Facility Management (Τεχνική Διαχείριση Εγκαταστάσεων)

Καινοτόμες και Οικολογικές Τεχνικές Προτάσεις

Τεχνολογίες που βρίσκουν εφαρμογή σε κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις και προσφέρουν
μεγάλες ευκολίες, οικονομία και ποιότητα υπηρεσιών στους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές τους.

Σημείωση: Το Facility Management, στην ολοκληρωμένη μορφή του, μπορεί να περιλαμβάνει και πολλές άλλες μη τεχνικές υπηρεσίες, όπως είναι, για παράδειγμα, οι υπηρεσίες φύλαξης, η οικονομική διαχείριση με σκοπό τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, η αναζήτηση προμηθευτών και σύναψη συμβάσεων μαζί τους και άλλες υπηρεσίες. Σε αυτό το κείμενο θα περιοριστούμε μόνο στην τεχνική διαχείριση εγκαταστάσεων, που είναι και η υπηρεσία που ζητιέται πιο συχνά από τους ιδιοκτήτες σύνθετων και μεγάλων εγκαταστάσεων. Παράλληλα, θα αναφερθούμε και σε μερικά εξειδικευμένα ζητήματα καθαριότητας και υγιεινής.

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί πρόταση που απευθύναμε προς μία εταιρεία Facility Management που συμμετέχει στην τεχνική διαχείριση των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων μίας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό.

Κύριοι,

Σε συνέχεια της πρόσφατης επικοινωνίας μας, κατά την οποία ενδιαφερθήκατε να σας υποβάλουμε τις προτάσεις μας για την ομαλότερη και οικονομικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων του πελάτη σας, σας προτείνουμε τα εξής:

 1. Καθοδική (αντιδιαβρωτική) προστασία μεταλλικού εξοπλισμού
  Με τον όρο “μεταλλικός εξοπλισμός” εννοούμε όλο το μεταλλικό εξοπλισμό του πελάτη σας που είναι εκτεθειμένος σε συνθήκες που προξενούν διάβρωση, είτε λόγω χημικής οξείδωσης είτε εξαιτίας ηλεκτρολυτικών φαινομένων. Η συνεχής ή συχνή επαφή με νερό, υγρασία, αλμύρα και διάφορους διαβρωτικούς ρύπους προξενεί διαβρώσεις στις μεταλλικές εγκαταστάσεις, ακόμα και όταν είναι γαλβανισμένες ή ανοδιωμένες ή ανοξείδωτες ή κατασκευασμένες από μέταλλα που θεωρητικά δεν διαβρώνονται όπως π.χ. το αλουμίνιο.
  Η λύση που προτείνουμε σε αυτό το πρόβλημα είναι η ελληνική τεχνολογία STOPCOR, που έχει εφαρμοστεί επανειλημμένα με μεγάλη επιτυχία σε πολλές κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Θα αποφύγουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία ICCP (Impressed Current Cathodic Protection), επειδή είναι ακριβή και πολύπλοκη, χωρίς να υπερτερεί σε αποτελεσματικότητα.
  Θα διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

  1. Υδραυλικές εγκαταστάσεις:
   Κυκλώματα ψύξης, θέρμανσης, εναλλάκτες θερμότητας, αντλίες, λέβητες, fan coils, δίκτυο ύδρευσης, boilers και σωληνώσεις ζεστού νερού χρήσης, ατμολέβητες, όλα χρειάζονται καθοδική προστασία για προληπτικούς λόγους. Προτείνουμε, όμως, να γίνει πιλοτική εφαρμογή μίας συσκευής καθοδικής προστασίας STOPCOR σε κάποιον εξοπλισμό που παρουσιάζει ήδη προβλήματα διάβρωσης. Η εγκατάσταση είναι πολύ απλή και θα γίνει από τεχνικό σας με την καθοδήγησή μας. Δικός μας τεχνικός θα κάνει μετρήσεις της ηλεκτρικής τάσης που προξενούν τα ηλεκτρολυτικά φαινόμενα, πριν και μετά την εγκατάσταση και θα παρουσιάσει γραπτή έκθεση για υποβολή στον πελάτη σας. Οι μετρήσεις αυτές θα γίνουν την ημέρα της εγκατάστασης και 15 ημέρες μετά, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η δράση της συσκευής πάνω σε όλη την έκταση του εξοπλισμού. Το κόστος της πιλοτικής εφαρμογής, μαζί με την εργασία των τεχνικών μας, θα είναι γύρω στα 500€.
   Περισσότερες πληροφορίες: Καθοδική (Αντιδιαβρωτική) Προστασία Υδραυλικών Εγκαταστάσεω
  2. Μεταλλικές κατασκευές (πύργοι στήριξης κεραιών κ.ά.)
   Η τεχνολογία STOPCOR έχει εφαρμοστεί πολλές φορές και σε υπαίθριες μεταλλικές κατασκευές, όπως είναι για παράδειγμα πυλώνες της ΔΕΗ σε νησιά, όπου η αλμύρα διαβρώνει το γαλβάνισμα και σταδιακά προχωράει και στον ίδιο το χάλυβα. Προτείνουμε την πιλοτική εφαρμογή σε έναν πύργο στήριξης κεραιών που ήδη έχει αρχίσει να διαβρώνεται. Ο τρόπος ελέγχου θα είναι αφενός βάσει των μετρήσεων (ως άνω) και αφετέρου θα είναι οπτικός, σε βάθος χρόνου (για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα Τρόποι Ελέγχου της Αποτελεσματικότητας της Τεχνολογίας STOPCOR). Το κόστος της πιλοτικής εφαρμογής θα είναι και πάλι γύρω στα 500€ (εντός Αττικής).
   Περισσότερες πληροφορίες: Καθοδική (Αντιδιαβρωτική) Προστασία Μεταλλικών Κατασκευών
  3. Μεταλλικός οπλισμός σκυροδέματος
   Αν έχουν διαπιστωθεί προβλήματα διαβρώσεων σε κάποιες κατασκευές από σκυρόδεμα, είτε σε κτίρια είτε σε υπαίθριες εγκαταστάσεις, η τεχνολογία STOPCOR μπορεί να εφαρμοστεί και εκεί. Εδώ το κόστος ανά συσκευή είναι λίγο υψηλότερο. Επιπλέον, σπάνια αρκεί μία συσκευή σε τέτοιου είδους εφαρμογές.
   Περισσότερες πληροφορίες: Καθοδική Προστασία Χαλύβδινου Οπλισμού Σκυροδέματος
  4. Άλλες εφαρμογές καθοδικής προστασίας μεταλλικού εξοπλισμού
   Μπορείτε να δείτε τη σελίδα STOPCOR, Μεγάλη Ποικιλία Εφαρμογών για την Προστασία από τη Διάβρωση. Πάντως, οι βασικές εφαρμογές που θα ενδιαφέρουν τον πελάτη σας έχουν καλυφθεί από τα πιο πάνω.
 2. Προστασία υδραυλικών εγκαταστάσεων
  Εκτός από το σύστημα καθοδικής προστασίας που αναφέραμε πιο πάνω, πρόσθετη προστασια για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις από διάφορους κινδύνους προσφέρουν τα εξής συστήματα:

  1. BOILER CLEANER καθαριστικό υγρό για κυκλώματα θέρμανσης
  2. BOILER LIQUID υγρό για τη στεγανοποίηση μικροδιαρροών σε κυκλώματα θέρμανσης
  3. FERROCLEAN μαγνητικό φίλτρο καθαρισμού και εξαέρωσης κυκλωμάτων θέρμανσης και ψύξης
  4. MAX GROW & MERUS συστήματα προστασίας από τις επικαθίσεις αλάτων, χωρίς να απαιτείται αφαλάτωση ή αποσκλήρυνση του νερού (πιο απλές, οικονομικές και αποτελεσματικές μέθοδοι)
  5. HYDRA-RESTER εξαρτήματα για την προστασία από το υδραυλικό πλήγμα
 3. Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
  Τόσο στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πελάτη σας όσο και στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, λειτουργεί εξοπλισμός εξαιρετικά ενεργοβόρος (συστήματα θέρμανσης και ψύξης, πομποί ραδιοσυχνοτήτων κ.ά.). Προτείνουμε να εισηγηθείτε την πιλοτική αγορά και εγκατάσταση ενός Συστήματος Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας σε κάποιον εξοπλισμό που παρουσιάζει σταθερότητα ως προς το φορτίο και τις ώρες λειτουργίας του. Οι τεχνικοί μας, σε συνεργασία με τους δικούς σας τεχνικούς και τους τεχνικούς του πελάτη, θα παρακολουθήσουν και θα καταγράψουν τα αποτελέσματα αυτής της πιλοτικής εφαρμογής, με και χωρίς το σύστημά μας, για ένα εξάμηνο, ώστε να συντάξουν μία έκθεση που θα αναφέρει το ποσοστό εξοικονόμησης που θα έχει επιτευχθεί στη συγκεκριμένη εφαρμογή (συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 10% και 15%) καθώς επίσης και τον προβλεπόμενο χρόνο απόσβεσης σε περίπτωση που θα γίνει πλήρης κάλυψη των εγκαταστάσεων του πελάτη σε δεύτερη φάση. Το κόστος του συστήματος ανά KVA, μαζί με το κόστος απασχόλησης των τεχνικών μας είναι περίπου 45€. Συνιστούμε για την πιλοτική εφαρμογή να επιλέξετε κάποιον εξοπλισμό που καταναλώνει από 50 έως 150 KVA, ώστε να είναι προσιτό το κόστος για τον πελάτη σας και να δοθεί εύκολα έγκριση από την οικονομική διεύθυνση της εταιρείας για αυτή τη δαπάνη.
 4. Ενεργειακή αυτονομία όλων των εγκαταστάσεων με εξαιρετικά χαμηλό κόστος
  Για αυτό το θέμα, που ίσως να είναι το πιο σημαντικό από όσα αναφέρονται σε αυτόν τον δικυτακό τόπο, μπορείτε να μελετήσετε την ενότητα Ψυχρή Σύντηξη, η Λύση στο Ενεργειακό Πρόβλημα του Πλανήτη (Cold Fusion). Στη συνέχεια, επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας που προτείνουμε.
 5. Έξυπνο κτίριο, σύστημα ασύρματου ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης
  Το σύστημα A-GENIUS είναι ίσως το μοναδικό στην αγορά σύστημα έξυπνου κτιρίου που λειτουργεί ασύρματα. Αυτό του δίνει μεγάλη ευελιξία. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο και με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος το σύστημα aGenius θα αποτελέσει το σύμμαχο των πελατών σας για πολλαπλά οφέλη στις εγκαταστάσεις του πελάτη σας.
 6. Προστασία ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από φθορά και ζημιές
  1. Προβλήματα ποιότητας του ηλεκτρικού ρεύματος, κεραυνοί, ηλεκτροστατικά φορτία κτλ.
   Σίγουρα μία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του πανάκριβου εξοπλισμού της, όταν μάλιστα μία ζημιά μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη σωστή παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Παρόλα αυτά, στη σελίδα BLITZ ELECTRIC PROTECTION και τις υποσελίδες της παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις που μπορεί να προσθέσουν μία πρόσθετη ασφάλεια, για την αποφυγή της σταδιακής φθοράς και των ξαφνικών ζημιών από διάφορες αιτίες.
  2. Ποντίκια, αρουραίοι και άλλα τρωκτικά
   Υπάρχει όμως και ένας ζωντανός εχθρός των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, τόσο στα υπόγεια των κτιρίων όσο και σε εξωτερικούς χώρους όπου βρίσκονται οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας: τα ποντίκια και οι αρουραίοι ή τρωκτικά κάθε είδους. Η επαγγελματική και αξιόπιστη λύση λέγεται ELECTRIC CAT. Η συσκευή αυτή συνδέεται εύκολα και καλύπτει επιφάνεια περίπου 1000 τ.μ. Το κόστος της κάθε συσκευής μαζί με την εγκατάσταση θα είναι περίπου 1000 ευρώ – 30% έκπτωση για την εταιρεία σας.
  3. Προστασία από τον πάγο στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας
   Το σύστημα αντιπαγωτικής προστασίας ICE FREE προσφέρει οριστική, αξιόπιστη και οικονομική λύση, όχι μόνο για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως θα δείτε στη σελίδα παρουσίασης του προϊόντος.
 7. ΥγροΘερμομόνωση δώματος και εξωτερικής τοιχοποιίας
  1. Υγρομόνωση με υλικά εμποτισμού αντί της επικάλυψης
   Για οριστικές και οικονομικές λύσεις δείτε: Τα πεδία εφαρμογής της τεχνολογίας WINWET.
  2. Εξωτερική θερμομόνωση με μηδενικό έως πολύ μικρό πάχος και υψηλή απόδοση
   Δείτε τη σελίδα: Εξωτερική Θερμομόνωση Κτιρίων.
  3. Άλλες εφαρμογές με σημαντικά τεχνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα για τον πελάτη σας
   Δείτε τις σελίδες:
   Γραπτή Αναφορά και Συνολική Πρόταση Συνεργασίας μετά από Αυτοψία σε Ξενοδοχείο
   Προστασία των Βαμμένων Τοίχων και Άλλων Επιφανειών στα Ξενοδοχεία
   Απότριψη και Αποσάθρωση Δαπέδου – ρωγμές, λακούβες και σκόνη
   Παγοπληξία Επιφανειών (ρωγμές και σπασίματα λόγω παγετού)
   Μόνωση Ταράτσας (Δώματος) με Λάθος Ρύσεις όπου Λιμνάζουν Νερά
   Σκουριασμένα Κάγκελα – Επισκευή και Προστασία από την Οξείδωση
   Θερμομόνωση Δυτικού Τοίχου & Στέγης για τη Ζέστη και Πυλωτής για το Κρύο
   Μόνωση Υγρασίας, Στεγανοποίηση, Φινιρίσματα – κείμενα προτάσεων προς πελάτες
   Μόνωση Θερμότητας & Έτοιμοι Σοβάδες – κείμενα προτάσεων προς πελάτες
 8. Στεγανοποίηση σκυροδέματος υπογείων, δεξαμενών, θεμελίων κτλ.
  Δείτε την ενότητα PENETRON. Αυτό το σύστημα προσφέρει οριστικές λύσεις με το σύστημα ανάπτυξης πυριτικών κρυστάλλων σε όλο το πάχος του σκυροδέματος – σύστημα crystal growth. Παράλληλα, προστατεύει το μεταλλικό οπλισμό του σκυροδέματος από τη χημική οξείδωση, αφού του εξασφαλίζει ένα απόλυτα στεγνό περιβάλλον. (Για την προστασία του οπλισμού από την ηλεκτρόλυση δείτε πιο πάνω την παράγραφο 1.3.)
  Προτείνουμε την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας σε όλες τις τσιμεντένιες βάσης στερέωσης των πύργων των κεραιών και γενικά στις υπαίθριες κατασκευές σκυροδέματος του πελάτη σας.
  Τονίζουμε ότι η προληπτική αυτή προστασία ειδικά στις βάσεις των πύργων είναι εξαιρετικά σημαντική, επειδή το σκυρόδεμα διαβρώνεται με την παγοπληξία στα βουνά, με αποτέλεσμα να οξειδώνεται ο οπλισμός και να μειώνεται η αντοχή του σκυροδέματος απέναντι στις πολύ μεγάλες ροπές που ασκεί ο άνεμος επάνω στις κεραίες.
 9. Εξοικονόμηση πετρελαίου και προληπτική συντήρηση δεξαμενών πετρελαίου
  Το βελτιωτικό καυσίμων POWER FLOW εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη, που θα τα βρείτε στη σελίδα παρουσίασης του προϊόντος.
 10. Καθαρισμοί και καθαριστικά υλικά
  1. BELCAN-C  ισχυρό απολυμαντικό αντί της χλωρίνης, πολύ πιο οικολογικό και αβλαβές για τους χρήστες
  2. OXONE PS16 ενεργό οξυγόνο, για την καταπολέμηση της δυσοσμίας στις αποχετεύσεις και την απολύμανση επιφανειών
  3. BIO-FAT-BREAKER οργανικός διαλύτης λυπών και καταστολέας της δυσοσμίας στις αποχετεύσεις
  4. MORANTZ ULTRASONICS σύστημα βαθέως καθαρισμού και απολύμανσης αποσπώμενων αντικειμένων με υπερήχους. Μπορείτε να το προτείνετε στον πελάτη σας για τον καθαρισμό των περσίδων και των ρολοκουρτίνων στα παράθυρα, για τα παραβολικά φώτα οροφής, τα στόμια των αεραγωγών, τα φίλτρα του κλιματισμού και πολλές άλλες εφαρμογές καθαρισμού για εξοπλισμό που είναι αποσπώμενος.
  5. CALSOFT POWDER ευγενικός αλλά τέλειος καθαρισμός ευαίσθητων επιφανειών με υδροβολή πολύ χαμηλής πίεσης για τον καθαρισμό από ρύπους κάθε είδους. Ιδανικό για καθαρισμό επιφανειών από γκράφιτι, καυσαέριο, λάδια και άλλους ρύπους
  6. Καθαρισμός αεραγωγών για την αποφυγή του σύνδρομου του άρρωστου κτιρίου που αποδεκατίζει το προσωπικό των εταιρειών σε περιόδους επιδημιών γρίππης, και για την προστασία του προσωπικού από τη λεγεωνέλλα, θανατηφόρο νόσο που μεταδίδεται από τους αεραγωγούς.
   Σημείωση: Η λεγεωνέλλα απαντάται επίσης και στα ζεστά νερά χρήσης και στους πύργους ψύξης. Εκεί η λύση που προτείνουμε είναι επίσης απόλυτη και λέγεται LEGIONCARE.

Τέλος, μπορείτε να επισκεφθείτε και μερικές ακόμα σελίδες του δικτυακού τόπου μας, οι οποίες είναι πιθανό να προσθέσουν αρκετές ακόμα σημαντικές πληροφορίες στην πιο πάνω παρουσίαση:

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα πιο πάνω θέματα ή άλλα τεχνικά θέματα που μπορεί να σας απασχολούν σχετικά με τις εγκαταστάσεις των πελατών σας. Η μακρόχρονη πείρα μας είναι σε θέση να δώσει λύσεις ή να σας συστήσει άλλες εταιρείες που μπορούν να δώσουν λύση σε όλα σχεδόν τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Γι’ αυτό, σας παροτρύνουμε να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε άμεσο τεχνικό πρόβλημά σας ή να μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας για μελλοντικές βελτιώσεις των εγκαταστάσεων των πελατών σας.

____________________________________________________

Σημείωση:
Επειδή αυτός ο δικτυακός τόπος ενημερώνεται καθημερινά με νέα τεχνικά θέματα και προστίθενται σε αυτόν συνεχώς νέες καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές προτάσεις, είναι πολύ πιθανό η ενημέρωση που υπάρχει στο πιο πάνω κείμενο να μην είναι πλήρης. Γι’ αυτό το λόγο, για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας συνιστούμε να αναζητήσετε και άλλες ενδιαφέρουσες τεχνικές προτάσεις μέσα στις ενότητες προϊόντων & υπηρεσιών στις οποίες βρεθήκατε καθώς κάνατε κλικ στους διάφορους συνδέσμους (links) του πιο πάνω κειμένου. Είναι πολύ πιθανό να βρείτε εκεί κάποια πρόσφατα αναρτημένα θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο αγοράς αλλά δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί στο πιο πάνω κείμενο.
Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα Νέα Θέματα καταχωρίσεις σχετικές με τον κλάδο αγοράς σας, οι οποίες είναι πιθανό να έχουν γίνει μετά την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης της παρούσας σελίδας.

Μοιράσου το στα social media