Ι = Ιδιώτες

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα, πολυκατοικίες, οικισμούς, σωματεία, ιδρύματα, ΜΚΟ και κάθε είδους οργανισμούς ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Επίσης, αυτή η ενότητα περιλαμβάνει όσους κλάδους αγοράς δεν μπορούν να ταξινομηθούν ειδικά σε κάποια από τις 6 βασικές ενότητες επειδή σχετίζονται με περισσότερες από μία ενότητες.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ιδιοκτήτες κτιρίων, που μπορεί να ανήκουν από άποψη δραστηριότητας σε οποιαδήποτε από τις 6 ενότητες, αφού κτίρια έχουν όλοι και τα κτίρια έχουν ανάγκες προληπτικής συντήρησης, κατασκευών, επισκευών, μονώσεων κ.ά. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι η πιο σωστή ταξινόμηση του κλάδου αγοράς “Ιδιοκτήτες Κτιρίων” είναι στην ενότητα “Ιδιώτες”, επειδή τα φυσικά πρόσωπα, οι πολυκατοικίες, οι οικισμοί, τα ιδρύματα, οι ΜΚΟ και όλοι οι οργανισμοί στεγάζονται σε κτίρια και τα συντηρούν.

Δείτε στο Αριστερό Μενού τους κλάδους αγοράς που έχουν καταγραφεί ως τώρα σε αυτήν την ενότητα. Σε περίπτωση που ο δικός σας κλάδος αγοράς δεν αναφέρεται, επικοινωνήστε μαζί μας για να τον προσθέσουμε άμεσα, ώστε να λάβετε πλήρη ενημέρωση για τις τεχνικές προτάσεις μας που μπορεί να σας αφορούν.

Επειδή αυτός ο δικτυακός τόπος ενημερώνεται καθημερινά με νέα τεχνικά θέματα και προστίθενται σε αυτόν συνεχώς νέες καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές προτάσεις, είναι πολύ πιθανό η ενημέρωση που υπάρχει μέσα στις σελίδες του Αριστερού Μενού για τους επιμέρους κλάδους της αγοράς να μην είναι πλήρης. Γι’ αυτό το λόγο, για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας συνιστούμε να αναζητήσετε και άλλες ενδιαφέρουσες τεχνικές προτάσεις μέσα στις ενότητες προϊόντων & υπηρεσιών στις οποίες θα βρεθείτε καθώς θα κάνετε κλικ σε διάφορα σημεία του κειμένου που αφορά το δικό σας κλάδο αγοράς. Είναι πολύ πιθανό να βρείτε εκεί κάποια πρόσφατα αναρτημένα θέματα που αφορούν τον κλάδο αγοράς σας αλλά δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί στο σχετικό κείμενο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα Νέα Θέματα καταχωρίσεις σχετικές με το δικό σας κλάδο αγοράς, οι οποίες είναι πιθανό να έχουν γίνει μετά το μήνα της τελευταίας ενημέρωσης της σελίδας που παρουσιάζει τις τεχνικές λύσεις που αφορούν το δικό σας κλάδο αγοράς. Ο μήνας της τελευταίας ενημέρωσης της κάθε σελίδας αναφέρεται στο κάτω μέρος της.

Μοιράσου το στα social media