου MORANTZ: www.ultrasonicmachines.com
  Τέλος, δείτε τα εντυπωσιακά βίντεο επίδειξης στη σελίδα: www.ultrasonicmachines.com/videos
 4. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΩΝ ΑΛΑΤΩΝ
  Η ανάγκη για χημικούς καθαρισμούς μειώνεται κατά πολύ, όταν εγκαθσιστούμε τον απαιτούμενο αριθμό δακτυλίων (μικρομοριακών ταλαντωτών) MERUS Γερμανίας για την κάλυψη διαφόρων κυκλωμάτων νερού. Έτσι, προστατεύονται εναλλάκτες θερμότητας, πύργοι ψύξης, λέβητες, σερπαντίνες, αντλίες, κυκλοφορητές κ.ά. εξοπλισμός που καταστρέφεται από τις επικαθίσεις αλάτων.
  Ο χρόνος απόσβεσης είναι ιδιαίτερα σύντομος, δεδομένου ότι το ετήσιο μίσθωμα των δακτυλίων κατά κανόνα είναι ένα κλάσμα του ποσού που εξοικονομείται από τη μείωση της συχνότητας των χημικών καθαρισμών, οι οποίοι γίνονται πλέον πολύ πιο σπάνια και έχουν περισσότερο προληπτικό παρά διορθωτικό χαρακτήρα.
  Επιπλέον οικονομικό όφελος, ίσως και πιο σημαντικό, θα έχετε από τη σταθερά υψηλή απόδοση στην ψύξη ή θέρμανση, δεδομένου ότι 1mm πάχος αλάτων προκαλεί μείωση απόδοσης 11% και ισοδύναμη σπατάλη ενέργειας και χρημάτων.
  Οι δακτύλιοι MERUS συνιστάται να αντικαθίστανται κάθε χρόνο για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής απόδοσής τους σε μόνιμη βάση. Το ετήσιο μίσθωμα είναι ίσο με το 1/3 της αξίας αγοράς τους. Εναλλακτικά, πωλούνται, οπότε στην περίπτωση αυτή η αντικατάσταση είναι προαιρετική και μπορεί να γίνεται κάθε δύο ή περισσότερα χρόνια. Στις εφαρμογές κρίσιμης σημασίας συνιστούμε την ετήσια ενοικίαση και αντικατάσταση των δακτυλίων.
  Πολλές μεταλλουργίες στην Ελλάδα έχουν εφαρμόσει επιτυχώς την τεχνολογία MERUS για την πρόληψη κατά των επικαθίσεων αλάτων στα κυκλώματα ψύξης τους. Μερικά παραδείγματα είναι:
  ΣΟΒΕΛ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΕΛΒΑΛ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την τεχνολογία.
 5. ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
  Η εμπειρία μάς έχει δείξει ότι, όταν απομακρύνουμε τις επικαθίσεις αλάτων από τις πλάκες ή τους αυλούς των εναλλακτών ή από οπουδήποτε είχε σχηματιστεί επικάθιση, συχνά αποκαλύπτονται μικρές οπές στο μέταλλο, οι οποίες προφανώς έχουν δημιουργηθεί από την παρατεταμένη επαφή των μεταλλικών αλάτων με το μεταλλικό εξοπλισμό. Η επαφή αυτή, με την παρουσία του νερού (ηλεκτρολύτης), ενεργοποιεί το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης, που οδηγεί στην ηλεκτροχημική διάβρωση και τελικά στο τρύπημα του μετάλλου.
  Τέτοιου είδους φαινόμενα, αλλά και άλλα φαινόμενα ηλεκτρόλυσης που δεν οφείλονται σε επικαθίσεις αλάτων, εξαλείφονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια της ελληνικής τεχνολογίας καθοδικής προστασίας STOPCOR, που είναι πολύ απλή στην εφαρμογή της. Προτείνουμε να γίνει συνολική μελέτη για όλες τις εγκαταστάσεις σας. Η απόσβεση της επένδυσης είναι βέβαιη, δεδομένου ότι οι εναλλάκτες, οι σωληνώσεις, οι πύργοι ψύξης και γενικά ο εξοπλισμός σας έχει ασύγκριτα μεγαλύτερη αξία από το κόστος της αντικατάστασης των συσκευών STOPCOR, που συνήθως γίνεται κάθε 3-5 χρόνια, αφού πρώτα ελεγχθεί η κατάστασή τους με μια απλή μέτρηση με ένα μιλιβολτόμετρο.
  Πελάτες μας είναι η ΔΕΗ (προστασία των βάσεων μεταλλικών πυλώνων μεταφοράς), η VIVARTIA (καθοδική σωληνώσεων προστασία σε παγολεκάνες) και πολλοί άλλοι.
  Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την τεχνολογία.
 6. ANTI-FOULING 
  Μέθοδος που προστατεύει εναλλάκτες θερμότητας, πύργους ψύξης, σωληνώσεις, αντλίες από το fouling, δηλαδή την ανάπτυξη άλγης και στρειδώνας, καθώς επίσης και από τις επικαθίσεις αλάτων, ακόμα και σε θαλασσινό νερό.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη μέθοδο πατήστε εδώ.
 7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΩΚΤΙΚΑ
  Αυτό το πρόβλημα, που είναι πολύ συχνό σε βιομηχανίες με εκτεταμένες καλωδιώσεις και ακριβό ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή με αποθήκες βρώσιμων προϊόντων, λύνεται με τις βιομηχανικού τύπου συσκευές απώθησης τρωκτικών ELECTRIC CAT, που έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς σε πολλές βιομηχανίες στην Ελλάδα.
  Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την τεχνολογία.
 8. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΟ
  Έχουμε προμηθεύσει επανειλημμένα με skimmers FRIESS την ΕΛΒΑΛ, τη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, τα ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κ.ά. βιομηχανίες, για τη συνεχή απομάκρυνση ελαιωδών και λιπαρών ουσιών από την επιφάνεια του νερού σε δεξαμενές νερού ψύξης και σε δεξαμενές σαπουνελαίου, αφενός για την αύξηση της διάρκειας ζωής του ψυχρού νερού και του σαπουνελαίου αντίστοιχα, και αφετέρου για τη διατήρηση των δικτύων ανακυκλοφορίας τους σε καλή κατάσταση. Αν υπάρχει τέτοια ανάγκη και στις δικές σας εγκαταστάσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.
 9. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ & ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ & ΠΥΚΝΩΤΩΝ
  Σας παρουσιάζουμε ένα ακόμα σύστημα του γερμανικού οίκου Friess, το οποίο εφαρμόζεται ευρέως στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Πρόκειται για το EFC (Electrostatic Fluid Cleaner) για τον καθαρισμό (ηλεκτροστατικά) και την αφύγρανση (με oil coalescer) υδραυλικού λαδιού ή λαδιού μετασχηματιστών και πυκνωτών, με πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τη μέθοδο της φυγοκέντρισης.
 10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
  Η ΕΛΒΑΛ, όπως και άλλες βιομηχανίες με δύσοσμα οργανικά απόβλητα, προμηθεύεται τακτικά από την εταιρεία μας το ενεργό οξυγόνο OXONE PS16 της εταιρείας DuPont, το οποίο αντιμετωπίζει τη δυσοσμία σε αποχετευτικά δίκτυα.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων πατήστε εδώ.
 11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  Σας προτείνουμε να πραγματοποιήσουμε μία δωρεάν δοκιμή στις εγκαταστάσεις σας για το Σύστημα Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας STS. Μπορούμε να μειώσουμε τους λογαριασμούς ρεύματος κατά ποσοστό τουλάχιστον 8%, προσφέροντάς σας έτσι ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος. Για το στήσιμο της πιλοτικής δοκιμής χρειαζόμαστε ένα μοτέρ που να μην ξεπερνάει τα 200KVA και να λειτουργεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα σταθερά ως προς την ένταση και τις ώρες λειτουργίας, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση της κατανάλωσης με και χωρίς το σύστημα εξοικονόμησης. Αφού ολοκληρωθεί η δοκιμή, θα κάνουμε συνολική μελέτη, για να σας υποβάλουμε προσφορά για εφαρμογή του συστήματος σε όλα τα μοτέρ και τις άλλες καταναλώσεις σας, μαζί με μία εκτίμηση για τον αναμενόμενο χρόνο απόσβεσης της επένδυσης βασισμένη στα πραγματικά αποτελέσματα που θα έχουμε λάβει από τη δοκιμή που θα έχει γίνει με τη δική σας συμμετοχή και εποπτεία.
 12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  με Συνεχή Παρακολούθηση της Πορείας του Ηλίου

  Μία ελληνική καινοτομία στο χώρο του φυσικού φωτισμού: Σταθερή απόδοση από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Είναι 15 φορές πιο ισχυρό από τα συμβατικά στατικά συστήματα φυσικού φωτισμού εσωτερικών χώρων που κατασκευάζονται στο εξωτερικό.
  Ελληνική τεχνολογία με πανευρωπαϊκή πατέντα, που εξάγεται ήδη σε αρκετές χώρες.
  Αποκτήστε το με επιδότηση έως 65% και τραπεζικό δανεισμό χωρίς καμία εκταμίευση, περιορίστε άμεσα το κόστος φωτισμού έως 85% και κερδίστε χρήματα από τον πρώτο μήνα!
  Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται καθημερινά. Το περιβάλλον επιβαρύνεται εξαιτίας της υπέρμετρης κατανάλωσης ενέργειας. Ας εκμεταλλευθούμε το ΔΩΡΕΑΝ παρεχόμενο φυσικό φως και ας καταργήσουμε ολοσχερώς τον ηλεκτροφωτισμό από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΚΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Γνωρίζουμε ότι σε βιομηχανικές περιοχές παρουσιάζονται ξαφνικές βυθίσεις και αιχμές όποτε μία μεγάλη μονάδα ξεκινάει ή σταματάει τη λειτουργία μεγάλων κινητήρων, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν ζημιές στον ευαίσθητο ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό των γειτονικών μονάδων. Τη λύση σε τέτοιου είδους προβλήματα που οφείλονται σε αυτήν την αιτία, καθώς και σε κεραυνούς, αρμονικές, παράσιτα και απώλεια ουδετέρου, την προσφέρει το ελληνικής τεχνολογίας σύστημα:
  BLITZ ELECTRIC PROTECTION: Προϊόντα και Υπηρεσίες Προστασίας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων & Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού: αντικεραυνική προστασία, προστασία έναντι κρουστικών φορτίων, προστασία έναντι υπερτάσεων, αντιμετώπιση υποτάσεων, σταθεροποίηση τάσης, UPS, προστασία έναντι παρασίτων και αρμονικών, μετασχηματιστές απομόνωσης κ.ά. είδη προστασίας.
  Ζητήστε μας να κάνουμε δωρεάν μελέτη και προσφορά για τις σχετικές επεμβάσεις σε πίνακες εξοπλισμού σας που διαπιστωμένα υποφέρει από τέτοια φαινόμενα.
 14. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
  Ζητήστε μας να κάνουμε αυτοψία και προσφορά, αν υπάρχει τέτοια ανάγκη, είτε για λόγους υγιεινής είτε για πρόληψη προβλημάτων στην παραγωγή σας. Για πληροφορίες πατήστε εδώ.
 15. ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
  Επίσης, μπορείτε να δείτε τη σελίδα Επιστολή προς Βιομηχανίες, όπου θα βρείτε το ενημερωτικό κείμενο που έστειλε η εταιρεία μας το 2010 σε όλους τους διευθυντές και τομεάρχες της ΔΕΗ μετά την επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή του συστήματος αντιδιαβρωτικής καθοδικής προστασίας των βάσεων των πυλώνων στην Άνδρο.

____________________________________________________

Σημείωση:
Επειδή αυτός ο δικτυακός τόπος ενημερώνεται καθημερινά με νέα τεχνικά θέματα και προστίθενται σε αυτόν συνεχώς νέες καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές προτάσεις, είναι πολύ πιθανό η ενημέρωση που υπάρχει στο πιο πάνω κείμενο να μην είναι πλήρης. Γι’ αυτό το λόγο, για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας συνιστούμε να αναζητήσετε και άλλες ενδιαφέρουσες τεχνικές προτάσεις μέσα στις ενότητες προϊόντων & υπηρεσιών στις οποίες βρεθήκατε καθώς κάνατε κλικ στους διάφορους συνδέσμους (links) του πιο πάνω κειμένου. Είναι πολύ πιθανό να βρείτε εκεί κάποια πρόσφατα αναρτημένα θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο αγοράς αλλά δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί στο πιο πάνω κείμενο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα Νέα Θέματα καταχωρίσεις σχετικές με τον κλάδο αγοράς σας, οι οποίες είναι πιθανό να έχουν γίνει μετά τον Ιανουάριο του 2012, που είναι ο μήνας της τελευταίας ενημέρωσης της παρούσας σελίδας.

 

Μοιράσου το στα social media