Εφαρμογές στη ΔΕΗ

Προς ΔΕΗ Α.Ε.
Υπόψη όλων των Διευθυντών και Τομεαρχών
Κύριοι,
Σας ενημερώνουμε πιο κάτω ενδεικτικά για μερικές από τις τεχνολογίες που προτείνει η εταιρεία μας για τις εγκαταστάσεις σας. Μερικές από αυτές έχουν ήδη εφαρμοστεί επιτυχώς στη ΔΕΗ.

 1. ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΥΛΩΝΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
  Σας παρουσιάζουμε την ελληνική τεχνολογία STOPCOR, που είναι ισοδύναμη της διεθνώς χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας ICCP και προστατεύει τις υδραυλικές εγκαταστάσεις από τη διάβρωση λόγω ηλεκτρόλυσης, από τη χημική οξείδωση και από τις επικαθίσεις αλάτων, με εφαρμογή επίσης σε μεταλλικό οπλισμό κτιρίων, πλοία, σκάφη αναψυχής, πυλώνες της ΔΕΗ, κάγκελα, σκάλες κινδύνου, μεταλλικές εξέδρες ξηράς ή θαλάσσιες, μεταλλικούς αγωγούς νερού, καυσίμων και άλλων υγρών, υπόγειους ή υπέργειους, μεταλλικές δεξαμενές και γενικά σε μεταλλικές κατασκευές κάθε είδους. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
  Σημειώστε ότι αυτή η τεχνολογία έχει εφαρμοστεί επιτυχώς στη ΔΕΗ για την προστασία των πυλώνων της Άνδρου από τη διάβρωση και πρόκειται προσεχώς να μας δοθούν παραγγελίες και για άλλα μέρη της Ελλάδας. Μπορείτε να μιλήσετε σχετικά με αυτό το θέμα με τον συνάδελφό σας κύριο …….. στα τηλέφωνα ………… .
  Επίσης, έχει εφαρμοστεί σε αγωγό μήκους 500 μέτρων σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Μπορείτε να μιλήσετε σχετικά με αυτό το θέμα με τον συνάδελφό σας κύριο …….. στα τηλέφωνα ………… (τα ονόματα και τηλέφωνα δεν δημοσιεύονται, αλλά είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου).
   
 2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  Δείτε τη σελίδα MERUS, όπου παρουσιάζεται η μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία αποσκλήρυνσης του νερού με μικρομοριακές ταλαντώσεις. Οι δακτύλιοι MERUS δεν χρειάζονται καμία συντήρηση και αποτελούν την οικολογική λύση στο πρόβλημα των αλάτων και της σκουριάς στις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Στην Ελλάδα έχουν τοποθετηθεί περίπου 2.500 δακτύλιοι τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ ο κατάλογος ικανοποιημένων πελατών είναι πλούσιος σε μεγάλα ονόματα της ελληνικής οικονομίας (βλ. Εφαρμογές τεχνολογίας MERUS).
 3. ΧΗΜΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΑΛΑΤΩΝ κ.ά. ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΩΝ
  Αναλαμβάνουμε με εξειδικευμένα συνεργεία ή προμηθεύουμε οικολογικά υλικά για το χημικό και καθαρισμό σε όλων των ειδών τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, συσκευές και μηχανήματα σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, πλοία, κτίρια γραφείων κτλ.
  Με τα οικολογικά υλικά μας επιτυγχάνεται ήπιος αλλά αποτελεσματικός χημικός καθαρισμός σωληνώσεων, εναλλακτών, υδραυλικών εγκαταστάσεων και επιφανειών κάθε είδους από σκουριά, άλατα, υπολείμματα τσιμέντου και άλλες οργανικές ή ανόργανες επικαθίσεις.
  Τα υλικά μας δεν διαβρώνουν τα μέταλλα, όσες ώρες και αν μείνει σε επαφή με αυτά.
  Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται υλικό που δεν αφρίζει, για καλύτερο καθαρισμό σε ολόκληρη την επιφάνεια του εξοπλισμού.
  Τέλος, για εφαρμογές υγειονομικής σημασίας, όπως είναι π.χ. οι καφετιέρες και οι ηλεκτρικές αντιστάσεις αντιστάσεις συσκευών, χρησιμοποιείται υλικό που ξεπλένεται εύκολα με νερό, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα “γλίτσας” όπως αφήνουν πολλά υλικά μέσα στις συσκευές.
  Εναλλακτικά εφαρμόζουμε τη μέθοδο καθαρισμού με υπερήχους MORANTZ, που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.
 4. MORANTZ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ
  Πρόσφατα πραγματοποιήσαμε για τη ΔΕΗ ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ έναν πιλοτικό καθαρισμό ενός εναλλάκτη (προθερμαντήρα μαζούτ) με υπερήχους. Μας τον έστειλαν, τον εμβαπτίσαμε σε υδατικό διάλυμα μέσα στο οποίο υπάρχει ένας πομπός υπερήχων και τους τον επιστρέψαμε εντελώς καθαρό, χωρίς καμία φθορά του μετάλλου. Και η πλευρά του νερού ήταν απαλλαγμένη από άλατα και σκουριά, και η πλευρά του μαζούτ καθάρισε εντελώς από κατάλοιπα του καυσίμου.
  Για περισσότερες πληρφορίες σχετικά με αυτήν την τεχνολογία ήπιου μη καταστροφικού καθαρισμού, που έχει ανεξάντλητες εφαρμογές σε πάρα πολλούς τομείς, όπως θα δείτε, πατήστε εδώ.
  Μπορείτε να ρωτήσετε σχετικά με αυτήν την εφαρμογή τον συνάδελφό σας στην Πάρο κύριο ………….. στα τηλέφωνα: ………………… (τα ονόματα και τηλέφωνα δεν δημοσιεύονται, αλλά είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου).
 5. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
  Με το μετατροπέα σκουριάς FEROFIX μπορείτε να καταργήσετε εντελώς το κόστος της αμμοβολής σε σκουριασμένα μέταλλα, όπως π.χ. σε πυλώνες. Μετά την εφαρμογή του FEROFIX το χρώμα της επιφάνειας του μετάλλου γίνεται μαύρο, η σκουριά έχει μετατραπεί σε μεταλλική ένωση με τέλεια πρόσφυση πάνω στο χάλυβα και μπορείτε πλέον να ασταρώσετε και να βάψετε την επιφάνεια με το αστάρι FERACRYL και με το υλικό βαφής RUSTBLOCKER και να κάνετε τελική προστασία με το διαφανές υδρόφοβο υλικό AQUABLOCK για πολλά χρόνια διάρκειας ζωής. Μπορούμε να κάνουμε δωρεάν επίδειξη σε έναν σκουριασμένο πυλώνα σας.
 6. ΑΠΩΘΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ
  Η βιομηχανικού τύπου συσκευή ELECTRIC CAT απωθεί τα τρωκτικά σε εμβέλεια λίγο μεγαλύτερη από ένα στρέμμα. Προτείνουμε την πιλοτική εφαρμογή μερικών συσκευών σε υποσταθμούς και άλλες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το κόστος ετήσιας ενοικίασης και αντικατάστασης (για λόγους συντήρησης και για να μην συνηθίζουν τα ποντίκια) είναι 320€ + ΦΠΑ για μικρή ποσότητα και θα υπάρξουν εκπτώσεις για μεγαλύτερες ποσότητες. Αν σας ενδιαφέρει, μπορούμε να σας στείλουμε σχετική προσφορά.
  Για την προστασία υπόγειων καλωδιώσεων εξετάζουμε τη δυνατότητα επιμήκυνσης της εμβέλειας των συσκευών προς μία διάσταση, ώστε η κάθε συσκευή να καλύπτει μεγάλο μήκος καλωδιώσεων.
 7. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
  Η γερμανική τεχνολογία EFC (Electrostatic Fluid Cleaner) του γερμανικού οίκου FRIESS χρησιμοποιείται ευρέως στη Γερμανία και σε άλλες χώρες από τις εταιρείες παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και από μεγάλες βιομηχανίες που έχουν δικούς τους υποσταθμούς, για τον καθαρισμό του λαδιού τους από ρύπους μεγέθους μεγαλύτερου των 0,05 μικρών. Η τεχνολογία αυτή έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της φυγοκέντρισης. Προτείνουμε την πιλοτική εφαρμογή μίας τροχήλατης συσκευής EFC, για να κάνετε και τις σχετικές μετρήσεις της ποιότητας του λαδιού πριν και μετά τον καθαρισμό.
  Ο διευθύνων σύμβουλος της Friess GmbH, είναι διατεθειμένος να επισκεφθεί τους κατά τόπους αρμόδιους της ΔΕΗ για ενημέρωσή τους, καθώς επίσης να τους συνοδέψεις σε εγκαταστάσεις της Γερμανίας όπου λειτουργεί το σύστημα εδώ και χρόνια.
 8. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Π.Χ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ)
  Η ανερχόμενη υγρασία διαβρώνει τις βάσεις και το μεταλλικό οπλισμό τους, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να απειλείται η ευστάθειά τους. Η τεχνολογία PENETRON είναι η μόνη παγκοσμίως λύση για οριστική στεγανοποίηση νέων και παλαιών κατασκευών από σκυρόδεμα, που στεγανοποιεί με μία απλή επάλειψη στην επάνω επιφάνεια της βάσης όλο το πάχος του σκυροδέματος, χάρη στη σταδιακή ανάπτυξη πυριτικών κρυστάλλων όπου υπάρχει υγρασία. Έτσι, ο μεταλλικός οπλισμός και το σκυρόδεμα ολόκληρο βρίσκονται πλέον για πάντα σε στεγνό περιβάλλον. Προτείνουμε την πιλοτική εφαρμογή σε ορισμένες βάσεις που έχουν ήδη πρόβλημα διάβρωσης.
  Άλλες δυνητικές εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας είναι σε δεξαμενές νερού από σκυρόδεμα σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια, στις βάσεις των αιολικών πάρκων και αλλού.
 9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ STS
  Το πρωτοποριακό σύστημά μας συνδέεται εύκολα στην υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση και επιτυγχάνει περαιτέρω εξοικονόμηση κατά 10-20%, ακόμα και σε εγκαταστάσεις όπου λειτουργούν διατάξεις διόρθωσης συνημιτόνου με πυκνωτές ή άλλα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τις πιο πάνω εφαρμογές ή με άλλες τεχνικές λύσεις που μπορούμε να προσφέρουμε σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή σε κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις της εταιρείας σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Μοιράσου το στα social media