Αντλιοστάσια Ύδρευσης και Αποχέτευσης
(Νερού και Λυμάτων)

Παρεμβάσεις σε Υπάρχοντα Εξοπλισμό

Σύντομη περιγραφή του εξοπλισμού

Τα αντλιοστάσια ύδρευσης και τα αντλιοστάσια άρδευσης αποτελούνται από δεξαμενές και συστοιχίες αντλιών που μεταφέρουν το νερό ή τα λύματα, αντίστοιχα, στον προορισμό τους, που μπορεί να είναι η ύδρευση οικισμών, η άρδευση καλλιεργειών, ο βιολογικός καθαρισμός μίας πόλης κ.ά.

Στεγάζονται σε κτίρια εξοπλισμένα με διάφορα συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμούς.

Συνήθη προβλήματα προς επίλυση

Τα πιο συνήθη προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες ή συντηρητές των αντλιοστασίων είναι τα εξής:

 • Επικαθίσεις αλάτων ή οργανικές επικαθίσεις στις αντλίες, στις βάνες και στις σωληνώσεις.
 • Συσσώρευση οργανικού φορτίου και άλλων αποθέσεων μέσα στις δεξαμενές.
 • Δυσοσμία που ενοχλεί τους περίοικους, όταν πρόκειται για αντλιοστάσια λυμάτων.
 • Χημική οξείδωση ή/και ηλεκτρολυτική διάβρωση των αντλιών και εν γένει του εξοπλισμού.
 • Παλαίωση του σκυροδέματος της οροφής, με αποτέλεσμα να εισρέει νερό που στάζει πάνω στους πίνακες και στα μοτέρ των αντλιών.
 • Υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα μοτέρ των αντλιών.
 • Άλλα προβλήματα των αντλιοστασίων, μαζί με τις λύσεις τους, θα βρείτε στη σελίδα Δήμοι και ΔΕΥΑ.

Οι λύσεις που προτείνουμε

Οι λύσεις που προτείνουμε για τα πιο πάνω προβλήματα είναι οι εξής:

 1. Για την απομάκρυνση των επικαθίσεων και την πρόληψη για την αποφυγή σχηματισμού νέων επικαθίσεων, δείτε την ενότητα Άλατα, πουρί, άλγη και άλλες επικαθίσεις.
 2. Για τη συσσώρευση αποθέσεων μέσα στις δεξαμενές, η εταιρεία μας αναλαμβάνει με εξειδικευμένα συνεργεία τον καθαρισμό των δεξαμενών και την επίστρωσή τους με τα κατάλληλα υλικά της τεχνολογίας PENETRON (πιστοποιημένα και για πόσιμο νερό) που αποτρέπουν την εισχώρηση ρύπων μέσα στους πόρους του σκυροδέματος.
 3. Για την αποφυγή της δυσοσμίας σε εντλιοστάσια λυμάτων, προτείνουμε ορισμένες χημικές μεθόδους ή βιολογικές μεθόδους, ανάλογα με την περίπτωση.
 4. Για την προστασία του εξοπλισμού από τη διάβρωση εφαρμόζουμε κατά κανόνα την τεχνολογία καθοδικής προστασίας STOPCOR ή άλλες μεθόδους που αναφέρονται στη σελίδα Καθοδική (Αντιδιαβρωτική) Προστασία Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.
 5. Για τη στεγανοποίηση του σκυροδέματος της οροφής (ταράτσας) των αντλιοστασίων και την προστασία του εξοπλισμού από νερά που στάζουν, δείτε τη σελίδα Προσφορά για τη Στεγανοποίηση Ταρατσών στα Αντλιοστάσια μίας ΔΕΥΑ.
 6. Για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στα μοτέρ, δείτε την ενότητα Ηλεκτρική Ενέργεια και ειδικότερα τη σελίδα Σύστημα Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας STS.
Μοιράσου το στα social media