Γραφεία Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Καινοτόμες & Οικολογικές Τεχνικές Προτάσεις

Ακολουθεί παρουσίαση των καινοτόμων τεχνικών λύσεων που προτείνει η Smart Technical Solutions στα γραφεία μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Προδιαγράφοντας τις πιο κάτω τεχνολογίες στα έργα τους τα τεχνικά γραφεία η/μ έργων διαφοροποιούνται θετικά από τις συνήθεις τάσεις της αγοράς και τις αντίστοιχες συμβατικές τεχνολογίες, προσφέροντας στους πελάτες τους πολλά και σημαντικά τεχνικά, οικονομικά και λειτουργικά οφέλη: οι μεν κατασκευαστές εξοικονομούν χρόνο και χρήματα στα έργα τους, οι δε ιδιοκτήτες και οι τελικοί χρήστες των έργων απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη κατά τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεών τους. Αυτά τα οφέλη παρουσιάζονται επιγραμματικά στο πιο κάτω κείμενο και αναλυτικότερα στις σελίδες στις οποίες αυτό παραπέμπει.

Μπορείτε, επίσης, να επισκεφθείτε και τη σελίδα που αφορά τα Γραφεία Μελετών Δομικών Έργων, αν θέλετε να αποκτήσετε μία πλήρη εικόνα όλων των τεχνικών λύσεων που προτείνει η Smart Technical Solutions συνολικά σε όλα τα μελετητικά γραφεία.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

 1. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΙΣ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
  Οι επικαθίσεις αλάτων, οξειδίων, μετάλλων, στερεών σωματιδίων, οργανικών και άλλων ουσιών γενικά σε εγκαταστάσεις όπου διακινείται νερό (άρδευση, ύδρευση, θέρμανση, ψύξη, παραγωγή ατμού κ.ά.) προκαλούν διάφορα προβλήματα όπως είναι η διάβρωση των μετάλλων, τα τρυπήματα και οι διαρροές, η σπατάλη ενέργειας, η ανεπαρκής εναλλαγή θερμότητας, η πτώση της πίεσης και η μείωση της ροής, η καταστροφή του εξοπλισμού (βάνες, αντλίες, κυκλοφορητές, εναλλάκτες θερμότητας κτλ.). Η Smart Technical Solutions προτείνει μία σειρά από καινοτόμες λύσεις για:
  – την αποτροπή του σχηματισμού επικαθίσεων σε καινούργιες εγκαταστάσεις
  (αυτό αφορά τα γραφεία μελετών και τους κατασκευαστές)
  – την απομάκρυνση επικαθίσεων σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις
  (αυτό αφορά τους χρήστες και τους συντηρητές)
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές λύσεις αυτής της κατηγορίας πατήστε εδώ.
  Στην ίδια ενότητα θα βρείτε και κάποια κείμενα που παρουσιάζουν τις αιτίες δημιουργίας και τις συνέπειες των επικαθίσεων σε υδραυλικές εγκαταστάσεις και δίκτυα.
 2. ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΧΗΜΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
  Στην ενότητα Οξείδωση (Εσωτερική – Εξωτερική) θα βρείτε μία πλήρη παρουσίαση του προβλήματος της οξείδωσης (αίτια και συνέπειες) στα εσωτερικά και στα εξωτερικά τοιχώματα των σωληνώσεων και γενικότερα του εξοπλισμού, καθώς επίσης και αρκετές λύσεις πρόληψης κατά της οξείδωσης (και αποκατάστασης οξειδωμένων επιφανειών, που αφορά τους τελικούς χρήστες).
  Στην ενότητα Ηλεκτρολυτική Διάβρωση θα βρείτε, αντίστοιχα, παρουσίαση του φαινομένου της διάβρωσης λόγω ηλεκτρόλυσης και των προβλημάτων που αυτό προξενεί, καθώς επίσης και τις προτεινόμενες λύσεις για την πρόληψή του.
 3. ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
  Για την προστασία των σωληνώσεων, αντλιών, βαλβίδων και γενικά ολόκληρης της εγκατάστασης από το υδραυλικό πλήγμα που συμβαίνει κατά την έναρξη ή τη διακοπή της ροής του νερού ή άλλων υγρών (π.χ. λυμάτων) προτείνουμε τη χρήση των κατάλληλων αντιπληγματικών εξαρτημάτων, που απορροφούν το πλήγμα στον αεροθάλαμό τους, μειώνοντας έτσι την ένταση του πλήγματος, ώστε να βρίσκεται σε κάθε περίπτωση κάτω από τα όρια που προβλέπει ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Έτσι, η εγκατάσταση δεν φθείρεται και δεν καταστρέφεται πρόωρα και δεν ακούγεται ο ενοχλητικός πολλές φορές θόρυβος του πλήγματος, ενώ παράλληλα αποφεύγονται ξαφνικές ζημιές, διαρροές και πλημμύρες.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΕΤΟΥ
  Σε έργα που περιλαμβάνουν υπαίθριο δίκτυο σωληνώσεων νερού, καυσίμων, υγρών τροφίμων και άλλων υγρών επιβάλλεται η πρόβλεψη από το μελετητή για την περίπτωση παγετού, ακόμα και για ακραία χαμηλές θερμοκρασίες, όσο και αν αυτές θεωρούνται απίθανες για τις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές των μεσογειακών χωρών. Οι αυτορυθμιζόμενες ταινίες θέρμανσης προσαρμόζονται κατά μήκος των σωληνώσεων και εξωτερικά των δεξαμενών, αντλιών, βαλβίδων κτλ. και εξασφαλίζουν αυτήν την απόλυτη προστασία, χάρη σε μία πολύ έξυπνη τεχνολογία που διαθέτουν, με την οποία η θερμογόνος δύναμή τους αυξάνεται αυτόματα όσο μειώνεται η θερμοκρασία! Έτσι, όση παγωνιά και να κάνει, το υγρό που περιέχεται στην εγκατάσταση αποκλείεται να παγώσει και με τη διαστολή του να προξενήσει ζημιές.
 5. ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
  Τα προβλήματα που προξενούν τα αιωρούμενα στερεά σωματίδια του νερού σε μία υδραυλική εγκατάσταση ή σε ένα δίκτυο ύδρευσης είναι πολύ περισσότερα από αυτά που θα σκεφτόταν κάποιος με μια πρώτη ματιά. Γι’ αυτό το λόγο ο μελετητής θα πρέπει να είναι πολύ σχολαστικός σε αυτό το ζήτημα, ώστε να προστεύσει ολόκληρο το έργο από σοβαρά μελλοντικά προβλήματα. Παραθέτουμε πιο κάτω τα βασικότερα είδη προβλημάτων που οφείλονται στην ανεπαρκή φίλτρανση του νερού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προβλήματα και τις λύσεις που προτείνει η Smart Technical Solutions δείτε τη σελίδα Φίλτρα Κεντρικής Παροχής Νερού.
  – Τα στερεά σωματίδια συσσωρεύονται σε διάφορα σημεία και τα φράσσουν.
  – Διάφορα εξαρτήματα καταστρέφονται εξαιτίας της “αμμοβολής” που υφίστανται από τα σωματίδια.
  – Η ροή μειώνεται, όσο αυξάνεται το πάχος της επικάθισης από τη συσσώρευση των σωματιδίων.
  – Η εναλλαγή θερμότητας μειώνεται σταδιακά εξαιτίας της επικάθισης. Έτσι, σπαταλιέται ενέργεια.
  – Τα διαβρωτικά φαινόμενα ηλεκτρόλυσης ενισχύονται εξαιτίας της αγωγιμότητας που αυξάνεται με την παρουσία αιωρούμενων σωματιδίων.
  – Στην τελική χρήση του το νερό, όταν δηλαδή βγει έξω από την εγκατάσταση, προξενεί διάφορα προβλήματα εξαιτίας των σωματιδίων που περιέχει.
  – Διάφορα άλλα προβλήματα, που οφείλονται στις ιδιαιτερότητες της κάθε εφαρμογής.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προβλήματα και τις λύσεις που προτείνει η Smart Technical Solutions δείτε τη σελίδα Φίλτρα Κεντρικής Παροχής Νερού.
  Ειδικότερα, ο φυγοκεντρικός διαχωριστής σωματιδίων (υδροκυκλωνικό φίλτρο) τείνει να αντικαταστήσει στις περισσότερες εφαρμογές όλα τα άλλα φίλτρα κεντρικής παροχής, επειδή έχει αρκετά τεχνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα λόγω της ιδιαίτερης αρχής λειτουργίας του.
 6. ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
  Απαραίτητα για κατοικίες και χώρους μαζικής εστίασης, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και άλλα κτίρια δημόσιας χρήσης. Συνιστούμε να προβλέπονται ήδη από τη μελέτη, ώστε να μη χρειάζεται αργότερα μετατροπή στην εγκατάσταση για να τοποθετηθούν. Για πληροφορίες πατήστε εδώ.
 7. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ
  Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς κάθε έργο έχει διαφορετικές απαιτήσεις, συνεπώς και οι λύσεις που προτείνουμε ποικίλλουν ανάλογα με τις απαιτήσεις. Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής:
  Απολύμανση, οξυγόνωση, αλγοκτονία νερού αποθηκευμένου σε δεξαμενή ύδρευσης
  Για τη μείωση ή ακόμα και κατάργηση της χλωρίωσης προτείνουμε τα OXONE PS16 και POLYDEX.
  Προστασία από τη λεγεωνέλλα και άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς
  Η ελληνική αξιόπιστη λύση λέγεται LEGIONCARE και υπερτερεί έναντι όλων των αντίστοιχων εισαγόμενων συστημάτων.
  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
  Μία οικονομική και εξαιρετικά αποτελεσματική λύση για το πρόβλημα της λεγεωνέλλας, με πολύ χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης, παρουσιάζεται σε αυτή τη σελίδα. Προτείνουμε να τη μελετήσετε και στη συνέχεια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να εξετάσουμε μαζί ποια είναι η ιδανική λύση για τις δικές σας εγκαταστάσεις.
  Άλλα προβλήματα απολύμανσης νερού και οι λύσεις τους
  Δείτε στην ενότητα Απολύμανση Νερού μία πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση. Επειδή, όμως, το θέμα είναι ιδιαίτερα σύνθετο, επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας συμβουλέψουμε σχετικά με το ποια είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής.
 8. ΠΙΣΙΝΕΣ, ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ, ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ
  Τόσο για την επεξεργασία νερού όσο και για άλλα θέματα που αφορούν την κατασκευή τέτοιων εγκαταστάσεων, η Smart Technical Solutions έχει να σας προτείνει πολλές καινοτόμες λύσεις που πλεονεκτούν κατά πολύ έναντι των αντίστοιχων συμβατικών.
  Επίσης, μπορείτε να δείτε τη σελίδα Φυσικές και Τεχνητές Λίμνες, όπου παρουσιάζονται διάφορες λύσεις που αφορούν τέτοιου είδους έργα.
 9. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ
  Για αποσκληρυντές, αφαλατωτές, απιονιστές, φίλτρα αποσιδήρωσης & απομαγγανίωσης, αρσενικού & αντιμονίου και απομάκρυνση βαρέων μετάλλων και άλλων τοξικών ουσιών, δείτε την ενότητα Αφαίρεση Αλάτων & Μετάλλων. Αν δεν καλυφθείτε από τις καταχωρίσεις αυτής της ενότητας για τις ειδικές ανάγκες ενός έργου σας, επικοινωνήστε μαζί μας.
 10. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ
  Εξοπλισμός για όλων των ειδών της ανάγκες διαχωρισμού του νερού από λίπη, έλαια και άλλα υγρά και για την ανάκτηση του νερού ή των διαχωριζόμενων υγρών για επαναχρησιμοποίηση, με εφαρμογές σε ξενοδοχεία, βιομηχανίες, μονάδες βιολογικού καθαρισμού κ.ά. Για πληροφορίες πατήστε εδώ. Σε περίπτωση που δεν θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το έργο που μελετάτε, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε άλλες λύσεις που δεν είναι αναρτημένες ακόμα στο δικτυακό τόπο μας.
 11. ΦΙΛΤΡΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  Στη σελίδα HEIFI-TOP & FERROCLEAN, κορυφαία προστασία στη θέρμανση-ψύξη παρουσιάζονται δύο γερμανικά φίλτρα, που αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες. Τα φίλτρα αυτά απομακρύνουν από το κύκλωμα:

  – τη λάσπη (μούργα), που αποτελείται από οξείδια μετάλλων, άμμο, χώμα, τρίμμματα από υλικά στεγάνωσης και η οποία προξενεί φθορές και μείωση της απόδοσης του συστήματος,
  – τον αέρα (οξυγόνο, άζωτο και άλλα αέρια), που προξενεί οξειδώσεις, φθορές λόγω υπερβολικής πίεσης, μείωση της μετάδοσης θερμότητας και άλλα προβλήματα.
 12. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
  Οι βαφές αυτές προσφέρουν επιπλέον θερμομόνωση και πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις θέρμανσης (σωληνώσεις, boilers, λέβητες), καθώς αντανακλούν την υπέρυθρη ακτινοβολία, η οποία δεν συλλαμβάνεται από τα κοινά ογκώδη και αφρώδη θερμομονωτικά υλικά, και την επιστρέφουν μέσα στον εξοπλισμό, δηλαδή στο νερό. Επίσης, οι ίδιες βαφές μπορούν να εφαρμοστούν σε υπαίθρια δίκτυα σωληνώσεων και σε υπέργειες δεξαμενές ή σε δεξαμενές οροφής κτιρίων, για την ανάκλαση της υπέρυθρης ακτινοβολίας του ήλιου, ώστε να παραμένει το νερό δροσερό και να μην αναπτύσσονται σε αυτό άλγη και μικροοργανισμοί, όπως για παράδειγμα το βακτήριο της λεγεωνέλλας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις βαφές, οι οποίες παρεμπιπτόντως αναφέρουμε ότι εφαρμόζονται και σε τοιχοποιίες και σε ταράτσες κτιρίων για οικονομία στη θέρμανση και στην ψύξη του κτιρίου, θα βρείτε εδώ.
 13. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  Δείτε τις σελίδες:
  ROTOSEPTIC, Αυτόνομες Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού
  Ελληνική τεχνολογία από βιομηχανία κάθετης παραγωγής σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
  Ριζοτεχνική Μέθοδος Βιολογικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων
  Γερμανική τεχνολογία που εφαρμόζεται από Έλληνες επιστημονικούς συνεργάτες.
  Τριτοβάθμιος Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων και Ανάκτηση Νερού για Άρδευση / Πότισμα
  Καινοτόμες προτάσεις που βασίζονται σε ελληνική και σε εισαγόμενη τεχνολογία.
  Ολοκληρωμένες Μονάδες & Εξαρτήματα Βιολογικού Καθαρισμού για αστικά και για βιομηχανικά απόβλητα
  Ζητήστε μας πληροφορίες για τον εξοπλισμό που προτείνουμε να συμπεριλάβετε στη μελέτη σας.
  Ανάκτηση Νερού μετά από Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων σε Πλυντήρια Οχημάτων, Ταπήτων, Ιματισμού κ.ά. ειδών
  Σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία Kärcher που έχει εξειδικευθεί σε αυτόν τον τομέα.
  Πυραμίδες βιολογικής επεξεργασίας νερού & υγρών αποβλήτων και κατακόρυφης αγροτικής καλλιέργειας
  Εντυπωσιακή τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί σε πανεπιστήμιο της Ρουμανίας και εφαρμόζεται στην Ελλάδα με τη βοήθεια επιστημονικών συνεργατών της Smart Technical Solutions.
 14. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ & ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ
  Ελληνικού σχεδιασμού και κατασκευής μεταλλικές δεξαμενές, πολύ πιο οικονομική, αξιόπιστη και ευέλικτη λύση από τις δεξαμενές σκυροδέματος, κατάλληλες και για τρόφιμα. Για πληροφορίες πατήστε εδώ.
 15. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ / ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕΡΑ
  Διατάξεις που λειτουργούν με υπεριώδη ακτινοβολία και έχουν πολλές εφαρμογές σε χώρους παραγωγής και συσκευαστήρια τροφίμων, αεραγωγούς κλιματισμού κτιρίων, χειρουργικές μονάδες, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, αίθουσες αναμονής ιατρείων κ.ά. Υπάρχει μεγάλη ευελιξία για την κατασκευή εξοπλισμού ειδικά για τις ανάγκες του κάθε έργου. Δείτε τη σελίδα Απολύμανση – Αποστείρωση Αέρα.
 16. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  Η Smart Technical Solutions διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία καινοτόμων προτάσεων στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Για πληροφορίες δείτε την ενότητα Περιβάλλον & Ενέργεια.
  Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από αυτές τις τεχνολογίες:
  Σύστημα Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας STS
  SavaControl, Εξοικονομητές ενέργειας για ηλεκτρικούς κινητήρες
  Σύστημα Φυσικού Ηλιακού Φωτισμού για ολοσχερή κατάργηση του ηλεκτροφωτισμού
  Watt-Miser, Εξοικονομητές ηλεκτρικής ενέργειας για λαμπτήρες
  CALORDOM, λέβητες και σόμπες βιομάζας για πολύ οικονομική θέρμανση
  LEXIN Comfort Heating, Σύστημα Θέρμανσης με Υπέρυθρη Θερμότητα
  Τεχνολογία Merus, εξάλειψη επικαθίσεων και εξοικονόμηση ενέργειας
  STOPCOR, τεχνολογία καθοδικής προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας στα κυκλώματα θέρμανσης
  HEIFI-TOP & FERROCLEAN, μαγνητικά φίλτρα & εξαερωτές που εξοικονομούν ενέργεια σε κυκλώματα θέρμανσης
  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
 17. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
  Μία καινοτόμος τεχνολογία με πολλά πλεονεκτήματα, εγκεκριμένη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: UNIMARSAFE, σύστημα πυρόσβεσης με αεροζόλ
  Δείτε, επίσης, τη σελίδα Προληπτική Συντήρηση Δικτύων Πυρόσβεσης, που θίγει ένα θέμα που σπάνια λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στα έργα εξαρχής, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν στα δίκτυα πυρόσβεσης φθορές και ζημιές που με πολύ μικρό κόστος θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.
 18. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  Μηχανήματα, μονάδες ελέγχου ποιότητας online, αυτοματισμοί για γραμμές παραγωγής και άλλα θέματα θα βρείτε στη σελίδα Εξοπλισμός για Γραμμές Παραγωγής.
 19. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ
  Στη σελίδα Συστήματα Προστασίας Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού θα βρείτε μία σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την προστασία του εξοπλισμού από ζημιές.
  Ανάμεσά τους θα βρείτε και το ελληνικής τεχνολογίας Blitz Surge Protectors (BSP), σύστημα προστασίας ηλεκτρολογικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το οποίο συμπληρώνει τα κενά που αφήνουν οι ευρέως γνωστές μέθοδοι προστασίας, ώστε να έχουμε μία ολοκληρωμένη προστασία.
 20. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΩΚΤΙΚΑ
  Επίσης, συνιστούμε σε όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα να υπάρχει εξαρχής πρόβλεψη για την προστασία από το γνωστό πρόβλημα των τρωκτικών (ποντίκια, αρουραίοι κ.ά.) που κατατρώγουν τις καλωδιώσεις και άλλα εξαρτήματα προξενώντας βραχυκυκλώματα και άλλες ζημιές, που συχνά έχουν πολύ μεγάλο κόστος τόσο για την αποκατάστασή τους όσο και εξαιτίας του downtime που προξενούν, αν πρόκειται για μονάδα παραγωγής. Επιπλέον, καταστρέφουν αποθηκευμένα εμπορεύματα (υφάσματα, τρόφιμα, πλαστικά και άλλα) και αποτελούν μία μόνιμη απειλή για την υγιεινή των ενοίκων ή των εργαζομένων, ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης. Η λύση που προτείνει η Smart Technical Solutions για αυτό το πρόβλημα είναι η βιομηχανικού τύπου συσκευή απώθησης τρωκτικών ELECTRIC CAT, που είναι με διαφορά η πιο αξιόπιστη (και η πιο ακριβή) από όλες τις αντίστοιχες συσκευές που κυκλοφορούν στην αγορά. Εφαρμόζεται συμπληρωματικά και ανεξάρτητα από τα όποια προγράμματα μυοκτονίας που μπορεί να εφαρμόζονται παράλληλα. Ένα παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής είναι η βιομηχανία φυσικών καλλυντικών και φαρμάκων ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ A.E. που εγκατέστησε τέσσερις συσκευές ELECTRIC CAT πριν ακόμα αρχίσει να λειτουργεί η νέα μονάδα παραγωγής της στα Οινόφυτα Βοιωτίας.
 21. ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
  Τόσο για την πρωτογενή παραγωγή όσο και για τη δευτερογενή μεταποίηση, η Smart Technical Solutions διαθέτει μία πλούσια συλλογή από καινοτόμες τεχνικές λύσεις, τις οποίες θα βρείτε συγκεντρωμένες στις σελίδες Κτηνοτροφία, Πτηνοτροφία και Γεωργία, Ανθοκομία, Δενδροκομία, Ιχθυοτροφεία.
  Επικοινωνήστε μαζί μας, για να εξετάσουμε μαζί τις ανάγκες που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες της μονάδας που μελετάτε.
  Ειδικότερα, για τα πλυντήρια και συσκευαστήρια γεωργικών προϊόντων η ελληνική τεχνολογία AGROCARE εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συσκευασμένου προϊόντος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Στην ενότητα Πελάτες & Εφαρμογές θα βρείτε πολλά παραδείγματα εφαρμογών των τεχνολογιών που αναφεραμε πιο πάνω. Ειδικότεραμ στην ενότητα Κλάδοι Αγοράς αναφέρονται για κάθε διαφορετικό κλάδο οι τεχνικές λύσεις που τον αφορούν. Αν σας ενδιαφέρει να μελετήσετε ένα έργο για κάποιο συγκεκεριμένο κλάδο αγοράς και δεν βρείτε σε αυτήν την ενότητα κάποια σχετική παρουσίαση, επικοινωνήστε μαζί μας, για να αναρτήσουμε μέσα σε 48 ώρες το κείμενο που θα σας υποδείξει τις τεχνικές λύσεις που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Για τις μελετητικές εταιρείες που ασχολούνται με έργα του εξωτερικού έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκείνες οι τεχνικές λύσεις της Smart Technical Solutions που έχουν αξιολογηθεί ως “εξαγώγιμες”. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα Εξαγωγές Ελληνικών Καινοτόμων Τεχνολογιών, καθώς επίσης και τον αγγλικό δικτυακό τόπο της εταιρείας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
Μία εικόνα σχετικά με το κόστος του εξοπλισμού που θα προδιαγράψετε στα έργα σας μπορείτε να έχετε αν επισκεφθείτε την ενότητα Τιμοκατάλογοι & Έκτακτες Προσφορές. Όμως, για μεγαλύτερη ακρίβεια στον προϋπολογισμό του κόστους και για την αποφυγή λαθών, προτιμήστε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας στείλουμε μία γραπτή εκτίμηση κόστους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω θέματα ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά έργα που έχετε αναλάβει να μελετήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

____________________________________________________

Σημείωση:
Επειδή αυτός ο δικτυακός τόπος ενημερώνεται καθημερινά με νέα τεχνικά θέματα και προστίθενται σε αυτόν συνεχώς νέες καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές προτάσεις, είναι πολύ πιθανό η ενημέρωση που υπάρχει στο πιο πάνω κείμενο να μην είναι πλήρης. Γι’ αυτό το λόγο, για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας συνιστούμε να αναζητήσετε και άλλες ενδιαφέρουσες τεχνικές προτάσεις μέσα στις ενότητες προϊόντων & υπηρεσιών στις οποίες βρεθήκατε καθώς κάνατε κλικ στους διάφορους συνδέσμους (links) του πιο πάνω κειμένου. Είναι πολύ πιθανό να βρείτε εκεί κάποια πρόσφατα αναρτημένα θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο αγοράς αλλά δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί στο πιο πάνω κείμενο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα Νέα Θέματα καταχωρίσεις σχετικές με τον κλάδο αγοράς σας, οι οποίες είναι πιθανό να έχουν γίνει μετά το Δεκέμβριο του 2012, που είναι ο μήνας της τελευταίας ενημέρωσης της παρούσας σελίδας.

 

Μοιράσου το στα social media