Γραφεία Μελετών Δομικών Έργων

Ακολουθεί παρουσίαση των καινοτόμων τεχνικών λύσεων που προτείνει η Smart Technical Solutions στα γραφεία μελετών δομικών έργων. Προδιαγράφοντας τις πιο κάτω τεχνολογίες στα έργα τους τα τεχνικά γραφεία δομικών έργων διαφοροποιούνται θετικά από τις συνήθεις τάσεις της αγοράς και τις αντίστοιχες συμβατικές τεχνολογίες, προσφέροντας στους πελάτες τους πολλά και σημαντικά τεχνικά, οικονομικά και λειτουργικά οφέλη: οι μεν κατασκευαστές εξοικονομούν χρόνο και χρήματα στα έργα τους, οι δε ιδιοκτήτες και οι τελικοί χρήστες των έργων απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη κατά τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεών τους. Αυτά τα οφέλη παρουσιάζονται επιγραμματικά στο πιο κάτω κείμενο και αναλυτικότερα στις σελίδες στις οποίες αυτό παραπέμπει.

Μπορείτε, επίσης, να επισκεφθείτε και τη σελίδα που αφορά τα Γραφεία Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, αν θέλετε να αποκτήσετε μία πλήρη εικόνα όλων των τεχνικών λύσεων που προτείνει η Smart Technical Solutions συνολικά σε όλα τα μελετητικά γραφεία.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

 1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
  Τα υλικά PICKLING FLUID και PASSIVATING FLUID επιτυγχάνουν πλήρη αποξείδωση επιφανειών ανοξείδωτων, μπρούτζινων και αλουμινίου, θεραπεύοντας σε βάθος το φαινόμενο του pitting και παθητικοποιώντας την επιφάνεια, ώστε να αποτρέπεται η εκ νέου οξείδωσή της για αρκετά χρόνια. Επίσης, είναι ιδανικά για την απομάκρυνση του τσιμέντου στα σημεία όπου έχει στάξει πάνω σε αλουμίνιο. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο σε κάθε κατασκευή να υπάρχει προδιαγραφή πριν από την παράδοση του έργου να γίνεται καθαρισμός και παθητικοποίηση όλων των επιφανειών ανοξείδωτων, μπρούτζινων και αλουμινίου με αυτά τα δύο υλικά.
  Επίσης, όλες οι μεταλλικές κατασκευές, αλλά και ο μεταλλικός οπλισμός του σκυροδέματος, είναι σημαντικό να προστατεύονται από τη διάβρωση λόγω ηλεκτρόλυσης ή χημικής οξείδωσης με χρήση μίας αξιόπιστης, απλής στην εφαρμογή και στη χρήση της και οικονομικής μεθόδου καθοδικής προστασίας. Δείτε σχετικά τις σελίδες:
  Καθοδική (Αντιδιαβρωτική) Προστασία Μεταλλικών Κατασκευών
  Καθοδική Προστασία Χαλύβδινου Οπλισμού Σκυροδέματος
  Καθοδική (Αντιδιαβρωτική) Προστασία Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
  Μία συνολική παρουσίαση των κυριότερων εφαρμογών αυτής της ελληνικής τεχνολογίας θα βρείτε στη σελίδα:
  STOPCOR, Μεγάλη Ποικιλία Εφαρμογών για την Προστασία από τη Διάβρωση
  Τέλος, ειδικότερα όσο αφορά την αντιδιαβρωτική προστασία του μεταλλικού οπλισμού προτείνουμε τη χρήση του πρόσμικτου υλικού Penetron Admix, το οποίο έχει τη μοναδική ιδιότητα να επιτυγχάνει από κατασκευής απόλυτη αδιαβροχοποίηση του σκυροδέματος με τη μέθοδο της ανάπτυξης στεγανών κρυστάλλων πυριτίου μέσα στους πόρους και τα τριχοειδή της κατασκευής.
 2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΓΟ
  Στη σελίδα Ice Free, Αυτορυθμιζόμενες ταινίες θέρμανσης θα βρείτε μία αξιόπιστη γερμανική τεχνολογία που προστατεύει τις στέγες των κτιρίων, τις υδορροές, τις μεταλλικές κατασκευές, τις εξωτερικές σωληνώσεις, τις ράμπες, τις κεραίες, τους εξωτερικούς τοίχους και γενικά όλη την κατασκευή από το χιόνι και τον πάγο, ενώ ταυτόχρονα προλαμβάνει ατυχήματα από μεγάλες μάζες χιονιού ή παγοκρυστάλλους που μπορεί να πέσουν από τη στέγη και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Και αυτή η τεχνολογία πρόληψης είναι σημαντικό να προδιαγράφεται σε κάθε κατασκευή, ειδικά σε περιοχές που το χιόνι και ο παγετός είναι κανόνας για κάθε χειμώνα. Περισσότερες πληροφορίες στα Αγγλικά πάνω σε αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Frost protection all around the building.
 3. ΜΟΝΩΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  Η Smart Technical Solutions έχει εξειδικευθεί εδώ και αρκετά χρόνια στον τομέα της υγρομόνωσης και της στεγάνωσης των κατασκευών κάθε είδους. Είναι υπέρμαχος των μεθόδων εμποτισμού, επειδή έχει διαπιστώσει στην πράξη ότι όλες οι επικαλυπτικές μέθοδοι στεγανοποίησης υστερούν ως προς την αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια ζωής.
  Η εταιρεία προτείνει δύο κυρίως τεχνολογίες εμποτισμού:
  WINWET, Ακρυλικά Μονωτικά Υλικά Εμποτισμού για κάθε είδους επιφάνειες
  PENETRON, Σύστημα Στεγανοποίησης Σκυροδέματος
  οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται άριστα, καλύπτοντας έτσι όλες τις ανάγκες στεγανοποίησης των κατασκευών, σε συνδυασμό με μερικά ακόμα τσιμεντοειδή υλικά.
  Τα υλικά εμποτισμού έχουν επίσης την ιδιότητα να προστατεύουν τις επιφάνειες από ρύπους κάθε είδους, παγοπληξία, οξέα και άλλες διαβρωτικές χημικές ουσίες, καθώς επίσης και να αυξάνουν τις μηχανικές αντοχές τους. Τέλος, δίνουν στις επιφάνειες όμορφο φινίρισμα, που μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις αισθητικές απαιτήσεις της κάθε κατασκευής.
  Ειδικότερα, στην ενότητα για τα τα ελληνικήες τεχνολογίας υλικά WINWET που διαθέτει η εταιρεία κατ’ αποκλειστικότητα, θα βρείτε τις εξής ενότητες εφαρμογών:

  Τα προϊόντα WINWET έχουν ταξινομηθεί στις εξής κατηγορίες:

 4. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΙ
  Δείτε την ενότητα Πράσινες Στέγες (φυτεμένο δώμα ή ταρατσόκηπος) όπου περιγράφεται αναλυτικά η τεχνική πρόταση της εταιρείας ΕΣΧΑ σχετικά με τις προδιαγραφές της στεγανοποίησης και της όλης κατασκευής φυτεμένων δωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
 5. ΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
  Αυτό το ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα αντιμετωπίζεται από τη Smart Technical Solutions με τους εξής τρόπους:

  Στις πιο πάνω ενότητες εμπεριέχονται αρκετές σημαντικές καινοτομίες, τις οποίες μπορείτε είτε να τις εντοπίσετε μελετώντας τα σχετικά κείμενα είτε να μας ζητήσετε να σας τις επισημάνουμε με προφορική ή γραπτή επικοινωνία. Χάρη σε αυτές τις καινοτομίες τα κόστη πέφτουν σημαντικά, ενώ η αποτελεσματικότητα και η διάρκεια ζωής των εργων θερμομόνωσης αυξάνονται, χωρίς να απαιτείται μεγάλη κάλυψη του διαθέσιμου χώρου εξωτερικά ή εσωτερικά του κτιρίου.

 6. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  Στις ενότητες:
  Μεταλλικά Κτίρια & Μεταλλικά Σπίτια, Τεχνολογία Light Steel Frame
  Μεταλλικές & Σύμμικτες Κατασκευές
  θα βρείτε πολλές πληροφορίες πάνω σε αυτά τα θέματα, που θα σας βοηθήσουν να λάβετε υπόψη σας μερικούς σημαντικούς παράγοντες που αφορούν τις προδιαγραφές μεταλλικών κατασκευών για τα έργα που μελετάτε.
  Επίσης, τονίζουμε και πάλι στο πολύ σημαντικό ζήτημα της Καθοδικής (Αντιδιαβρωτικής) Προστασίας Μεταλλικών Κατασκευών στο οποίο συνήθως δεν δίνεται η απαιτούμενη σημασία, με αποτέλεσμα οι κατασκευές αυτές να αντιμετωπίζουν σύντομα σοβαρά προβλήματα διάβρωσης και να απειλούνται με πρόωρη αντικατάσταση, με όποιο κόστος συνεπάγεται μια τέτοια διαδικασία.
 7. ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
  Δείτε την ενότητα Δάπεδα & Προστασία Επιφανειών, στην οποία παρουσιάζονται επίσης κάποιες σημαντικές καινοτόμες τεχνικές προτάσεις, που μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα κόστη κατασκευής και συντήρησης των κατασκευών, με ταυτόχρονη συμμόρφωση προς τις ειδικές απαιτήσεις που μπορεί να υπάρχουν σε κάθε έργο (αντιολισθητικότητα, καταλληλότητα για χώρους με προδιαγραφές HACCP και άλλες). Αυτές τις καινοτομίες μπορείτε είτε να τις εντοπίσετε μελετώντας τα σχετικά κείμενα είτε να μας ζητήσετε να σας τις επισημάνουμε με προφορική ή γραπτή επικοινωνία.
 8. ΕΔΑΦΟΚΟΝΙΑΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΥΣ ΔΟΝΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΝΔΑΚΩΝ
  Στη σελίδα WBM Weimarer Boden-Mörtel, εδαφοκονίαμα που καταργεί τους δονητές θα βρείτε μία πολύ απλή και έξυπνη πρόταση από μία γερμανική εταιρεία, χάρη στην οποία εξασφαλίζεται με πολύ χαμηλό κόστος ότι δεν θα δημιουργούνται καθιζήσεις κατά μήκος των χανδάκων που ανοίχτηκαν για να γίνουν κάποια έργα και στη συνέχεια καλύφθηκαν ξανά πριν παραδοθούν για χρήση. Προτείνουμε σε κάθε έργο που περιλαμβάνει άνοιγμα και πλήρωση χάνδακα να προδιαγράφεται αυτή η νέα μέθοδος.
 9. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
  Δείτε στην ενότητα Αρχιτεκτονική Τοπίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου μία σειρά από δραστηριότητες της Smart Technical Solutions που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν τον τομέα, που είναι πολύ σημαντικός, αφού από αυτόν εξαρτάται η πρώτη θετική ή αρνητική εντύπωση για κάθε έργο. Οι ειδικοί της εταιρείας είναι στη διάθεση κάθε μελετητή για να μοιραστούν μαζί του αφιλοκερδώς την εμπειρία που έχουν συλλέξει εδώ και αρκετές δεκαετίες από πολλά μεγάλα έργα, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αρκετά από τα γνωστά Ολυμπιακά έργα που έγιναν πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.
 10. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  Στην ενότητα Εξοικονόμηση Ενέργειας παρουσιάζονται διάφορες μέθοδοι για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και άλλες κατασκευές. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν κυρίως τους μελετητές ηλεκτρομηχανολογικών έργων, όμως κάνουμε και εδώ αναφορά σε αυτόν τον τομέα, επειδή είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην εποχή μας. Το ίδιο ισχύει και για την ενότητα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Στην ενότητα Πελάτες & Εφαρμογές θα βρείτε πολλά παραδείγματα εφαρμογών των τεχνολογιών που αναφεραμε πιο πάνω. Ειδικότεραμ στην ενότητα Κλάδοι Αγοράς αναφέρονται για κάθε διαφορετικό κλάδο οι τεχνικές λύσεις που τον αφορούν. Αν σας ενδιαφέρει να μελετήσετε ένα έργο για κάποιο συγκεκεριμένο κλάδο αγοράς και δεν βρείτε σε αυτήν την ενότητα κάποια σχετική παρουσίαση, επικοινωνήστε μαζί μας, για να αναρτήσουμε μέσα σε 48 ώρες το κείμενο που θα σας υποδείξει τις τεχνικές λύσεις που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Για τις μελετητικές εταιρείες που ασχολούνται με έργα του εξωτερικού έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκείνες οι τεχνικές λύσεις της Smart Technical Solutions που έχουν αξιολογηθεί ως “εξαγώγιμες”. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα Εξαγωγές Ελληνικών Καινοτόμων Τεχνολογιών, καθώς επίσης και τον αγγλικό δικτυακό τόπο της εταιρείας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
Μία εικόνα σχετικά με το κόστος του εξοπλισμού που θα προδιαγράψετε στα έργα σας μπορείτε να έχετε αν επισκεφθείτε την ενότητα Τιμοκατάλογοι & Έκτακτες Προσφορές. Όμως, για μεγαλύτερη ακρίβεια στον προϋπολογισμό του κόστους και για την αποφυγή λαθών, προτιμήστε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας στείλουμε μία γραπτή εκτίμηση κόστους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω θέματα ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά έργα που έχετε αναλάβει να μελετήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

____________________________________________________

Σημείωση:
Επειδή αυτός ο δικτυακός τόπος ενημερώνεται καθημερινά με νέα τεχνικά θέματα και προστίθενται σε αυτόν συνεχώς νέες καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές προτάσεις, είναι πολύ πιθανό η ενημέρωση που υπάρχει στο πιο πάνω κείμενο να μην είναι πλήρης. Γι’ αυτό το λόγο, για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας συνιστούμε να αναζητήσετε και άλλες ενδιαφέρουσες τεχνικές προτάσεις μέσα στις ενότητες προϊόντων & υπηρεσιών στις οποίες βρεθήκατε καθώς κάνατε κλικ στους διάφορους συνδέσμους (links) του πιο πάνω κειμένου. Είναι πολύ πιθανό να βρείτε εκεί κάποια πρόσφατα αναρτημένα θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο αγοράς αλλά δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί στο πιο πάνω κείμενο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα Νέα Θέματα καταχωρίσεις σχετικές με τον κλάδο αγοράς σας, οι οποίες είναι πιθανό να έχουν γίνει μετά το Νοέμβριο του 2012, που είναι ο μήνας της τελευταίας ενημέρωσης της παρούσας σελίδας.

 

Μοιράσου το στα social media