Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας

Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας

Καινοτόμες και Οικολογικές Τεχνικές Προτάσεις

Τεχνολογίες που βρίσκουν εφαρμογή σε εγκαταστάσεις εταιρειών κινητής τηλεφωνίας
και προσφέρουν μεγάλες ευκολίες, οικονομία και ποιότητα υπηρεσιών.

Στη σελίδα Facility Management (Τεχνική Διαχείριση Εγκαταστάσεων) θα βρείτε αναλυτική παρουσίαση για τις εγκαταστάσεις (κτίρια, κεραίες, ηλεκτρομηχανολογικά) των εταιριών κινητής τηλεφωνίας.