Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών

Αντιδιαβρωτική προστασία σωληνώσεων και άλλων μεταλλικών επιφανειών
(προσεχώς θα αναρτηθούν και άλλα θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο)
(δείτε επίσης τη σελίδα Πρατήρια Καυσίμων)

Η πιο κάτω επιστολή εστάλη στον υπεύθυνο ένός σταθμού φόρτωσης καυσίμων μίας από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μετά από ζήτησή του για εύρεση λύσης στα σοβαρά προβλήματα διαβρώσεων που αντιμετώπιζε ο σταθμός, κυρίως εξαιτίας της αλμύρας.

Κύριοι,

Σε συνέχεια της σημερινής τηλεφωνικής επικοινωνίας μας, σας παρουσιάζω τις λύσεις που προτείνουμε για την αντιδιαβρωτική προστασία σωληνώσεων και άλλων μεταλλικών επιφανειών εκτεθειμένων στην αλμύρα και τις καιρικές συνθήκες:

 1. ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:
  Οι συσκευές καθοδικής προστασίας STOPCOR έχουν το πλεονέκτημα ότι συνδέονται εξωτερικά, δηλαδή δεν είναι εμβαπτιζόμενες σε νερό όπως είναι τα συνήθη ανόδια μαγνησίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προστατεύουν και την εξωτερική επιφάνεια των σωληνώσεων, και όχι μόνο την εσωτερική. Επιπλέον, αυτό το χαρακτηριστικό τους τις καθιστά κατάλληλες για οποιαδήποτε εφαρμογή σε μεταλλική κατασκευή και όχι μόνο σε σωληνώσεις, αντλίες, βάνες και δεξαμενές νερού.
  Στη σελίδα Σύγκριση των Συσκευών STOPCOR με τα Εμβαπτιζόμενα Ανόδια για την Καθοδική Προστασία σε Υδραυλικές Εγκαταστάσεις θα βρείτε μία πλήρη παρουσίαση των πλεονεκτημάτων που έχουν οι συσκευές STOPCOR έναντι των εμβαπτιζόμενων ανοδίων.
  Ένα τυπικό παράδειγμα εφαρμογής που δεν καλύπτεται από τα ανόδια που εμβαπτίζονται σε νερό αφορά τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και είναι η οξείδωση που αναπτύσσεται στο χαμηλότερο μέρος της περιφέρειας στα εσωτερικά τοιχώματα σωληνώσεων καυσίμων, εξαιτίας της υγρασίας που περιέχεται στα καύσιμα, η οποία λόγω μεγαλύτερου ειδικού βάρους, καθιζάνει και σταδιακά συσσωρεύεται στον πυθμένα του σωλήνα. Το ίδιο συμβαίνει και σε μεταλλικές δεξαμενές και βιτύα. Αυτή η σκουριά έχει ως αποτέλεσμα αφενός τη ρύπανση του διακινούμενου ή αποθηκευόμενου προϊόντος και αφετέρου τη διάβρωση και τα τρυπήματα, εάν το φαινόμενο προχωρήσει πολύ.
  Με την προσαρμογή μίας συσκευής STOPCOR σε ένα σημείο της εγκατάστασης (ή σε περισσότερα, αν πρόκειται για σωληνογραμμή μακρύτερη από 200 μέτρα), η υπάρχουσα σκουριά παθητικοποιείται, το προϊόν παύει να ρυπαίνεται και η περαιτέρω διάβρωση της εγκατάστασης αποτρέπεται. Παράλληλα, προστατεύονται ακόμα και οι εξωτερικές επιφάνειες της εγκατάστασης, ώστε να μην προχωρήσει άλλο η όποια διάβρωσή τους. Σε πολλές εφαρμογές, μάλιστα, καταργείται εντελώς η ανάγκη αμμοβολής και επαναβαφής ή ψυχρού γαλβανίσματος, όπως για παράδειγμα σε πυλώνες της ΔΕΗ, όπου έχει ήδη γίνει μία εφαρμογή αυτής της μεθόδου στην Άνδρο για την προστασία των πυλώνων από τη διάβρωση.
  Κατά τον ίδιο τρόπο προστατεύονται από τη διάβρωση, ιδιαίτερα σε παραθαλάσσιες περιοχές, μεταλλικές κατασκευές κάθε είδους, όπως σκάλες, κάγκελα, εξέδρες, κατασκευές μέσα στη θάλασσα κ.ά.
  Σημειώστε ότι η τεχνολογία STOPCOR εφαρμόζεται και για την Καθοδική Προστασία Χαλύβδινου Οπλισμού Σκυροδέματος (για να μην οξειδώνονται και διογκώνονται τα σίδερα και διαρρηγνύεται το μπετόν σε κολώνες, δοκάρια, ταράτσες) αλλά και σε πολλές άλλες εφαρμογές, που θα τις βρείτε στη σελίδα: STOPCOR, Μεγάλη Ποικιλία Εφαρμογών για την Προστασία από τη Διάβρωση.
 2. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΒΑΦΗ:
  Στην ενότητα Προϊόντα για Μέταλλα θα βρείτε τρία υλικά που μπορούν να σας βοηθήσουν αποτελεσματικά στην προληπτική και διορθωτική συντήρηση των μεταλλικών κατασκευών σας που είναι εκτεθειμένες στην αλμύρα και σε άλλους διαβρωτικούς παράγοντες.
 3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ:
  Σε πολλές περιπτώσεις, όπως π.χ. σε μεταλλικές δεξαμενές, απαιτείται αντιεκρηκτικού τύπου καθαρισμός από τη σκουριά που έχει στάξει ή από την αλμύρα που συσσωρεύεται κατά την εξάτμιση σταγονιδίων θαλασσινού νερού που μεταφέρει ο αέρας. Για το σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με ειδικό συνεργείο που χρησιμοποιεί μία μοναδική τεχνολογία καθαρισμού με πολύ χαμηλή πίεση νερού. Δείτε περισσότερα στη σελίδα CALSOFT POWDER.
 4. ΥΔΡΟΦΟΒΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΕΓΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ:
  Η υδρόφοβη ακρυλική ρητίνη εμποτισμού AQUABLOCK εφαρμόζεται πάνω από οποιοδήποτε είδος βαφής και την προστατεύει από την υγρασία και από ρύπους κάθε είδους. Έτσι, αποτρέπεται η ρύπανση της επιφάνειας από αλμύρα, λασποβροχή και άλλους ρύπους, καθώς επίσης και η έκθεσή της στην υγρασία και η διάβρωσή της. Η διάρκεια ζωής της βαφής πολλαπλασιάζεται. Ο καθαρισμός της επιφάνειας με μία πλυστική μηχανή γίνεται έτσι πολύ πιο αποτελεσματικός, επειδή δεν έχει εισχωρήσει κανένας ρύπος μέσα στους πόρους του χρώματος. Επίσης, χάρη στο AQUABLOCK η βαφή προστατεύεται και από τον ήλιο και άλλους παράγοντες που τείνουν να την ξεθωριάσουν και να τη ρηγματώσουν.
 5. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ:
  Επειδή η παρουσία σωματιδίων αυξάνει την αγωγιμότητα του νερού και κατά συνέπεια εντείνει τα ηλεκτρολυτικά φαινόμενα στις υδραυλικές εγκαταστάσεις νερού ψύξης, θέρμανσης ή ύδρευσης, συνιστούμε την εφαρμογή ενός μηχανισμού φυγοκέντρισης CENTRIFUGAL SEPARATOR (υδροκυκλώνας) που απομακρύνει από το νερό σωματίδια μέχρι και 20 μικρών. Το σημείο τοποθέτησής του μπορεί να είναι είτε στην κεντρική παροχή ύδρευσης, είτε στην έξοδο της γεώτρησης πριν τη δεξαμενή είτε σε κλειστό ένα κύκλωμα ψύξης. Για νερό θέρμανσης υπάρχει το FERROCLEAN, που είναι ταυτόχρονα μαγνητικό φίλτρο για τη μούργα που συνήθως σχηματίζεται μέσα σε κυκλώματα θέρμανσης, αλλά και εξαερωτής για την απομάκρυνση του αέρα και του υδρογόνου που παράγεται μέσα στο νερό εξαιτίας της θέρμανσης.
 6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΙΣ ΑΛΑΤΩΝ:
  Η συσκευή MAX GROW αποτρέπει την επικάθιση αλάτων στα σημεία όπου συνήθως επικάθηνται: σε εναλλάκτες θερμότητας, λέβητες, ατμογεννήτριες κ.ά. Η απομάκρυνση των αλάτων αποτρέπει τη διάβρωση που αναπτύσσεται στα σημεία της επικάθισης των αλάτων, λόγω του γαλβανικού διμεταλλικού στοιχείου που σχηματίζεται μεταξύ του άλατος και του μεταλλικού σωλήνα, το οποίο ενισχύεται εξαιτίας της παρουσίας υγρασίας.
 7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ:
  Σχετικά με αυτό το θέμα, αν σας απαχολεί, δείτε τη σελίδα Προληπτική Συντήρηση Δικτύων Πυρόσβεσης.
 8. ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΠΥΘΜΕΝΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ:
  Ένα υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως σε κτιριακές δεξαμενές πετρελαίου είναι το POWER FLOW, το οποίο ομογενοποιεί το καύσιμο με το νερό και την παραφίνη που καθιζάνουν στη δεξαμενή και αποτρέπει τη διάβρωση του πυθμένα, ενώ παράλληλα βελτιώνει την καύση στον καυστήρα και τον διατηρεί καθαρό. Πιθανόν αυτό το υλικό να είναι κατάλληλο και για δικές σας δεξαμενές καυσίμων με παρόμοια προβλήματα. Αν σας ενδιαφέρει, μπορούμε να ρωτήσουμε τον προμηθευτή μας αν έχει εφαρμοστεί αυτό το υλικό σε επαγγελματικές εφαρμογές σαν τις δικές σας.
 9. ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
  Η εταιρεία μας αναλαμβάνει δύσκολους καθαρισμούς του εξοπλισμού σας που δεν μπορούν να γίνουν με δικά σας μέσα. Ο καθαρισμός αφορά συνήθως επικαθίσεις σκουριάς και αλάτων, αλλά και άλλων ρύπων που μπορεί να αφήνουν τα προϊόντα σε διάφορες επιφάνειες. Δείτε περισσότερα στη σελίδα:
  Χημικός και Μηχανικός Καθαρισμός Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.
  Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να καθαρίσουμε κάποια αποσπώμενα εξαρτήματα ή τμήματα του εξοπλισμού σας με τη μέθοδο των υπερήχων. Δείτε σχετικά τη σελίδα MORANTZ ULTRASONICS.
  Και στις δύο περιπτώσεις, μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξει καμία διάβρωση των επιφανειών. Τα μεν χημικά είναι πολύ υψηλής τεχνολογίας και δεν διαβρώνουν καθόλου τα μέταλλα και άλλες επιφάνειες, ενώ οι υπέρηχοι επίσης είναι εντελώς αβλαβείς για τον εξοπλισμό σας.
 10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΠΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ:
  Το FYTOCLEAN LIQUID είναι ένα φυτικής προέλευσης υλικό, που καθαρίζει από τη σκουριά και τα άλατα διάφορα εξαρτήματα με εμβάπτιση. Επίσης, καθαρίζει δίκτυα σωληνώσεων και εναλλάκτες θερμότητας κάθε είδους με ανακυκλοφορία. Σε περίπτωση που αυτό το υλικό αποδειχθεί ανεπαρκές, διαθέτουμε και άλλα υλικά, εξίσου μη διαβρωτικά για τα μέταλλα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα πιο πάνω θέματα ή άλλα τεχνικά θέματα που μπορεί να σας απασχολούν σχετικά με τις εγκαταστάσεις σας. Η μακρόχρονη πείρα μας είναι σε θέση να δώσει λύσεις ή να σας συστήσει άλλες εταιρείες που μπορούν να δώσουν λύση σε όλα σχεδόν τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Γι’ αυτό, σας παροτρύνουμε να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε άμεσο τεχνικό πρόβλημά σας ή να μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας για μελλοντικές βελτιώσεις των εγκαταστάσεών σας.

Μοιράσου το στα social media