Βιομηχανικά Πλυντήρια, Ταπητοκαθαριστήρια και Στεγνοκαθαριστήρια

Η Smart Technical Solutions διαθέτει αρκετές σημαντικές τεχνικές λύσεις για τους κλάδους των βιομηχανικών πλυντηρίων, των ταπητοκαθαριστηρίων και των στεγνοκαθαριστηρίων.

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ & ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ
  1. Με την εφαρμογή της ελληνικής ηλεκτρονικής συσκευής MAX GROW ή ενός γερμανικού δακτυλίου MERUS η κατανάλωση του απορρυπαντικού και του μαλακτικού μειώνεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό, καθώς οι ίνες των ρούχων δεν εγκλωβίζουν πλέον απορρυπαντικό και άλατα. Μάλιστα, η μείωση του απορρυπαντικού είναι αναγκαία, διαφορετικά ο αφρισμός γίνεται υπερβολικός και το ξέβγαλμα δύσκολο. Παράλληλα, οι κάδοι, οι αντιστάσεις, οι σωληνώσεις, οι αντλίες και οι βάνες των πλυντηρίων απαλλάσσονται από παλιές επικαθίσεις και δεν σχηματίζονται ξανά νέες.
  2. Αφαλάτωση Νερού με Αντίστροφη Όσμωση:
   Αυτή η μέθοδος είναι αναγκαία σε περιπτώσεις πολύ κακής ποιότητας νερού, όπως π.χ. το υφάλμυρο νερό.
  3. Αποσιδήρωση & Απομαγγανίωση
   Αν το νερό είναι επιβαρυμένο με σίδηρο και μαγγάνιο, με αποτέλεσμα τα ρούχα να αποκτούν ένα ελαφρώς καφετί χρώμα (γάριασμα), τότε γίνεται αφαίρεση αυτών των μετάλλων.
  4. CENTRIFUGAL SEPARATOR
   Αυτός ο υδροκυκλώνας είναι η ιδανική λύση για γεωτρήσεις, ώστε η δεξαμενή και το δίκτυο να μην επιβαρύνονται με χώματα, άμμο και άλλα στερεά αιωρούμενα που φέρνει μαζί του κατά κανόνα το νερό κάθε γεώτρησης.
  5. Αναλύσεις Νερού και Υγρών Αποβλήτων σε Τιμές Κόστους για τους Υποψήφιους Πελάτες μας:
   Αυτή η υπηρεσία παρέχεται σε προνομιακές τιμές σε όλους τους πιθανά μελλοντικούς πελάτες μας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε επακριβώς τις ανάγκες τους και να τους προτείνουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό ή αναλώσιμα ή μεθόδους για την καλύτερη επεξεργασία και αξιοποίηση του νερού και των υγρών αποβλήτων τους.
  6. POLYDEX
   Απολυμαντικό υγρό για νερό που αποθηκεύεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε δεξαμενές ύδρευσης ή πυρόσβεσης, για να μην αναπτύσσεται άλγη και πρασινίζε.
 2. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  1. Χημικός και Μηχανικός Καθαρισμός Υδραυλικών Εγκαταστάσεων:
   Αυτή η μέθοδος συνιστάται μόνο σε πολύ προχωρημένες προβληματικές καταστάσεις επικαθίσεων αλάτων, όπου η σταδιακή επίλυσή τους με μία  αποκλείεται για πρακτικούς λειτουργικούς λόγους.
  2. Σε ατμογεννήτριες και ατμολέβητες απαραίτητη είναι η τοποθέτηση μίας συσκευής MAX GROW ή ενός δακτυλίου MERUS, για την αποτροπή της επικάθισης αλάτων στη σερπαντίνα ή στα τούμπα, αντίστοιχα. Εάν υπάρχει αποσκληρυντής, η συσκευή τοποθετείται πριν από τον αποσκληρυντή, για να μειώσουμε τη συχνότητα των αναγεννήσεων και τη φθορά των ρητινών (δείτε τη σχετική σελίδα).
  3. Το υγρό BOILER CLEANER μπορεί να καθαρίσει κλειστά κυκλώματα θέρμανσης, χωρίς να χρειαστεί διακοπή της παραγωγής. Όταν ο καθαρισμός ολοκληρωθεί, αδειάζουμε το κύκλωμα και το ξαναγεμίζουμε προσθέτοντας ξανά την ίδια ποσότητα υγρού, για προληπτικούς λόγους.
  4. Το υγρό BOILER LIQUID σφραγίζει μικρορωγμές και σταματάει τις διαρροές.
  5. Καθοδική (Αντιδιαβρωτική) Προστασία Γεωτρήσεων και Δικτύων Άρδευσης
   Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που δεν λαμβάνετε συχνά υπόψη. Ένα πολύ καλής ποιότητας νερό γεώτρησης μπορεί να ρυπανθεί από σίδηρο και οξείδια του σιδήρου εξαιτίας της ηλεκτρόλυσης, με αποτέλεσμα να ρυπαίνονται (να γαριάζουν) τα ρούχα, ενώ παράλληλα η υποβρύχια αντλία διαβρώνεται και καταστρέφεται μέσα σε λίγα χρόνια.
  6. Καθοδική (Αντιδιαβρωτική) Προστασία Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
   Όλα τα ανοξείδωτα μηχανήματα, οι σωληνώσεις, οι εναλλάκτες θερμότητας, οι δεξαμενές, οι αντλίες και εν γένει ο υδραυλικός εξοπλισμός υποφέρουν από φαινόμενα διάβρωσης λόγω ηλεκτρόλυσης. Με την τοποθέτηση μίας ή περισσότερων συσκευών STOPCOR στα κατάλληλα επιλεγμένα σημεία το πρόβλημα λύνεται οριστικά.
 3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  1. Το οργανικό υγρό BIO-FAT-BREAKER καταργεί τη δυσοσμία και διασπά τα λίπη και τα σαπούνια από το δίκτυο. Επίσης, για τη δυσοσμία εξαιρετικά αποτελεσματικό είναι το οικολογικό χημικό OXONE PS16.
  2. Στη σελίδα Βιολογικός Καθαρισμός για αστικά λύματα και για βιομηχανικά απόβλητα θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων για ανάκτηση και επαναχρησιμοποίησή τους στα πλυντήρια, ώστε να επιτύχετε μεγάλη εξοικονόμηση νερού.
  3. Στη σελίδα Βιολογικού Καθαρισμού Εκκίνηση, Λειτουργία και Συντήρηση γίνεται αναφορά στη δυνατότητα να αναλάβουμε εμείς και τη λειτουργία και συντήρηση του βιολογικού σας με τακτικές επισκέψεις μας.
  4. Στη σελίδα Ανάκτηση Θερμότητας Αποβλήτων θα ενημερωθείτε για τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που μπορείτε να επιτύχετε με την ανάκτηση της θερμότητας αφενός των υγρών αποβλήτων σας και αφετέρου από τα καυσαέρια των καυστήρων σας.
 4. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΗΣ ΖΕΣΤΗΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
  1. Εφαρμόζοντας την ανακλαστική βαφή ANTITHERM στην οροφή του κτιρίου σας (μεταλλική, μπετόν ή οποιοδηποτε άλλο υλικό) θα έχετε αρκετά λιγότερη ζέστη το καλοκαίρι μέσα στο χώρο παραγωγής, όπου συχνά η θερμοκρασία γίνεται αφόρητη εξαιτίας της θερμότητας του λέβητα, των πλυντηρίων και των θερμών σωληνώσεων.
  2. Με το Σύστημα Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας STS μπορείτε να έχετε εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 15% στην κίνηση των μοτέρ και στο φωτισμό και περίπου 5% στις ηλεκτρικές αντιστάσεις. Παράλληλα, το σύστημα αυτό προστατεύει και τον ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό από τη σταδιακή φθορά που προξενούν οι ανωμαλίες στην ηλεκτροδότηση, καθώς επίσης και οι αρμονικές. (Για πιο ολοκληρωμένη προστασία δείτε τη σελίδα BLITZ ELECTRIC PROTECTION).
 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  1. Καθοδική (Αντιδιαβρωτική) Προστασία Χαλύβδινου Οπλισμού Σκυροδέματος
   Λόγω των αναθυμιάσεων των χημικών στο εσωτερικό του κτιρίου είναι πολύ πιθανό να παρατηρηθούν φαινόμενα διάβρωσης ή οξείδωσης του χαλύβδινου οπλισμού του σκυροδέματος, που αργά ή γρήγορα οδηγούν σε ρωγμές και σκασίματα σε κολώνες, δοκάρια και πλάκες στις οροφές. Η καθοδική προστασία του οπλισμού είναι μία οικονομική διαδικασία, και σίγουρα αξίζει να προστατέψει κανείς το κτίριο μέσα στο οποίο στεγάζει όλη την επιχείρησή του.
  2. Μονώσεις Ταρατσών
   Για τους ίδιους λόγους είναι σημαντική και μία καλή υγρομόνωση στην ταράτσα. Μπορεί να συνδυαστεί με την ανακλαστική βαφή ANTITHERM που αναφέραμε πιο πάνω.
  3. ELECTRIC CAT
   Συσκευή απώθησης τρωκτικών για την προστασία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (πίνακες και υποδαπέδιες καλωδιώσεις, κυρίως) καθώς επίσης και των εμπορευμάτων ιματισμού και ταπήτων.
 6. ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  1. Μεταλλικά Κτίρια & Μεταλλικά Σπίτια & Μεταλλικές & Σύμμικτες Κατασκευές
   Αναλαμβάνουμε επεκτάσεις χωρων παραγωγής, πανωσηκώματα, μετατροπές, είτε με μεταλλικές είτε με συμβατικές κατασκευές από σκυρόδεμα.
  2. Καθοδική (Αντιδιαβρωτική) Προστασία Μεταλλικών Κατασκευών
   Όλες οι μεταλλικές κατασκευές μας προστατεύονται με καθοδική προστασία έναντι της διάβρωσης.
  3. Δεξαμενές
   Έξυπνες λύσεις για μεταλλικές και άλλους τύπους δεξαμενών.
  4. Σε δεξαμενές από μπετόν η απόλυτη στεγανοποίηση γίνεται με σύστημα στεγανοποίησης σκυροδέματος PENETRON.
 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  1. Καθαρίστε άμεσα και αποτελεσματικά λάδια και άλλες ουσίες που πέφτουν στα δάπεδα με το φυτικό απορροφητή PEAT SORB.
  2. Καθαρίστε και προστατέψτε τις ανοξείδωτες επιφάνειες που παρουσιάζουν σημεία φθοράς και οξείδωσης με τα υλικά PICKLING FLUID και PASSIVATING FLUID.
  3. Συντηρήστε τα δάπεδά σας, κάνοντας την κατάλληλη επέμβαση: Δάπεδα & Κάλυψη – Προστασία Επιφανειών
 8. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ
  1. Στη σελίδα Απορρυπαντικά για Πλυντήρια Ρούχων και Ταπητοκαθαριστήρια θα βρείτε μία πλήρη σειρά οικονομικών και ποιοτικών προϊόντων.
  2. Επίσης, προτείνουμε να δοκιμάσετε και το ενεργό οξυγόνο OXONE PS16 ως λευκαντικό υψηλών απαιτήσεων.
  3. Τέλος, για τη μεγάλη εξοικονόμηση απορρυπαντικών, αλλά και για να έχετε πολύ ικανοποιημένους πελάτες, προτείνουμε να εμποτίσετε τον ιματισμό, τα καλύμματα και τα χαλιά τους στα προϊόντα νανοτεχνολογίας NANO4-FURNITURE και NANO4-TEXTILE, ώστε να μην λεκιάζουν και να χρειάζεται ελάχιστο ή καθόλου απορρυπαντικό για τον καθαρισμό τους. Αυτός ο εμποτισμός μπορεί να γίνεται με χρέωση του πελάτη σας ή και χωρίς χρέωση, αφού η εξοικονόμηση προϊόντων που θα έχετε θα είναι τόσο μεγάλη που το κόστος εφαρμογής των υλικών θα είναι αμελητέο. Τα υλικά αυτά διατηρούνται πάνω στα υφάσματα για 20 έως 40 πλυσίματα.
Μοιράσου το στα social media