Ψύξη – Θέρμανση – Κλιματισμός

Καινοτόμες & Οικολογικές Τεχνικές Προτάσεις

Ακολουθεί παρουσίαση των καινοτόμων τεχνικών λύσεων που προτείνει η Smart Technical Solutions στις εταιρείες που αναλαμβάνουν έργα κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – κλιματισμού και κάνουν εμπορία του σχετικού εξοπλισμού και αναλωσίμων. Κάνοντας χρήση των πιο κάτω τεχνολογιών οι εταιρείες αυτές εξοικονομούν χρόνο και χρήματα τόσο στα έργα τους όσο και στη μετέπειτα συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων που κατασκευάζουν, ενώ παράλληλα προσφέρουν σημαντικά τεχνικά και οικονομικά οφέλη στους πελάτες τους, χάρη στα οποία διαφοροποιούνται από τις άλλες εταιρείες του κλάδου τους.

Η πιο κάτω παρουσίαση ενδιαφέρει εξίσου και τους συντηρητές καυστήρων και τους υδραυλικούς, καθώς επίσης και τους μελετητές και εργολάβους μηχανολόγους μηχανικούς.

 1. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΙΣ
  Οι επικαθίσεις αλάτων, οξειδίων, μετάλλων, στερεών σωματιδίων, οργανικών και άλλων ουσιών σε κυκλώματα ψύξης και θέρμανσης προξενεί διάφορα προβλήματα όπως είναι η διάβρωση των μετάλλων, τα τρυπήματα και οι διαρροές, η σπατάλη ενέργειας, η ελλιπής θέρμανση ή ψύξη των χώρων του κτιρίου, η καταστροφή του εξοπλισμού (βάνες, αντλίες, κυκλοφορητές, εναλλάκτες θερμότητας κτλ.). Η Smart Technical Solutions προτείνει μία σειρά από καινοτόμες λύσεις για:
  – την αποτροπή της δημιουργίας επικαθίσεων σε καινούργιες εγκαταστάσεις
  – την απομάκρυνση επικαθίσεων σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές λύσεις αυτής της κατηγορίας πατήστε εδώ.
 2. ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΧΗΜΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ
  Στην ενότητα Οξείδωση (Εσωτερική – Εξωτερική) θα βρείτε μία πλήρη παρουσίαση του προβλήματος της οξείδωσης (αίτια και συνέπειες) στα εσωτερικά και στα εξωτερικά τοιχώματα των σωληνώσεων και γενικότερα του εξοπλισμού, καθώς επίσης και αρκετές λύσεις πρόληψης κατά της οξείδωσης και αποκατάστασης οξειδωμένων επιφανειών.
  Στην ενότητα Ηλεκτρολυτική Διάβρωση θα βρείτε, αντίστοιχα, παρουσίαση του φαινομένου της διάβρωσης λόγω ηλεκτρόλυσης και τις προτεινόμενες λύσεις για την πρόληψή του.
 3. ΦΙΛΤΡΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ
  Στη σελίδα HEIFI-TOP & FERROCLEAN, κορυφαία προστασία στη θέρμανση-ψύξη θα βρείτε αυτά τα δύο γερμανικά φίλτρα, που είναι ειδικά κατασκευασμένα για κυκλώματα ψύξης και θέρμανσης, ώστε να αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες. Τα φίλτρα αυτά απομακρύνουν:
  • τη λάσπη (μούργα), που αποτελείται από οξείδια μετάλλων, άμμο, χώμα, τρίμμματα από υλικά στεγάνωσης και η οποία προκαλεί φθορές και μείωση της απόδοσης του συστήματος.
  • τον αέρα (το οξυγόνο, το άζωτο και άλλα αέρια), που προκαλεί οξειδώσεις, φθορές λόγω υπερβολικής πίεσης, μείωση της μετάδοσης θερμότητας και άλλα προβλήματα.
 4. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
  Προσφέρουν πρόσθετη θερμομόνωση και εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις θέρμανσης (σωληνώσεις, boilers, λέβητες), καθώς ανακλούν την υπέρυθρη ακτινοβολία, η οποία δεν συλλαμβάνεται από τα κοινά θερμομονωτικά υλικά, και την επιστρέφουν μέσα στον εξοπλισμό, δηλαδή στο νερό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις βαφές, που εφαρμόζονται και σε τοιχοποιίες και ταράτσες κτιρίων, θα βρείτε εδώ.
 5. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ
  Για να δείτε συγκεντρωμένες τις κυριότερες από τις μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας που προτείνει η Smart Technical Solutions, πατήστε εδώ.
 6. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
  Επειδή συνήθως οι ιδιοκτήτες των κτιρίων ρωτούν τις εταιρείες που αναλαμβάνουν έργα κλιματισμού τι έχουν να προτείνουν και για την ενεργειακή θωράκιση του κτιρίου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, δείτε και την ενότητα Μόνωση Θερμότητας, όπου αναφέρονται όλες σχεδόν οι συμβατικές και καινοτόμες τεχνολογίες για την αποτελεσματική θερμομόνωση των κτιρίων.
 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕΡΑ
  Για την εξάλειψη του συνδρόμου του άρρωστου κτιρίου αλλά και για την πρόληψη κατά της μετάδοσης ασθενειών (από απλές ιώσεις μέχρι θανατηφόρα βακτήρια σαν αυτό της λεγεωνέλλας), Προτείνονται οι εξής λύσεις:
  – Περιοδικός καθαρισμός των αεραγωγών από εξειδικευμένα συνεργεία (πατήστε εδώ)
  – Ειδικές διατάξεις αποστείρωσης του αέρα μέσα σε αεραγωγούς, οι οποίες παρουσιάζονται εδώ.
 8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
  Με την τεχνολογία καθαρισμού με εμβάπτιση σε μπάνια υπερήχων της MORANTZ Αμερικής, τα εξειδικευμένα συνεργεία μας αναλαμβάνουν τον άριστο και γρήγορο καθαρισμό φίλτρων αέρα, στομίων αεραγωγών, φτερωτών εξαερισμού και άλλων εξαρτημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 9. ΑΠΩΘΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
  Τα τρωκτικά (ποντίκια, αρουραίοι κ.ά.) κάνουν πολλές ζημιές, όπως για παράδειγμα τρώνε τα καλώδια στους πίνακες και στις σχάρες. Η συσκευή ELECTRIC CAT είναι μία πολύ αξιόπιστη βιομηχανικού τύπου συσκευή που τα απωθεί αποτελεσματικά.
 10. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
  Δείτε τη σελίδα BLYGOLD, βαφή πολλαπλής προστασίας εναλλακτών θερμότητας ψύξης – θέρμανσης – κλιματισμού.
 11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΚΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Στη σελίδα Συστήματα Προστασίας Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού θα βρείτε μία σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την προστασία του εξοπλισμού από ζημιές. Ανάμεσά τους θα βρείτε και το ελληνικής τεχνολογίας Blitz Surge Protectors (BSP), σύστημα προστασίας ηλεκτρολογικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το οποίο συμπληρώνει τα κενά που αφήνουν οι ευρέως γνωστές μέθοδοι προστασίας, ώστε να έχουμε μία ολοκληρωμένη προστασία.
 12. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
  Στην ενότητα Όργανα Μέτρησης θα βρείτε διάφορα όργανα χρήσιμα για διάφορες μετρήσεις σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, όπως είναι για παράδειγμα τα όργανα για τη Μέτρηση της Θερμοκρασίας των Επιφανειών (για έλεγχο της θερμομόνωσης σωληνώσεων, boilers κ.ά.) και οι Αναλυτές Καυσαερίων.
 13. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
  Δείτε την ενότητα Καύσιμα, όπου παρουσιάζονται δύο εξαιρετικά υλικά που καθαρίζουν τη δεξαμενή από παραφίνη, μούργα, νερό που έχει μείνει στον πυθμένα, την προστατεύουν από τη σκουριά, μειώνουν την κατανάλωση πετρελαίου, διατηρούν τον καυστήρα καθαρό και μειώνουν σημαντικά τους ρύπους των καυσαερίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω θέματα ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά εγκαταστάσεις ψύξης και θέρμανσης, επικοινωνήστε μαζί μας.

Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα Ψύξη – Θέρμανση – Κλιματισμός – Συνήθη Τεχνικά Προβλήματα και οι Λύσεις τους, όπου υπάρχουν μερικά άρθρα που παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα μαζί με τις λύσεις που προτείνει η Smart Technical Solutions.

____________________________________________________

Σημείωση:
Επειδή αυτός ο δικτυακός τόπος ενημερώνεται καθημερινά με νέα τεχνικά θέματα και προστίθενται σε αυτόν συνεχώς νέες καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές προτάσεις, είναι πολύ πιθανό η ενημέρωση που υπάρχει στο πιο πάνω κείμενο να μην είναι πλήρης. Γι’ αυτό το λόγο, για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας συνιστούμε να αναζητήσετε και άλλες ενδιαφέρουσες τεχνικές προτάσεις μέσα στις ενότητες προϊόντων & υπηρεσιών στις οποίες βρεθήκατε καθώς κάνατε κλικ στους διάφορους συνδέσμους (links) του πιο πάνω κειμένου. Είναι πολύ πιθανό να βρείτε εκεί κάποια πρόσφατα αναρτημένα θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο αγοράς αλλά δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί στο πιο πάνω κείμενο.
Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα Νέα Θέματα καταχωρίσεις σχετικές με τον κλάδο αγοράς σας, οι οποίες είναι πιθανό να έχουν γίνει μετά την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης της παρούσας σελίδας.

Μοιράσου το στα social media